Alles voor de leerkracht in één scherm

Om te weten wat je moet organiseren is inzicht in de leerdoelen essentieel. Dit kan alleen voor de leerdoelen van de kernvakken zijn, maar ook voor alle andere leergebieden. De leerkracht kan in het leerdoelenoverzicht de voortgang zien per leerling, jaargroep, klas en school. Het is dan niet meer nodig om dit in aparte documenten of sheets bij te houden.

Leerdoelenoverzicht

In het leerdoelenoverzicht kan de leerkracht zien waar leerlingen in de eigen groep of binnen de school staat per leerdoel of gehele leerlijn. Daarnaast kan de leerkracht de status van het leerdoel aanpassen of een stappenplan of persoonlijk bericht naar één of meerdere leerlingen sturen.

Hulp- en behaaldbutton

Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instuctie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de behaald-button en geeft de leerling een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel.

Voortgangsbollen

Met de voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt in het leerdoelenoverzicht weergegeven onder de status van het leerdoel.

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerlingdossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ‘ondersteuning’ toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakte afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekstvenster.

Uit de praktijk: klasoverstijgend lesgeven.
Doordat je als leerkracht ziet welke leerlingen binnen de school het leerdoel nog moeten behalen kun je eenvoudig klasoverstijgende lessen organiseren. Als school organiseren wij daarom op de middagen extra instructies voor de kernvakken en nodigen de leerlingen dan uit op leerdoel.

Het inzicht zorgt ervoor dat de leerdoelen in beeld blijven. Daardoor krijgt iedere leerling de mogelijkheid om ermee aan de slag te gaan of om het doel uiteindelijk te behalen. Zolang een leerdoel de actieve status heeft gaat het mee met het kind. De leerkracht kan beslissen om een doel een inactieve status te geven. Op deze manier denk je als leerkracht bewust na over wat je daadwerkelijk wilt aanbieden.

Uit de praktijk: Afwezige leerlingen krijgen de instructie op een later moment.
In het doelenoverzicht is zichtbaar wanneer een leerling een instructie heeft gemist. Daardoor is het eenvoudig om deze leerling mee te laten doen met je extra instructie. Ook leerlingen die langer de tijd nodig hebben om een leerdoel te behalen krijgen die ruimte, omdat het in beeld blijft bij de leerkracht.

Zone van naaste ontwikkeling

Door het actuele inzicht in de statussen van de leerdoelen is het mogelijk om je onderwijstijd effectief in te zetten en zo ook beter af te stemmen op de zone van naaste ontwikkeling. Dit kan klassikaal, klasoverstijgend of een combi daarvan zijn, die keuze is aan de school.

Ook werken vanuit één scherm? Maak snel een afspraak!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

“Ik zie in één oogopslag alles wat ik moet weten voor mijn les”