Workshop: De invloed van leerlijnen op je school

DE WORKSHOP:
Er zijn meerdere manieren hoe leerlijnen bij een school tot stand komen en gebruikt worden. Veelal is het de methode die dit bepaald. Maar hoeveel invloed hebben deze leerlijnen op je school?

In deze 1,5 uur durende workshop bespreken we de weg van kerndoel naar lesdoel. We zien de beginsituatie voor de leerkracht en onze ‘vrijheid van onderwijs’. Met die kennis gaan we in gesprek over uw eigen organisatie en school. Er komen vragen voorbij zoals; wat betekent dit voor mijn leerkrachten en leerlingen, mijn onderwijsmiddelen en mijn onderwijsorganisatie? Waarom toetsen we en welke toetsen nemen we af?

In de workshop geven we de leerdoelen ‘topprioriteit’ en laten we zien wat er gebeurt als je een methode anders gebruikt. Bestaat het ‘Gouden Curriculum’ en waar vind je die?

Aan het eind van deze interactieve workshop zie je het belang van het maken van keuzes in leerdoelen. En hoe je van daaruit als team verder kunt ontwikkelen.

DETAILS:
Tijdsduur: 1,5 uur
Voor: Bestuurders, IB’ers en leerkrachten
Waar: Op locatie

NU WE ER TOCH ZIJN:
Wil je niet alleen kennis maar ook handvatten om het in de praktijk te brengen?
Verleng dan GRATIS de workshop met een uur en wij nemen jullie stap voor stap mee hoe de gemaakte keuzes simpel in een pilot getest kunnen worden.

 

Interesse of meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel +31202157044

 

Adaptieve software is een leermiddel, maar bepaalt niet onze organisatie

Door: Dirk-Jan de Graaf – leerkracht CBS de Grondtoon

Bij het leerdoelgericht onderwijs bepaal je als leerkracht het aanbod en het moment van aanbieden. Om dit mogelijk te maken heb je inzicht nodig in de leerlijnen. Wij gebruiken daarvoor MijnLeerlijn. Hierin staan al onze leerdoelen, van rekenen tot en met bewegingsonderwijs. 

Bij het bepalen van het aanbod volgen wij niet klakkeloos een methode of softwarepakket. Want ook adaptieve software blindelings volgen is werken volgens een methode. Zwart-wit gezegd gaan wij nooit zomaar verder met de volgende les, opdracht of bladzijde. Continu kijkt de leerkracht wat er nodig is. Die heeft het totaalplaatje en weet wat de beste vervolgstap is voor een leerling/groep. Regelmatig werkt een leerling aan een ander vak of andere opdracht dan de groep wanneer het leerdoel behaald is. Zo kunnen we de onderwijstijd voor iedere leerling effectief maken.

Gynzy verwerkingssoftware gebruiken wij bijvoorbeeld bij de leerdoelen van rekenen en spelling. Dit soort adaptieve software is een goede ondersteuning voor de leerkracht en leerling. Het stemt de opdrachten af en biedt verschillende oefenvormen. Het geeft ook inzicht in de voortgang per opdracht of deelgebied en stelt de leerkracht in staat om direct hierop te anticiperen. De leerling krijgt direct feedback en kan snel leren van zijn fouten. 

Bij ons bepaalt de leerkracht of een leerdoel behaald is en de leerling door mag, niet de software. 

De organisatie van ons onderwijs staat los van de adaptieve software of methode. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van het aanbod. We kunnen ook op andere manieren leerdoelen aanbieden of laten behalen, zonder daarbij het inzicht te verliezen.


Op deze manier blijf je als leerkracht en leerling eigenaar van het leerproces.

 

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Stuur een mail naar Dirk-Jan de Graaf. (dirkjan.de.graaf@degrondtoon.nl)

De voortgang van de leerlingen bepaalt bij ons het lesaanbod.

Door: Dirk-Jan de Graaf – leerkracht CBS de Grondtoon

Op CBS De Grondtoon werken wij leerdoelgericht. Dit betekent dat niet de methode of adaptieve software het lesaanbod bepaalt, maar dat de leerkrachten dit zelf doen. De methodes en software gebruiken wij puur als bron.

Het eigenaarschap en kennis van de leerlijnen is binnen het team enorm gegroeid. Daardoor hebben we goede keuzes kunnen maken hoe de leerlijnen eruit zouden moeten zien. Voor het lesaanbod wordt er continu gekeken naar de beheersing van de groep, maar ook naar de individuele leerling. Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht of iets herhaald of extra uitgelegd moet worden en wanneer het door een leerling daadwerkelijk behaald is. 

Als ‘hart’ van ons onderwijs gebruiken wij MijnLeerlijn. Iedere leerling is aan een passend niveau gekoppeld. Dit kan per vakgebied of zelfs deelgebied verschillend zijn en is gelijk uitgesplitst in referentieniveaus. De leerling krijgt in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) automatisch de leerdoelen die passend zijn. Door dit overzicht heeft een leerling zelf inzicht in zijn leerproces en wordt als vanzelf eigenaar. Zodra er een instructie is gegeven geeft de leerkracht bij het leerdoel aan wat er van de leerling wordt verwacht. Denk hierbij aan de oefeningen die gemaakt moeten worden, wat er beheerst moet zijn en hoe het getoetst wordt.

De leerling kan bij de leerdoelen waar aan gewerkt wordt contact maken met de leerkracht. Dit kan via de messenger / chat. De leerling kan ook eenvoudig aangeven als er extra hulp nodig is of wanneer hij denkt het leerdoel te beheersen. 

Dankzij het inzicht in de voortgang ten opzichte van de leerdoelen is het mogelijk om leerlingen te clusteren in (niveau)groepen. De eerste instructie is veelal aan een hele niveaugroep. Daarna is de oefen- en verwerkingstijd aan de hand van behoefte. 

Doordat je als leerkracht constant inzicht hebt in het aantal leerlingen dat het doel nog niet heeft behaald, kun je daar extra instructies voor organiseren. Daarnaast kun je via de PLP leerlingen die het leerdoel hebben behaald aan uitdaging, verbreding of nog niet behaalde doelen laten werken.

Zo kunnen we per leerdoel convergent differentiëren.

Met MijnLeerlijn lukt het ons om op een inzichtelijke en werkbare manier onderwijs te bieden in (niveau)groepen vanuit leerdoelen. Om op die manier beter aan te sluiten op de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van iedere leerling. 

Wij blijven onze organisatie aanpassen aan de hand van het inzicht wat we hebben!

 

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Stuur een mail naar Dirk-Jan de Graaf. (dirkjan.de.graaf@degrondtoon.nl)

Pas je organisatiemodel aan wanneer de leerlingen weer naar school gaan en speel zo in op deze nieuwe situatie.

De afgelopen jaren hebben veel scholen het organisatiemodel al aangepast. Veel van deze veranderingen zijn ingezet door nieuwe technologie, uitbreiding van ict of adaptieve software. Iedere school doet dit op zijn eigen manier.

Tot de sluiting van de scholen lukte het om te werken volgens het ritme van de methode en/of te differentiëren per les of leerdoel. Dit geldt voor de traditionele manier van lesgeven tot aan de scholen met gepersonaliseerd leren en alles wat ertussen zit. 

Maar straks op dezelfde manier doorgaan is bijna onmogelijk. Enerzijds omdat er lestijd is verdwenen, maar belangrijker nog omdat iedere leerling ergens anders op zijn leerlijn staat. Natuurlijk was dit voor de crisis ook zo, maar nu gaat het om veel meer kinderen of zelfs je hele school. Daarnaast is het goed denkbaar dat ook de start van het nieuwe schooljaar hierdoor anders zal zijn.

Om hierop in te spelen moet je inzicht krijgen in de leerlijn van iedere leerling. Daarna kun je de juiste aanpassingen doen. Dit kan door op een slimme, inzichtelijke wijze de organisatievorm aan te passen. MijnLeerlijn biedt daarvoor een onmisbaar stuk gereedschap en de benodigde ondersteuning. Bruikbaar, inzetbaar en waardevol voor iedere leerkracht.

Niet voor niets is onze slogan: Inzicht om je onderwijs effectiever te organiseren”

 

Meer weten hoe MijnLeerlijn werkt? Kijk dan dit filmpje:

Zorgen over niveauverschil thuislerende kinderen: ‘Verschillen straks groot’

Zorgen over niveauverschil thuislerende kinderen: ‘Verschillen straks groot’

Dit soort uitspraken lees je op dit moment overal (NOS

Bij scholen groeit de zorg dat een deel van de kinderen een grotere achterstand oploopt dan de rest van de klas. Als reden wordt genoemd dat niet alle ouders kunnen helpen en dat er thuis geen laptop, device of wifi beschikbaar is.

Dat is natuurlijk een grote zorg, maar ook als iedere leerling wel een laptop, device, wifi en helpende ouders heeft, dan nog bestaat er een aannemelijke kans dat de verschillen groot zijn geworden.

Met het ‘onderwijs op afstand’ deel je als school het maak- en leerwerk met de leerling. Daarbij is de educatieve en adaptieve software een goed middel om de opdrachten in te maken. Als leerkracht kun je op afstand zien waar de leerling aan heeft gewerkt en welke opdracht volgens de software is afgerond. Maar is het dan ook zo dat de leerling het leerdoel beheerst? Je hebt immers het oefen-, begeleid- en maakproces gemist door de afstand. Weet de leerling en ouder wel wat er geleerd moet worden? Alleen goede antwoorden zijn natuurlijk niet genoeg. Het leren gaat veel meer over de strategie, de regel, de oplossing vinden. 

Wanneer je blind uitgaat van de software bestaat het risico dat een leerling het leerdoel niet goed beheerst. Misschien blijven ouders de leerlingen wel verbeteren tot het juiste antwoord is ingevuld? In de software mogen ze dan door, maar waar staan ze wanneer ze weer op school komen?

Het was en blijft belangrijk dat jij als leerkracht bepaalt wanneer een leerling een leerdoel beheerst. Wanneer je immers in de klas de software gebruikt is het ook een hulpmiddel en niet bepalend. Gebruik het dan nu ook zo. 

Denk bij de leerdoelen dus ook na over de voorwaarden voor de leerling. Is de opdracht in het boek of de software nu ook voldoende of ga ik het ook anders toetsen. Ga niet enkel uit van wat je op een dashboard ziet. Laat een leerling aan een volgend leerdoel werken als het daar aan toe is. Houdt de voortgang van de leerdoelen die je aanbiedt bij. Daarmee behoud je als leerkracht overzicht en controle, ook op afstand.

Wanneer je dit doet blijft natuurlijk de zorg over de verschillen in niveau bestaan. Het voordeel is wel het inzicht dat je hebt gekregen. Je ziet meteen waar nog werk aan de winkel is en wat je als school moet organiseren. 

MijnLeerlijn kan daarbij helpen, neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

 

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje:

Wanneer is een leerdoel thuis behaald?

Nu het ‘onderwijs op afstand’ voortduurt, is het nog noodzakelijker om na te denken over de rest van dit schooljaar. Dat betekent als eerste keuzes maken in het lesaanbod voor de leerlingen en dan het liefst de juiste!

Op 16 maart waren er nog ongeveer 14 lesweken tot aan de zomervakantie. Als de school weer open zou gaan na de meivakantie zijn er nog 9 lesweken over. Dit betekent dat je vijf lesweken, oftewel een gemiddeld blok in de methode, aan fysieke lestijd kwijt bent. Ga maar na hoeveel instructies, extra hulp en opdrachten je normaal als leerkracht behandeld in die tijd. En denk maar even niet aan de leerlingen die aan die normale lestijd niet genoeg hebben.

De leerlingen en ouders doen echt hun best, maar met alle goede wil van de wereld lukt het niet om de schoolsituatie thuis te creëren. Hoe goed adaptieve software, een methode of oefenpakket ook is. Ik zie het bij mijn eigen zoontje van vijf en hoor het van andere ouders door heel Nederland.

Daarbij is het voor de leerkracht bijna onmogelijk met al die verschillende dashboards, producten en materialen om op de ‘normale’ manier het overzicht te bewaren en het juiste inzicht te krijgen. Daarom pleit ik ervoor om keuzes te gaan maken, om na te denken over het vervolg van dit schooljaar, dus niet alleen de situatie nu, maar tot de zomervakantie. In mijn vorige post “Minder onderwijstijd, wat nu?” heb ik het al gehad over de keuzes in leerdoelen en het creëren van inzicht.

Wanneer je inzicht in de leerdoelen hebt moet je nadenken over de vraag; Wat is er nodig om het leerdoel te behalen voor de leerling? Denk daarbij aan de materialen, opdrachten en eisen bij het leerdoel. Maak het haalbaar, beter, eenvoudiger en toets het juist op een andere manier. Want als leraar ben jij de beslissende factor om te bepalen of een leerling klaar is voor het volgende leerdoel. Jij weet wat de leerling kan en of het een doel beheerst. Zo houd jij controle over de lesstof.

Die controle is hard nodig. Aan de ene kant om de leerling thuis effectief met zijn onderwijstijd om te laten gaan en aan de andere kant om zo de rest van het onderwijs die dit jaar nog op school wordt gegeven maximaal te benutten.

Want over één ding is iedereen het eens. De ‘normale’ gang van zaken, het klassikale lesgeven, weer oppakken gaat niet werken zodra ze weer op school zijn. Maak duidelijke keuzes en gebruik nu de tijd om jezelf en je team voor te bereiden op de rest van het schooljaar en niet alleen de situatie die er nu is.

MijnLeerlijn kan daarbij helpen, neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

 

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje:

Minder onderwijstijd, wat nu?

In de deze eerste vlog van MijnLeerlijn vertelt Michel de Hond over de verminderde onderwijstijd in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Want één ding is zeker, dit jaar kom je onderwijstijd tekort. 

Wat hij vooral ziet is dat iedere school het ‘onderwijs op afstand’ op een andere manier vormgeeft. Van scholen die pakketjes meegeven, scholen die educatieve software inzetten om thuis mee te werken tot online lessen met de gehele klas. Wat je wel op iedere school ziet is dat de eerste anderhalve week vooral bestond uit het herhalen van leerstof.

Nu er nog geen duidelijkheid is over de duur van de maatregelen moeten er ook nieuwe leerdoelen aan bod komen. Scholen die ‘gewoon’ de methode willen volgen, zullen het qua tijd niet gaan redden. Je kunt nu niet zomaar het volgende doel uit het boek gaan inzetten, want dan kom je aan het einde van het jaar tijd tekort. Maar hoe ga je hiermee om? Wat is het beste om te doen als school? En hoe bereidt de school zich goed voor op de rest van het jaar?

Michel heeft een simpel stappenplan voor de scholen. Hij geeft aan dat je eerst in kaart moet brengen wat er nog aangeboden wordt in de methode en daarna moet je gaan wegstrepen. Je moet daarbij kijken wat de essentiële doelen voor het leerproces zijn en wat eventueel extra aanbod is. Dus focus op leerdoelen van de kernvakken. Zo ontstaat er een duidelijk curriculum met leerdoelen dit dit jaar nog aangeboden moeten worden aan de leerlingen de rest van het jaar. Als je dat hebt gedaan kun je pas nadenken over de organisatie, hoe je het gaat aanbieden aan de leerlingen. Nu op afstand en straks weer op school. 

Zorg dat je inzicht krijgt in wat de leerlingen thuis hebben geleerd. Want dan kan je binnen je organisatiemodel de leerlingen laten werken aan leerdoelen die ze dit jaar nog moeten behalen. Zo besteed je de overgebleven onderwijstijd optimaal. 

MijnLeerlijn biedt hulp. In de software zijn de methodes al in kaart gebracht, waardoor het eenvoudig is om inzicht te krijgen. Binnen een uur staat de eigen schoolomgeving klaar en het is helemaal GRATIS tot het einde van dit schooljaar. MijnLeerlijn wil helpen!

Succes

MijnLeerlijn, effectief onderwijs met inzicht!

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje:

Blog

Ga naar onze blog om de laatste artikelen te lezen.

Start vandaag nog met MijnLeerlijn

Probeer de software twee maanden gratis.

© 2019 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy