Het ‘Gouden Curriculum’ bestaat uit concrete, heldere leerdoelen. Zo zet je de eerste stap om succesvol leerdoelgericht te werken vanuit leerlijnen.

De leerdoelen komen centraal te staan. Zo maak je keuzes in het lesaanbod binnen de school. Vervolgens is er duidelijk beschreven welke leermiddelen er effectief ingezet worden voor het inoefenen en behalen van het leerdoel. Tot slot zijn de eisen om het doel te behalen duidelijk voor leerkracht en leerling. Dit laatste is essentieel voor de eigenaarschap van zowel de leerkracht als de leerling.

Door op deze manier te gaan werken maak je een duidelijke keuze hoe je om wilt gaan met de methode toetsen en LVS toetsen. Welke gebruik je nog en wanneer worden de leerdoelen in het curriculum aangeboden en getoetst.

Van kerndoel naar leerdoel

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste kaders voor het basisonderwijs. De 58 kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het verlaten van de basisschool. Het ministerie van onderwijs schreef hierover:

De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

Het Gouden Curriculum maakt deze leerdoelen concreet, specifiek voor jouw school! Door de kerndoelen te gebruiken als kader waarborg je de kwaliteit van je curriculum zo maak je het curriculum kleiner, doelgerichter, overzichtelijker en makkelijker te organiseren.

Vanuit Het Gouden Curriculum gebruik je de methode of adaptieve software als oefenmiddel en/of toetsing bij het lesgeven. Je zet het doelgericht in en niet langer als verplichte oefenstof.

Met concrete leerdoelen en een overzichtelijke leerlijn kun je effectief werken.

Het Gouden Curriculum zorgt voor meetbare leerdoelen waardoor je beter kan inspelen op de behoefte van het de groep, het niveau of de leerling. Met de concrete leerdoelen uit het Gouden Curriculum kun je de juiste keuzes maken. Daarmee is het mogelijk om als standaard het onderwijs op maat te maken voor iedere leerling.

Wanneer je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren.

Het Gouden Curriculum geeft je de basis om inzicht te krijgen. Vervolgens kun je bepalen welke aanpassingen of veranderingen er nodig zijn om het onderwijs te optimaliseren.


Blog

Ga naar onze blog om verhalen, ervaringen en columns te lezen.

Creëer inzicht en ontdek nieuwe mogelijkheden!

© 2021 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy