Geef je onderwijs een stevige basis met het Gouden Curriculum

Met het Gouden Curriculum maak je een duidelijke keuze voor de inzet en het gebruik van methodes, software, (lvs)toetsen en eigen materiaal.

Het Gouden Curriculum bestaat uit concrete, heldere leerdoelen voor de leerkracht en leerling. Met het Gouden Curriculum maak je een duidelijke keuze voor de inzet en het gebruik van: methodes, adaptieve software, methodetoetsen, eigen materiaal en LVS-toetsen. Daarnaast kies je bewust de momenten van aanbod en afname. Vervolgens kun je bepalen welke aanpassingen of veranderingen er nodig zijn om je onderwijs te optimaliseren.

Het Gouden Curriculum is het fundament voor succesvol Leerdoelgericht Onderwijs.

Advies en trainingen

Advies en trainingen om met Leerdoelgericht Onderwijs aan de slag te gaan.

Gouden Curriculum

Concrete leerdoelen om Leerdoelgericht Onderwijs mogelijk te maken.

Software

Innovatieve software om Leerdoelgericht Onderwijs te organiseren.

Titel

Tekst

MijnLeerlijn-software-Module-sCoolTracker-mob

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

Van kerndoel naar leerdoel

De 58 kerndoelen met daarin de referentieniveaus voor rekenen en taal zijn de kaders voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het verlaten van de basisschool. Het ministerie van onderwijs schreef hierover:

De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

In het Gouden Curriculum zijn de kerndoelen vertaald naar concrete leerdoelen voor jouw school. Door de kerndoelen te gebruiken als kader waarborg je de kwaliteit van je curriculum. Daarnaast wordt deze kleiner, doelgerichter, overzichtelijker en makkelijker te organiseren.

Vanuit Het Gouden Curriculum gebruik je de methode of adaptieve software als oefenmiddel en/of toetsing bij het lesgeven. Je zet het doelgericht in en niet langer als verplichte oefenstof.

Het Gouden Curriculum geeft inzicht tot op het leerdoel. Het geeft de leerkracht de regie (terug). Die bepaalt wat er nodig is voor een groep, het niveau of de individuele leerling. Door vanuit het leerdoel te werken kan de onderwijstijd per leerling maximaal benut worden.

Titel

Tekst

Leerdoelgericht Onderwijs geeft inzicht tot op leerdoelniveau. Het organisatiemodel van de school wordt als vanzelf zichtbaar. Je krijgt zicht op de kansen en de hiaten. De kansen kan je pakken en de vervolgstappen maak je helder, afgebakend en doeltreffend.

UITGELICHT

Veelgestelde vragen over Leerdoelgericht Onderwijs

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs zet je het leerdoel centraal. Met deze werkwijze krijg je inzicht. Dat is het vertrekpunt voor de keuze in de huidige of gewenste organisatie van het onderwijs.

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs maak je de leerdoelen concreet. Hierna koppel je de benodigde middelen aan de leerdoelen. Als de huidige middelen nog voldoen, kunnen deze ingezet worden.

Dit is per schoolteam anders. Leerdoelgericht Onderwijs is een middel en nooit het doel. Samen met het schoolteam wordt het einddoel bepaald en aan de hand daarvan een tijdspad opgesteld. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een eigen stappenplan.

Heb je een andere vraag? Neem direct contact op.