Inzicht en eigenaarschap voor leerlingen

Een belangrijk ingrediënt voor het vergroten van het eigenaarschap bij leerlingen is het zichtbaar maken van de leerdoelen. Iedere leerling krijg een Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP). Deze wordt automatisch gegenereerd wanneer het curriculum is vastgesteld en de leerlingen aan de passende leerroutes zijn gekoppeld. De leerling ziet in zijn PLP de leerdoelen waar hij aan gaat werken. De leerdoelen kunnen voor een langere periode zijn of passen bij het blok uit de methode. Als school kan je hierin je eigen keuze maken.

Op het PLP ziet de leerling bij ieder leerdoel een status. De school kan deze zelf benoemen, maar denk aan; nieuw, weektaak, instructie gehad, instructie gemist, behaald, afgesloten of niet van toepassing. De leerkracht kan met één actie de status per leerling/groep aanpassen. Zo is voor iedereen meteen inzichtelijk per leerdoel waar de leerling staat.

Via de leerdoelen op het PLP kan de leerlingen ook een stappenplan, een link naar een website, instructievideo of een document inzien als de leerkracht dat heeft bijgevoegd. Er kan ook gecommuniceerd worden met de leerkracht in de messenger. De leerling kan via buttons aangeven dat er hulp nodig is of dat het leerdoel is afgerond. Ook kan de leerling via voortgangsbolletjes laten zien wat zijn of haar voortgang is bij elk leerdoel.

Uit de praktijk: Een leerling heeft eigen keuze bij het zelfstandig werken.
Tijdens het zelfstandig werken of na het maken van de lesopdracht kan de leerling zelf kiezen aan welk doel er gewerkt wordt. Met de bijgevoegde instructie en het stappenplan weet de leerling wat er gedaan moet worden. Via de voortgangsbolletjes geeft de leerling aan hoeveel opdrachten er al zijn afgerond per doel. Via de button ‘behaald’ geeft de leerling aan dat hij/zij denkt vaardig genoeg te zijn en het doel te hebben behaald.

Door de vele mogelijkheden van MijnLeerlijn te gebruiken kan de onderwijstijd effectief ingezet worden. Daardoor kan een leerling in het eigen tempo of op een later moment de leerstof verwerken.

Meer info?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.