Leerdoelgericht Onderwijs creëert ruimte voor het vakmanschap van de leerkracht

Leerdoel gericht onderwijs

Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen worden steeds bewust gekozen door de leerkracht. Op die manier is er altijd een koppeling tussen het leerdoel en de concrete leermiddelen, leeractiviteiten en leerstof. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Daarnaast is het eenvoudiger om af te stemmen op de behoefte van de groep en/of leerling. Met Leerdoelgericht Onderwijs organiseer je altijd vanuit inzicht en zo haal je het maximale uit de onderwijstijd voor zowel de leerkracht als de leerling.

De leerdoelen in het curriculum van de school zijn het uitgangspunt. Daarbij zijn ze concreet geformuleerd en passend bij de organisatie in de school. De kerndoelen geven richting en de referentieniveaus voor taal en rekenen de kaders. Leerdoelgericht Onderwijs geeft het inzicht, de vrijheid en kwaliteit om het onderwijs effectief te organiseren.

Advies en trainingen

Advies en trainingen om met Leerdoelgericht Onderwijs aan de slag te gaan.

Gouden Curriculum

Concrete leerdoelen om Leerdoelgericht Onderwijs mogelijk te maken.

Software

Innovatieve software om Leerdoelgericht Onderwijs te organiseren.

De methode als bron, een goed uitgangspunt!

Leerdoelgericht Onderwijs zet de methode of adaptieve software in als bron. De methode en de bijbehorende volgorde van lessen is namelijk de interpretatie en keuzes van de makers. Maar passen de stappen, verdeling, herhalingslessen, extra lessen bij de populatie leerlingen en organisatie van de school?

Een methode is een goede basis om te starten met Leerdoelgericht Onderwijs. Je start namelijk met het helder krijgen van de leerdoelen voor het curriculum. Met de methode als bron is de leerkracht kritischer op de oefeningen die de leerlingen maken om het leerdoel te behalen. De leerkracht kan zelf opdrachten toevoegen, bedenken of aanpassen. Dit geldt ook voor het toetsen.

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

De onderwijstijd maximaal benutten

De factor tijd is belangrijk bij Leerdoelgericht Onderwijs. Daar kan voor de leerling het verschil gemaakt worden. De leerkracht heeft de regie in handen. Die kan bepalen wat er nodig is voor een groep, het niveau of de individuele leerling. Door op leerdoelniveau te werken kan de onderwijstijd per leerling maximaal benut worden.

Eigen leerlijnen en versterkte inhouden

“Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van leerdoelen en inhouden naar een einddoel (Strijker, 2010).” Bij Leerdoelgericht Onderwijs werk je vanuit de opbouw en inhouden. De leerlijnen worden door het team aangepast of samengesteld. Met eigen oefen- en toetsmateriaal worden de inhouden versterkt. Doordat het team zelf actief bijdraagt past het veel beter bij de populatie en de doelstellingen van de school.

Uiteindelijk een methode los laten en het onderwijs op niveau bieden is dan nog een kleine stap.

Leerdoelgericht Onderwijs geeft inzicht tot op leerdoelniveau. Het organisatiemodel van de school wordt als vanzelf zichtbaar. Je krijgt zicht op de kansen en de hiaten. De kansen kan je pakken en de vervolgstappen maak je helder, afgebakend en doeltreffend.

UITGELICHT

Veelgestelde vragen over Leerdoelgericht Onderwijs

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs zet je het leerdoel centraal. Met deze werkwijze krijg je inzicht. Dat is het vertrekpunt voor de keuze in de huidige of gewenste organisatie van het onderwijs.

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs maak je de leerdoelen concreet. Hierna koppel je de benodigde middelen aan de leerdoelen. Als de huidige middelen nog voldoen, kunnen deze ingezet worden.

Dit is per schoolteam anders. Leerdoelgericht Onderwijs is een middel en nooit het doel. Samen met het schoolteam wordt het einddoel bepaald en aan de hand daarvan een tijdspad opgesteld. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een eigen stappenplan.

Heb je een andere vraag? Neem direct contact op.