Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen zijn bewust gekozen. Op die manier is er altijd een koppeling tussen het leerdoel en de concrete leermiddelen, leeractiviteiten en leerstof. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Dit komt het onderwijs aan de leerlingen ten goede. Daarnaast is het eenvoudig om af te stemmen op de behoefte van iedere leerling of groep.

De leerdoelen vormen per vak- of deelgebied de leerlijn en deze vormen samen het curriculum van de school. De leerprocessen worden met het Leerdoelgericht Onderwijs als vanzelf in kaart gebracht en geeft mogelijkheden om naar de organisatie van het onderwijs op de school te kijken.

Leerdoelgericht Onderwijs is de basis.

De trainingen van MijnLeerlijn gaan uit van Leerdoelgericht Onderwijs. Daarbij ondersteunt de software van MijnLeerlijn de leerkracht en leerling en biedt functies voor iedere lesdag.

Start NU zonder kosten en ontvang een op maat gemaakt stappenplan!

De methode als bron, een prima start!

MijnLeerlijn is onafhankelijk te gebruiken bij alle methodes

Leerdoelgericht Onderwijs betekent niet dat er geen methode gebruikt mag worden. Bedenk wel dat een methode de interpretatie is en keuzes bevat van de makers om de kerndoelen te bereiken. Maar passen de stappen, verdeling, herhalingslessen, extra lessen bij de populatie leerlingen van de school?

Een methode is een goede basis om te starten met Leerdoelgericht Onderwijs. Je start namelijk met het helder krijgen van de leerdoelen per les en periode. Dit laatste geeft de leerkracht meer vrijheid en regie over het lesaanbod en zou dan ook de stip op de horizon kunnen zijn. Met de methode als bron is de leerkracht kritisch op de oefeningen die de leerlingen maken om het leerdoel te behalen. Daarbij kan de leerkracht zelf opdrachten toevoegen, bedenken of aanpassen. Dit geldt ook voor het materiaal dat gebruikt wordt om het leerdoel te toetsen.

Bij het Leerdoelgericht Onderwijs ontstaat er steeds meer aangepast en eigen oefen- en toets materiaal beschikbaar. De eigen leerlijnen worden op die manier door het team zelf samengesteld en past altijd bij de populatie en doelstellingen van de school. Het wordt dan uiteindelijk mogelijk om de methode helemaal los te laten en het onderwijs nog meer op maat aan te bieden.

Samen met het team bekijken wij wat wenselijk is. Dit kan zijn het starten vanuit de methode of direct met het werken vanuit een leerlijn.

Goed onderwijs begint met het maken van keuzes in het lesaanbod!

Leerling is betrokken bij leerdoelgerichte les

Krijg inzicht in je schoolorganisatie

Leerdoelgericht Onderwijs geeft inzicht in je organisatie. Doordat de leerprocessen binnen de school zichtbaar worden gemaakt is het eenvoudiger om de kansen en hiaten in beeld te krijgen. Daarmee versterkt het de visie van de school!

MijnLeerlijn helpt met advies en software om de organisatie in beeld te krijgen en oplossingsgericht te werken.

Start Leerdoelgericht Onderwijs

met het Gouden Curriculum van MijnLeerlijn

Van kerndoel naar leerdoel

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste kaders voor het basisonderwijs. De 58 kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het verlaten van de basisschool. Het ministerie van onderwijs schreef hierover:

De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

Het Gouden Curriculum maakt deze leerdoelen concreet, specifiek voor jouw school! Door de kerndoelen te gebruiken als kader waarborg je de kwaliteit van je lesaanbod en maak je het curriculum kleiner, doelgerichter, overzichtelijker en te organiseren.

Op maat voor iedere leerling

Leerdoelgericht Onderwijs geeft de leerkracht meer mogelijkheden om het onderwijs beter af te stemmen op de leerling of groep. Met de concrete leerdoelen uit het Gouden Curriculum maak je weloverwogen keuzes. Met Leerdoelgericht Onderwijs is op maat de standaard voor iedere leerling.

De methode als organisatiemodel

Een methode is een impliciet organisatiemodel. Dit betekent dat de maker, de auteur, de volgorde vooraf heeft vastgesteld. Er is weinig ruimte voor inbreng en aanpassing door de leerkracht. Daarbij is het bijhouden en het zelf keuzes maken in de lessen een bewerkelijke taak.

Een willekeurige methode biedt gemiddeld 30% meer lesstof aan dan in dan in de einddoelen (kerndoelen en referentieniveaus) staat beschreven. Neem daarbij dat de methode is gemaakt voor de gemiddelde leerling en de aan de hand van de keuzes van het auteursteam. In de klas betekent dit dikwijls dat de sterke leerling te veel en de zwakke leerling juist te weinig leer- en oefentijd krijgt.

Vanuit het Gouden Curriculum gebruik je de methode of adaptieve software als oefenmiddel en toetsing bij het lesgeven. Je zet het doelgericht in en niet langer als verplichte oefenstof.

Laat zien wat ze leren en hebben geleerd

Bij Leerdoelgericht Onderwijs kan je de leerlingen laten zien wat ze gaan leren. Dit kan op verschillende manieren zoals in de software van MijnLeerlijn. Leerlingen vinden het fijn om te weten wat er komen gaat en maakt hen betrokken. Daarnaast maakt het behalen van specifieke leerdoelen ze heel bewust van het feit dat ze aan het leren zijn. Dit biedt ook mogelijkheden om ouders meer inzicht te geven in het leerproces van de leerling.

Effectiever omgaan met je onderwijstijd

Met concrete leerdoelen en een overzichtelijke leerlijn kun je effectief werken. Op basis van voortgang bepaal je welke leerlingen toe zijn aan de volgende stap in het leerproces. Je kunt leerlingen meer leertijd geven in de leerdoelen die lastig zijn of juiste uitdagende leerdoelen geven als het kan.

Het Gouden Curriculum zorgt voor meetbare leerdoelen waardoor je beter kan inspelen op de behoefte van het de groep, het niveau of de leerling.

De leerkracht is meer dan een uitvoerder

De methodemaker heeft de doelen over de basisschoolperiode verdeeld. Vaak worden deze ook per les, periode en leerjaar beschreven. Als leerkracht geeft dit een stukje veiligheid en kun je er vanuit gaan dat je aan het einde van het schooljaar, als het boek ‘uit’ is, alle doelen behandeld hebt. Aan de andere kant ontnemen methodes het zicht op de leerdoelen en het leerproces van de leerling. De regie ligt bij het volgen van de methode namelijk bij… de methodemaker. Toch wil je als leerkracht niet enkel de overbrenger van de handleiding zijn. Als leerkracht werk je dagelijks met je leerling en weet je wat er nodig is.

De leerkracht kan zijn verantwoordelijkheid nemen als er een helder zicht is op de leerdoelen per periode en leerjaar. Wanneer je de leerlingen hierin betrekt vergroot dit de motivatie om de leerdoelen te behalen. Met inzicht en overzicht kan de leerkracht beter inschatten of het onderwijs op niveau is. Daarbij is er meer ruimte voor eigen inbreng en aanpassing zoals het weglaten van opdrachten of juist het toevoegen van extra’s.

Blog

Ga naar onze blog om verhalen, ervaringen en columns te lezen.

Creëer inzicht en ontdek nieuwe mogelijkheden!

© 2021 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy