Waardevol voor iedereen binnen de school

MijnLeerlijn biedt mogelijkheden voor iedereen binnen de school. Dankzij de veelzijdigheid en toegankelijkheid is het waardevol voor leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders, teamleiders en management.

Voor meer en (school)specifiekere informatie maken wij graag tijd!


Mogelijkheden voor, tijdens en na de lesdag

De leerkracht

Lesgeven vanuit leerlijnen/leerdoelen en methode(software) als bron gebruiken
Eigenaarschap en kennis over de leerlijnen wordt vergroot
Differentiëren op leerniveau, uitstroomniveau en referentieniveau
Onderwijsbehoeften van leerlingen centraal zetten (instructie, leertijd, uitdaging)
Direct inzicht in de leerdoelen
Onderwijstijd effectief inzetten
Bijhouden, benoemen en weergeven van vaardigheden
Een eigen, uniek schoolcurriculum
Leerlingportfolio met persoonlijke ontwikkeling en resultaten
Invullen en direct weergeven van specifieke ondersteuning voor de leerling
Inzicht in de voortgang van het leerproces per leerling/groep/niveau
Communiceren over leerdoelen, opdrachten en leerproces (met leerling, leerkrachten, ouders)
Toepasbaar voor dag- en weektaken
Digitale lesplanning vanuit leerdoelen

leerling ziet op zijn device de leerdoelen en zijn portfolio

Leerlingen actief betrekken bij het onderwijs

De methode of software als bron / middel gebruiken

Iedere leerling een persoonlijk ‘leerdoelenpakket’
Inzicht in de voortgang per leerdoel
Inzicht in instructiefilmpjes en/of een stappenplan per leerdoel
Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en inzicht bij leerlingen.
Portfolio met persoonlijke ontwikkeling en resultaten
Bijhouden, benoemen en weergeven van vaardigheden
Communiceren over leerdoelen, opdrachten en leerproces (met leerkracht)
Inzien van dag- en weektaken
Keuzevrijheid, inbreng in het lesrooster.

LEERLINGEN KOPPELEN

Leerlingen koppelen aan leerlijnen

Als je als school de methode of software als bron gebruikt heb je inzicht in de leerdoelen en leerlijnen. De leerlingen kan je daarna koppelen aan het niveau of de periode in de leerlijn. Dit kan voor een geheel vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Daarbij kan je ook kiezen om een vak- of deelgebied uit te zetten. Voor een leerling of een groep leerlingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau.

“Wij kunnen direct zien waar iedere leerling zit in zijn leerlijnen. Daardoor zijn ook de kwaliteitsgesprekken die ik voer als IB-er met de leerkrachten veel concreter geworden.”

Louisa ter Beek – IB VCO Bunschoten

Monitoring voor de gehele school in één systeem

IB / kwaliteitsmedewerkers / management

Inzicht in doelen / leerproces van groepen, niveaus en individuele leerlingen.
Leerdoelen eenvoudig rangschikken op uitstroom- en referentieniveau
Invullen en direct weergeven van specifieke ondersteuning voor de leerling
Communiceren over leerdoelen, opdrachten en leerproces (leerling, leerkracht, ouders)
Afstemmen op verschillen tussen leerlingen door de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal te zetten (instructie, leertijd, uitdaging)
Diverse groeps- en leerdoeloverzichten in sCoolFacts per leerling, groep, niveau, vakgebied en/of deelgebied
Aanwezigheid/absentie overzicht per les
Groepsplannen of blokplannen overbodig
In één oogopslag zien hoe een leerling, niveau, selectie of groep ervoor staat
Resultaten in overzichten, aantallen en percentages
Verwerking  in groep- of leerlinganalyse.

INZICHT VOOR LEERKRACHTEN

Zie wat je moet organiseren met het inzicht voor de leerkracht

Om te weten wat je moet organiseren is inzicht in de leerdoelen essentieel. Dit kan alleen voor de leerdoelen van de kernvakken zijn, maar ook voor alle andere leergebieden. De leerkracht kan in het leerdoelenoverzicht de voortgang zien per leerling, jaargroep, klas en school. Het is dan niet meer nodig om dit in aparte documenten of sheets bij te houden.

LEERLING PORTFOLIO

‘Dit ben ik’ een persoonlijk pagina voor iedere leerling

Scholen willen met een portfolio graag een totaaloplossing. In veel gevallen is het portfolio een aanvulling of vervanging van het rapport of een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling. MijnLeerlijn is in zijn totaliteit een portfolio dat opgebouwd is in verschillende onderdelen.

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen.

KENNIS SCHOOLBREED OPSLAAN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

MijnLeerlijn lerarentekort

Inzicht in de leerlijnen

Eigenaar van het leerproces

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Software

Eigenaar van het leerporces

Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”