MijnLeerlijn Methode Module

Zet je methode in als bron!

Je methode precies zo inzetten dat het perfect past bij wat je leerlingen nodig hebben. Op basis van de voortgang van de leerling, maar bovenal haalbaar voor jou als leerkracht. En de keuzes kunnen maken voor wat passend is als materiaal; methodelessen, losse opdrachten, werkbladen, werkvormen of digitale lesstof.

Met Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn is het mogelijk om de inzet van je methode, daar waar het beter past bij de ontwikkeling van je leerlingen, aan te passen en te borgen. Op basis van inzicht en met verschillende hulpmiddelen om de lestijd effectief te organiseren. Zo krijgt iedere leerling de kansen die het verdiend.

Meer inzicht in je methode

NIET ZICHTBAAR

Borgen van je kennis en keuzes

NIET ZICHTBAAR

Jij bepaalt!

NIET ZICHTBAAR

Vanuit inzicht je methode inzetten als bron

Met de software van MijnLeerlijn ontstaat er een actueel en optimaal inzicht in de voortgang van iedere leerling. De didactiek en oefeningen uit de methode blijven ingezet worden in de klas. De focus verschuift van aanbieden naar aanleren.

Met het inzicht wordt duidelijk hoe het leerproces verloopt en wordt de leerkracht in staat gesteld om keuzes te maken. Een leerdoel meer of juist minder aanbieden of eerder of later opnemen in de lesplanning. De redenen en keuzes zijn, net als je leerlingen, heel divers.

Door het borgen van de keuzes bij de inzet van de methode, instructiemodellen of het gebruik van andere middelen zorgen we ervoor dat de leerkracht het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden, maar verder kan bouwen op de opgedane kennis en ervaring. Zo werk je samen constant toe naar het ultieme curriculum voor de leerlingen en het team.

MijnLeerlijn-software-Module-sCoolTracker-mob

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

In fases naar Leerdoelgericht Onderwijs

De eerste fase start met training en begeleiding rondom curriculum bewustheid en het inzicht krijgen in je methode.

In de tweede fase gaat de focus naar de leerlijnen en het curriculum.

In de laatste fase staat het effectief en haalbaar organiseren centraal. Hier komt de aandacht te liggen op de onderwijsvisie van de school.

Leerdoelgericht Onderwijs is curriculum bewust en haalbaar lesgeven

Met geven van Leerdoelgericht Onderwijs zijn de leerkrachten curriculum bewust, blijft de organisatie haalbaar en het leerproces van iedere leerling in beeld. Het biedt veel aanknopingspunten voor het versterken van het team en het verbeteren of hoog houden van de onderwijskwaliteit.

Leerdoelgericht Onderwijs geeft inzicht tot op leerdoelniveau. Het organisatiemodel van de school wordt als vanzelf zichtbaar. Je krijgt zicht op de kansen en de hiaten. De kansen kan je pakken en de vervolgstappen maak je helder, afgebakend en doeltreffend.

UITGELICHT

Veelgestelde vragen over Leerdoelgericht Onderwijs

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs zet je het leerdoel centraal. Met deze werkwijze krijg je inzicht. Dat is het vertrekpunt voor de keuze in de huidige of gewenste organisatie van het onderwijs.

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs maak je de leerdoelen concreet. Hierna koppel je de benodigde middelen aan de leerdoelen. Als de huidige middelen nog voldoen, kunnen deze ingezet worden.

Dit is per schoolteam anders. Leerdoelgericht Onderwijs is een middel en nooit het doel. Samen met het schoolteam wordt het einddoel bepaald en aan de hand daarvan een tijdspad opgesteld. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een eigen stappenplan.

Heb je een andere vraag? Neem direct contact op.