• Leerdoelen overzicht

    Hier zie je precies waar je klas staat t.o.v. de leerdoelen

  • Voorbeeld leerlijn Gynzy

  • Per leerdoel is er een pagina waar de leraar zijn les kan voorbereiden

  • Voorbeeld leerlijn Staal

  • Voorbeeld leerlijn Snappet