• Voorbeeld van een keuze les voor een leerling in het roosterprogramma

 • Leerdoelen overzicht
  Hier zie je precies waar je klas staat t.o.v. de leerdoelen

 • Voorbeeld van Leerdoel in het Persoonlijk Leerdoelen Plan van een leerling: Hier kan de leerling direct op één plek de (uitleg) video bekijken, zijn stappenplan lezen en communiceren met de leerkracht.

 • Persoonlijk Leerdoelen Plan
  Hier ziet een leerling aan welke leerdoelen hij kan werken

 • De sCoolDrive waar alle materialen en bewijsstukken van een leerling zijn opgeslagen

 • Overzicht voor de leerling en ouders van de behaalde leerdoelen

 • Per leerdoel is er een pagina waar de leraar zijn les kan voorbereiden

 • Voorbeeld leerlijn Gynzy

 • Upload hier materialen en bewijsstukken gekoppeld aan een leerdoel

 • Voorbeeld leerlijn Staal

 • Voorbeeld leerlijn Snappet