Organiseer je leerlijnen!

MijnLeerlijn geeft je inzicht in je leerlijnen om je onderwijs te organiseren op jouw manier.

Probeer de eerste twee maanden de software gratis in een schooleigen omgeving

Inzicht in al je leerlijnen

Helder en overzichtelijk uitgewerkte leerlijnen voor het basisonderwijs.

Probeer de software de eerste twee maanden gratis.

In MijnLeerlijn kun je eigen leerlijnen, leerdoelen, leerroutes en methodes gebruiken. Onderstaande methodes en middelen zijn gelijk beschikbaar:

Inzicht om je onderwijs te organiseren

Met MijnLeerlijn kan je als leerkracht beter inspelen op de leerbehoeften in de klas. Je organiseert op deze manier eenvoudig leerdoelgericht en op maat onderwijs.

“Ik kan nu beter inspelen op de onderwijsbehoefte van iedere leerling”

Inzicht in je leerlijnen, de basis voor iedere school

MijnLeerlijn geeft inzicht in de leerlijnen en leerdoelen die gebruikt worden in de school op één centrale plek. De doelen komen uit de methodes en (eigen) leerlijnen die de school gebruikt

Door de mogelijkheid om iedere leerling op een passend niveau te koppelen ontstaat er automatisch een persoonlijke leerlijn, MijnLeerlijn. Per leerdoel kan eenvoudig per leerling, niveau of groep de voortgang van het doel bijgehouden worden. Dankzij dat inzicht kan je beter inspelen op de leerbehoeften in je klas en bied je effectiever onderwijs.

Het inzicht vindt plaats op de computer / het device van de leerkracht en werkt daardoor in de dagelijkse schoolpraktijk. Door het altijd actuele inzicht zijn statische groepsplannen, blokplannen of individuele plannen overbodig.

Inzicht om je onderwijs leerdoelgericht, ontwikkelingsgericht en op maat te organiseren.

Met het juiste inzicht kan je beter inspelen op de verschillende leerbehoeften in de klas.

MijnLeerlijn screens

“Ik kan nu beter inspelen op de onderwijsbehoefte van iedere leerling”

Inzicht in je leerlijnen, de basis voor iedere school

MijnLeerlijn geeft inzicht in de leerlijnen en leerdoelen die gebruikt worden in de school op één centrale plek. De doelen komen uit de methodes en (eigen) leerlijnen die de school gebruikt

Door de mogelijkheid om iedere leerling op een passend niveau te koppelen ontstaat er automatisch een persoonlijke leerlijn, MijnLeerlijn. Per leerdoel kan eenvoudig per leerling, niveau of groep de voortgang van het doel bijgehouden worden. Dankzij dat inzicht kan je beter inspelen op de leerbehoeften in je klas en bied je effectiever onderwijs.

Het inzicht vindt plaats op de computer / het device van de leerkracht en werkt daardoor in de dagelijkse schoolpraktijk. Door het altijd actuele inzicht zijn statische groepsplannen, blokplannen of individuele plannen overbodig.

Maak leerlingen eigenaar van hun leerlijn

“Mijn leerlingen en ik zijn nu echt eigenaar van de leerdoelen en het leerproces”

Wanneer je als school eigenaarschap bij leerlingen wil creëren kun je MijnLeerlijn Groen de leerlingen toegang geven tot hun leerlijnen. In dit digitale portfolio kunnen leerlingen zien aan welke doelen ze kunnen werken en wat ze per leerdoel moeten doen om het leerdoel te beheersen.

Alle bewijzen en materialen rondom hun leerprestaties kunnen hier per leerdoel bewaard worden en zijn direct inzichtelijk voor alle betrokkenen (leerling, leerkracht en ouders).

Lees meer over de MijnLeerlijn Groen

MijnLeerlijn swirl

MijnLeerlijn Leerlingen

In dit digitale portfolio kunnen leerlingen zien aan welke doelen ze kunnen werken en wat ze moeten doen om het leerdoel te beheersen.

“Dankzij de vele mogelijkheden kunnen wij het onderwijs organiseren dat past bij onze visie.”

– Dirk Jan de Graaf – Leraar CBS de Grondtoon

Blog

Ga naar onze blog om de laatste artikelen te lezen.

Start vandaag nog met MijnLeerlijn

Probeer de software twee maanden gratis.

© 2019 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy