Leerdoelgericht Onderwijs

Curriculum bewust lesgeven, analyseren en organiseren vanuit één visie.

Het Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn is werken vanuit vier pijlers; een concreet curriculum, zicht op ontwikkeling, analyseren op verschillende vlakken en het organiseren van de gewenste leerdoelen. Deze pijlers staan in een vaste cyclus voor de leerkracht wat overzicht en structuur biedt.

Onze cyclus voor Leerdoelgericht Onderwijs

Kies het curriculum dat bij je past!

Er zijn meerdere manieren om leerdoelgericht te werken. Je kunt werken met eigen doelen, de methodes volgen of ons LVS-curriculum gebruiken. Voor elk vakgebied kun je een andere keuze maken. Het curriculum kan ten allen tijde door de school zelf worden aangepast. Zo is er altijd een manier die past bij jouw onderwijs.

METHODES

Het is mogelijk om iedere methode in MijnLeerlijn te zetten. Op deze manier heb je de houvast van je methode maar wel de mogelijkheid om deze eigen te maken en aan te vullen met andere materialen die in de school aanwezig zijn.

Keuzes maken in je aanbod en bijsturen vanuit inzicht

De leerling is betrokken en heeft inzicht in zijn leerproces

Onderwijs organiseren in plaats van repareren

LVS CURRICULUM

Een curriculum waarbij rekening wordt gehouden met de landelijke leerdoelen (Kerndoelen en tussendoelen van SLO) en referentieniveaus. De school kan deze geheel eigen maken en alle materialen die in huis zijn eraan koppelen.

Altijd direct zicht op de ontwikkeling per groep en leerling

Borgen en delen van jouw kennis, passende activiteiten, werkvormen en mooie (extra) materialen

Een compleet persoonlijk portfolio over en voor de leerling

EIGEN DOELEN

Wanneer je als school al eigen leerdoelen hebt opgesteld, kunnen deze in MijnLeerlijn worden gezet. Onze curriculum-specialisten helpen je graag om deze leerdoelen op een passende manier in het systeem te integreren.

Sluit aan op ieder onderwijstype en organisatievorm

We vertrekken vanuit de huidige situatie en gaan op weg naar de gewenste vorm

Wanneer je als school al eigen leerdoelen hebt opgesteld, kunnen deze in MijnLeerlijn worden gezet. 

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

“Voor iedere leerling is het belangrijk dat de leerkracht bepaalt welke les belangrijk is. Daarvoor zijn concrete leerdoelen en zicht op de leerlijn essentieel.”

– Dirk Jan de Graaf – Leraar CBS de Grondtoon

UITGELICHT