Leerdoelgericht Onderwijs

Curriculum bewust lesgeven, analyseren en organiseren vanuit één visie.

Het Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn is werken vanuit vier pijlers; een concreet curriculum, zicht op ontwikkeling, analyseren op verschillende vlakken en het organiseren van de gewenste leerdoelen. Deze pijlers staan in een vaste cyclus voor de leerkracht wat overzicht en structuur biedt.