MijnLeerlijn, maakt onderwijs vanuit leerdoelen mogelijk!

Unieke trainingen en software

Het probleem bij onderwijs vanuit leerdoelen is het organiseren van de lessen. Om goed te organiseren is het nodig om te weten wat je moet organiseren. MijnLeerlijn biedt met Leerdoelgericht Onderwijs een totaaloplossing met trainingen en software.

MijnLeerlijn, maakt onderwijs vanuit leerdoelen mogelijk!

Unieke trainingen en software

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

Haalbaar en inzichtelijk

Haalbaar onderwijs vanuit leerdoelen

Inzicht, overzicht en regie voor de leerkracht

Inzicht in de groei en ontwikkeling van de groep

Inzicht in de groei en ontwikkeling van de leerling

Concreet en praktisch

Werken met concrete leerdoelen / methode(s) als bron

Automatisch gegenereerd Persoonlijke Leerdoelen Plan

Vakmanschap van de leerkracht komt weer aan bod

Alle vakken integreren (in één oplossing)

Verschillende mogelijkheden

Portfolio met verschillende mogelijkheden

Digitale klassenmap, flexibel lesrooster

Unieke LVS-analyse ten opzichte van het aanbod

Aanmaken van documenten zoals; handelingsplannen, groepsplannen, OPP’s

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

“Voor iedere leerling is het belangrijk dat de leerkracht bepaalt welke les belangrijk is. Daarvoor zijn concrete leerdoelen en zicht op de leerlijn essentieel.”

– Dirk Jan de Graaf – Leraar CBS de Grondtoon

UITGELICHT