Implementeer je eigen leerdoelen en materialen

MijnLeerlijn screens

In MijnLeerlijn heeft de school de mogelijkheid om eigen leerdoelen eenvoudig in te voeren. Op die manier kan het team de huidige manier van werken inzichtelijk maken en blijven werken zoals men dat gewend is of aanpassingen doen vanuit inzicht.

Doordat het curriculum, en daarmee ieder leerdoel eenvoudig aan te passen is, kan de leerkracht zelf de regie nemen en zijn eigen expertise en ervaring inzetten. Door dit allemaal te bundelen binnen één omgeving kan men van elkaar leren en profiteren.

Het eigen curriculum start altijd vanuit de materialen en middelen die de school zelf in huis heeft.