Het LVS-Curriculum als start

Voor de kernvakken is er een mogelijkheid om te kiezen voor een LVS-curriculum. Deze bestaat uit concrete leerdoelen, verdeeld over de referentieniveaus, die aansluiten op de LVS-toetsen van de grote aanbieders. Op die manier kan de LVS-toets ingezet worden om het onderwijs van de leerlingen te meten ten opzichte van de dagelijkse lessen.

De flexibiliteit van het LVS-curriculum is groot doordat de leerkrachten zelf de benodigde middelen, materialen en activiteiten kiezen. Zo sluit het naadloos aan op de wensen of de huidige manier van werken.

Het LVS-curriculum maakt van de LVS-toetsen een toegevoegde waarde in het analyseren en evalueren van het onderwijs voor de leerkracht en het versterkt de vaardigheid om keuzes te maken vanuit inzicht.

Trainingen

De trainingen vormen de basis voor de organisatie van Leerdoelgericht Onderwijs.

Meer info

Kom in contact of ontvang meer informatie over de trainingen en software van MijnLeerlijn

Software

De unieke software maakt Leerdoelgericht Onderwijs mogelijk.

GroepsAnalyse module

Met de GroepsAnalyse module worden de resultaten van de LVS-toets ingevoerd. Vervolgens wordt hier een analyse op gemaakt per groep.

De evaluatie kan direct ingevoerd worden in de omgeving en kan helpen om het onderwijs aan de leerling beter af te stemmen. Daarom is het mogelijk om de analyse te specificeren per leerling en direct te vergelijken met de voortgang ten opzichte van het curriculum. De gewenste uitstroom / ambitie wordt aangegeven om de verwachtingen voor leerkracht, leerling en ouder concreet te houden. Dit geeft de leerkracht veel informatie voor het maken van de juiste keuzes.

Met de GroepsAnalyse module wordt het maken van een LVS-toets analyse een toegevoegde waarde voor het dagelijkse onderwijs.

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

Verdiepinspagina’s per leerdoel

In de omgeving van MijnLeerlijn heeft ieder leerdoel een eigen verdiepingspagina. Bij het gebruik van een het LVS-Curriculum staat hier de informatie over het moment van toetsing en de succescriteria per leerdoel beschreven. Vanuit dat punt kan de leerkracht eenvoudig bepalen of de veelgebruikte materialen aansluiten op de verwachting of dat er aanpassing nodig zijn. Dit draagt bij aan het curriculum bewuste onderwijs.

Naast deze informatie is er de vrijheid om dit uit te breiden met eigen materialen of alternatieve lessen. Dit komt het borgen van kennis ten goede en maakt het mogelijk om informatie en kennis te delen met collega’s. Het voorkomt dat het wiel ieder jaar opnieuw uitgevonden wordt.

Onzichtbaar

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

UITGELICHT

Veelgestelde vragen over Leerdoelgericht Onderwijs

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs zet je het leerdoel centraal. Met deze werkwijze krijg je inzicht. Dat is het vertrekpunt voor de keuze in de huidige of gewenste organisatie van het onderwijs.

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs maak je de leerdoelen concreet. Hierna koppel je de benodigde middelen aan de leerdoelen. Als de huidige middelen nog voldoen, kunnen deze ingezet worden.

Dit is per schoolteam anders. Leerdoelgericht Onderwijs is een middel en nooit het doel. Samen met het schoolteam wordt het einddoel bepaald en aan de hand daarvan een tijdspad opgesteld. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een eigen stappenplan.

Heb je een andere vraag? Neem direct contact op.