Expert(s) training MijnLeerlijn

MijnLeerlijn biedt talloze mogelijkheden om Leerdoelgericht Onderwijs vorm te geven op jouw school, binnen jullie visie en mogelijkheden. Voor een startende school of een school die al met MijnLeerlijn werkt is er een mogelijkheid om één of meerdere experts op te leiden. Zij leren hoe Leerdoelgericht Onderwijs en de software van MijnLeerlijn het beste ingezet kan worden binnen de eigen school. Zo is en blijft de benodigde kennis, kunde en expertise in de school.