Software van MijnLeerlijn

Eén online omgeving voor iedere lesdag

Onze software is je middel, maar nooit je doel. Daarom is het op vele manieren in te zetten.

Het hart van de software is het curriculum en de cyclus van Leerdoelgericht Onderwijs. De online omgeving bevat echter nog veel meer tools en mogelijkheden voor het alledaagse lesgeven.

MijnLeerlijn-software-Module-Module-sCoolFolio-mob

Software van MijnLeerlijn

Eén online omgeving voor iedere lesdag

De software voor iedere school!

Onze software is een totaalpakket. Er zijn naast de uitgebreide basistools voor Leerdoelgericht Onderwijs nog veel meer mogelijkheden onderverdeeld in drie thema’s:

EIGENAARSCHAP

Persoonlijk leerdoelenplan (digitaal of geprint)

Directe toegang voor ouders

Tools om het zelfstandig werken te ondersteunen

Portfolio voor persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden, groei, successen en beeldmateriaal

VASTLEGGEN

Noteren en documenteren over het leerproces

Notities en documenten maken, inzien en delen

Borgen van kennis, kunde en ervaringen

Geactualiseerde handelingsplannen, periodeplannen en ontwikkelingsperspectieven

PLANNING

Digitale klassenmap gekoppeld aan de leerdoelen

Dynamisch lesrooster voor leerkracht en leerling

Haalbaarheid van de planning in beeld

Actueel inzicht in de onderwijsbehoefte van de groep en leerling

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

“Voor iedere leerling is het belangrijk dat de leerkracht bepaalt welke les belangrijk is. Daarvoor zijn concrete leerdoelen en zicht op de leerlijn essentieel.”

– Dirk Jan de Graaf – Leraar CBS de Grondtoon

UITGELICHT