Start met je methode als curriculum

Bij het gebruik van bestaande lesmethodes biedt MijnLeerlijn de flexibiliteit om deze te integreren en aan te passen naar jouw behoeften.

Binnen MijnLeerlijn kun je per vakgebied kiezen hoe je de lesmethode wilt inzetten. Door methodes en Leerdoelgericht Onderwijs te combineren, kunnen leraren en scholen beter inspelen op de individuele behoeften van elke leerling.

De meerwaarde ‘vanuit inzicht keuzes maken’ is zeker van toepassing bij het inzetten van de methodes en Leerdoelgericht Onderwijs.