Start met je methode als curriculum

Bij het gebruik van bestaande lesmethodes biedt MijnLeerlijn de flexibiliteit om deze te integreren en aan te passen naar jouw behoeften.

Binnen MijnLeerlijn kun je per vakgebied kiezen hoe je de lesmethode wilt inzetten. Door methodes en Leerdoelgericht Onderwijs te combineren, kunnen leraren en scholen beter inspelen op de individuele behoeften van elke leerling.

De meerwaarde ‘vanuit inzicht keuzes maken’ is zeker van toepassing bij het inzetten van de methodes en Leerdoelgericht Onderwijs.

Trainingen

De trainingen vormen de basis voor de organisatie van Leerdoelgericht Onderwijs.

Meer info

Kom in contact of ontvang meer informatie over de trainingen en software van MijnLeerlijn

Software

De unieke software maakt Leerdoelgericht Onderwijs mogelijk.

Methode Analyse Module

De Methode Analyse Module van MijnLeerlijn stelt leerkrachten in staat om de methode als bron te gebruiken en toch de regie te behouden. Je keuzes kunnen geborgd worden waardoor je niet steeds weer op zoek hoeft naar geschikt lesmateriaal.

Je kunt met de Methode Analyse Module je methodelessen analyseren, monitoren en aanvullen met extra materialen en digitale lesstof. Zo kun je inspelen op de voortgang van je leerlingen en de lessen op maat maken voor wat jouw leerlingen nodig hebben. Bovendien sluit de Methode Analyse Module perfect aan bij de visie en werkwijze van Leerdoelgericht Onderwijs.

Als leerkracht heb je alle tools in handen om je lessen aan te passen zodat deze perfect passen bij jouw leerlingen. Met de Methode Analyse Module hoef je niet langer te worstelen om geschikt lesmateriaal te vinden, zodat je je volledig kunt richten op het halen van het maximale uit jouw leerlingen.

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

Verdiepinspagina’s per leerdoel

In de omgeving van MijnLeerlijn heeft ieder leerdoel een eigen verdiepingspagina. Bij het gebruik van een methode wordt hier de informatie en de bijbehorende lessen al weergegeven.

Naast deze informatie is er de vrijheid om dit uit te breiden met eigen materialen of alternatieve lessen. Dit komt het borgen van kennis ten goede en maakt het mogelijk om informatie en kennis te delen met collega’s. Het voorkomt dat het wiel ieder jaar opnieuw uitgevonden wordt.

Onzichtbaar

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

UITGELICHT

Veelgestelde vragen over Leerdoelgericht Onderwijs

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs zet je het leerdoel centraal. Met deze werkwijze krijg je inzicht. Dat is het vertrekpunt voor de keuze in de huidige of gewenste organisatie van het onderwijs.

Ja, bij Leerdoelgericht Onderwijs maak je de leerdoelen concreet. Hierna koppel je de benodigde middelen aan de leerdoelen. Als de huidige middelen nog voldoen, kunnen deze ingezet worden.

Dit is per schoolteam anders. Leerdoelgericht Onderwijs is een middel en nooit het doel. Samen met het schoolteam wordt het einddoel bepaald en aan de hand daarvan een tijdspad opgesteld. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een eigen stappenplan.

Heb je een andere vraag? Neem direct contact op.