Leerdoelgericht Onderwijs organiseer je met MijnLeerlijn!

Leer curriculum bewust lesgeven, analyseren en organiseren.

De trainingen en software van MijnLeerlijn zijn het totaalpakket voor het bieden van Leerdoelgericht Onderwijs. Dit kan door gebruik te maken van je methodes, eigen leerdoelen en/of ons concrete curriculum.

Leerdoelgericht Onderwijs organiseer je met MijnLeerlijn!

Leer curriculum bewust lesgeven en je onderwijs te analyseren en organiseren.

Alles van MijnLeerlijn is te combineren met leerlijnen van bestaande methodes, (eigen)leerlijnen en leerroutes zoals;

Leerdoelgericht Onderwijs:

Duidelijk waar je met je leerling(en) naar toe werkt, wat de beste activiteiten zijn en hoe je dit kunt beoordelen

Keuzes maken in je aanbod en bijsturen vanuit inzicht

De leerling is betrokken en heeft inzicht in zijn leerproces

Onderwijs organiseren in plaats van repareren

MijnLeerlijn software:

Direct toegang tot Leerdoeloverzichten om te analyseren en evalueren

Altijd direct zicht op de ontwikkeling per groep en leerling

Borgen en delen van jouw kennis, passende activiteiten, werkvormen en mooie (extra) materialen

Een compleet persoonlijk portfolio over en voor de leerling

Altijd op maat:

Werk vanuit je de structuur van je methode, ons concrete curriculum of eigen leerdoelen

Sluit aan op ieder onderwijstype en organisatievorm

We vertrekken vanuit de huidige situatie en gaan op weg naar de gewenste vorm

Vele mogelijkheden en toepassingen binnen de software zijn op basis van het doel in te zetten voor leerkracht, leerling en ouder(s)

 

MijnLeerlijn zorgt ervoor dat er inzichtelijk en georganiseerd les gegeven kan worden vanuit de leerdoelen met verschillende leerlijnen. Methodes, materialen en software kunnen wij effectiever en passend inzetten als bron, oefenmiddel en verrijking.

Mathilde Muijs – Directeur @de Grondtoon

Door MijnLeerlijn kunnen wij nu op een prachtige manier de ontwikkeling van onze kinderen in beeld brengen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat wij van de onderwijsinspectie, na twee keer een zeer zwak te hebben gekregen, nog geen jaar na de start met MijnLeerlijn een mooie voldoende hebben gekregen. Een prachtige resultaat en samen gaan we ons verder ontwikkelen.

                                                                                               Anne – @Montessori Kindcentrum LEF

Het mooie aan MijnLeerlijn is dat wij als team echt weer inzicht krijgen in wát we de leerlingen nu precies leren en waarom. Je leert doelen formuleren en kritisch kijken naar het gebruik van je methodes. Niet alleen je leerlingen worden weer eigenaar van het onderwijs maar wij als school ook!

Ryanne Acket Directeur @Dr Maria Montessorischool Huizen

Voor onze school zorgt MijnLeerlijn ervoor dat we echt in gesprek moeten gaan over het onderwijs, onze doelen en de organisatie. Als leerkracht moet je kritischer kijken naar het leerdoel, de strategie en de verwerking, waardoor je veel gerichter kan werken.

Sabrina Jutten – Leerkracht & projectleider @In ’t Park Susteren

Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als montessori-leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust.

Erik Sluis – Leerkracht/ict-coördinator @Montessori De Meander

“Voor iedere leerling is het belangrijk dat de leerkracht bepaalt welke les belangrijk is. Daarvoor zijn concrete leerdoelen en zicht op de leerlijn essentieel.”

– Dirk Jan de Graaf – Leraar CBS de Grondtoon

UITGELICHT