Training op maat

Vanuit onze sCoolAcademy

Bij MijnLeerlijn geloven wij niet in trainingen of workshops met een vooraf vastgestelde inhoud. Wij blijven met de software en inhoud van onze trainingen graag dicht bij de school en bepalen samen het doel, de opbrengst. Tijdens de trainingen is er altijd een verband tussen de visie van de school, de organisatie en de werkwijze binnen onze software.

Wij werken met vaste tarieven en deze zijn altijd inclusief een telefonisch / digitaal voorgesprek en de hulp die na de training nodig is.

Onze trainingen zijn CRKBO geregistreerd
en daarmee vrijgesteld van BTW

Teamtraining

Gouden Curriculum

Het ‘Gouden Curriculum’ bestaat uit concrete, heldere leerdoelen. Zo zet je de eerste stap om succesvol leerdoelgericht te werken vanuit leerlijnen.

In de training passen we het Gouden Curriculum toe op jullie onderwijspraktijk. We nemen de huidige methodes, toetsen en materialen mee en we maken keuzes in wat jullie gaan gebruiken. Je leert kritisch te zijn op de leerdoelen, de opdrachten en de toetsing. Daarnaast bespreken we het inrichten van een les vanuit concrete leerdoelen.

Mogelijke onderdelen

 • Stamboom van Leerlijnen
 • Koppeling visie / wensen team
 • Werken met concrete leerdoelen in leerlingentaal
 • LVS-toetsing en concrete leerdoelen
 • Concrete leerdoelen evalueren
 • Leerdoelen verdelen in periodes en leerjaren

Tijdsduur

De training bestaat uit een dagdeel op school, een tussenevaluatie online en een eindevaluatie

Uitbreiding (optioneel)

Het is mogelijk om deze training uit te breiden met de training ‘Leerdoelgericht werken met de software van MijnLeerlijn’

Teamtraining | Passend bij alle versies van de software

Leerdoelgericht werken met de software van MijnLeerlijn

In deze training wordt de school specifieke omgeving in de software van MijnLeerlijn doorgenomen. Daarbij worden de knoppen en de mogelijkheden, passend bij de wensen, doorgenomen.

De training start in de kern van de software, het curriculum. De opbouw wordt doorgenomen, evenals de gekozen indeling per periode en leerjaar. De leerdoelenpagina en functies worden besproken en ingevuld. Vervolgens nemen we de belangrijkste knoppen en functies door om direct in de klas aan het werk te gaan. We maken keuzes omtrent de statussen, labels, overzichten en benamingen. Tot slot kijken we op welke manier de leerkracht snel inzicht en overzicht kan krijgen met de software.

Mogelijke inhoud

 • Curriculum in de software
 • Aanpassen / toevoegen / verwijderen leerdoelen
 • Leerdoelenpagina’s
 • Leerlingen, groepen aanmaken
 • Statussen leerdoelen bijhouden
 • Inzicht verkrijgen
 • Groepsplannen / groepsoverzichten genereren

Tijdsduur

De training bestaat uit een dagdeel op school incl. eventuele digitale hulp achteraf.

Vervolg op de training (optioneel)

Het is mogelijk om na deze training aan de slag te gaan met ‘Eigenaarschap, inzicht en inbreng voor de leerling’

Teamtraining | Passend bij versie Groen en Oranje van de software

Eigenaarschap, inzicht en inbreng voor de leerling

Leerdoelgericht onderwijs biedt enorme kansen om leerlingen te betrekken bij het leerproces. Daarmee creëer je eigenaarschap bij de leerling wat een belangrijke voorwaarde is voor onderwijs dat aansluit op de leerling. 

We starten de training met het ontdekken van de leerling omgeving in de software. We bespreken de mogelijkheden en kijken welke passen bij de wensen van het team. Naast de cognitieve kant is er ook ruimte voor de persoonlijke kant van de leerling. Daarom bespreken we de mogelijkheden van de ‘Dit Ben Ik’ pagina en de software als compleet portfolio. De mogelijkheden om leerlingen eigen doelen te laten stellen worden meegenomen. Tot slot worden er afspraken gemaakt voor het effectief en doeltreffend werken voor de leerkracht en leerling.

Mogelijke inhoud

 • Leerlingomgeving
 • Mogelijkheden leerkracht
 • Mogelijkheden leerling
 • Eigen leerdoelen stellen
 • Werken met de ‘Dit ben ik’ pagina
 • Software als compleet portfolio
 • Afspraken maken functies

Tijdsduur

De training bestaat uit een dagdeel op school incl. eventuele digitale hulp achteraf.

Vervolg op de training (optioneel)

Het is mogelijk om na deze training aan de slag te gaan met ‘De digitale klassenmap en flexibel roosteren’

Het mooiste vind ik dat er geen standaard implementatieplan is, maar dat die door ons als team is ingevuld met eigen tussen- en einddoelen. Dat noem ik hulp bij de ontwikkeling van en passend bij de school en haar populatie.

Marijke Tromp – Directeur Tjongerschool

(Gratis) Presentatie

Dit is MijnLeerlijn

Aan de hand van de visie, wensen en de onderwijspraktijk van de school presenteren we de mogelijkheden van MijnLeerlijn.

Op welke manier kan MijnLeerlijn betekenisvol en helpend zijn bij de (verdere) ontwikkeling van de school en professionalisering van het team. Het team zal aan het denken gezet worden met prikkelende vragen en feedback van de presentator.

Uiteraard is deze presentatie GRATIS en VRIJBLIJVEND, maar niet zonder gevolgen

Een volledige implementatie van

Leerdoelgericht onderwijs met MijnLeerlijn

Wij geloven niet in vaststaande inhoud of verplichte trainingen, maar wel in duidelijkheid vooraf. Daarom maken wij graag een implementatieplan met daarin de doelen, benodigde stappen en verwachte kosten.

In het plan worden alle benodigde trainingen meegenomen waarmee we de uiteindelijke doelen kunnen bereiken. Dit wordt op maat gemaakt, daarom beginnen we met een oriënterend gesprek met directie, MT en/of teamleider(s). Daarin brengen we de wensen in beeld en vertellen we wat MijnLeerlijn door de training of met de software voor de school kan betekenen.

Workshop

De invloed van leerlijnen op je school

Er zijn meerdere manieren hoe leerlijnen bij een school tot stand komen en gebruikt worden. Veelal is het de methode die dit bepaald. Maar hoeveel invloed hebben deze leerlijnen op je school?

In deze 1,5 uur durende workshop bespreken we de weg van kerndoel naar lesdoel. We zien de beginsituatie voor de leerkracht en onze ‘vrijheid van onderwijs’. Met die kennis gaan we in gesprek over uw eigen organisatie en school. Er komen vragen voorbij zoals; wat betekent dit voor mijn leerkrachten en leerlingen, mijn onderwijsmiddelen en mijn onderwijsorganisatie? Waarom toetsen we en welke toetsen nemen we af?

In de workshop geven we de leerdoelen ‘topprioriteit’ en laten we zien wat er gebeurt als je een methode anders gebruikt. Bestaat het ‘Gouden Curriculum’ en waar vind je die?

Aan het eind van deze interactieve workshop zie je het belang van het maken van keuzes in leerdoelen. En hoe je van daaruit als team verder kunt ontwikkelen.

Tijdsduur

De workshop duurt 1,5 uur exclusief pauzetijd.

Nu we er toch zijn

Wil je niet alleen kennis maar ook handvatten om het in de praktijk te brengen?
Verleng dan GRATIS de workshop met een uur en wij nemen jullie stap voor stap mee hoe de gemaakte keuzes simpel in een onze software verwerkt worden.

OUDERBETROKKENHEID

Ouders inzicht geven in resultaten en aanbod

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen.

DIGITALE KLASSENMAP EN INTELLIGENTE LESPLANNER

Digitale klassenmap en intelligente lesplanner

Met het juiste inzicht in de voortgang per leerling, per leerdoel biedt sCoolPlanner je de mogelijkheid om flexibel, dynamisch en intelligent te roosteren. Je kunt lesroosters creëren op basis van jaargroep, flexibele groepen, keuze lessen en/of (openstaande) leerdoelen.

MijnLeerlijn lerarentekort

WERKEN VANUIT LEERDOELEN EN LEERLIJNEN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Een eigen ‘route’ naar Leerdoelgericht onderwijs

Samen met MijnLeerlijn

1. KENNISMAKEN

We beginnen met een oriënterend gesprek met directie, management, teamleider of leerkracht. We bespreken de wensen en toepasbaarheid van MijnLeerlijn voor jouw school, jullie onderwijspraktijk. Vervolgens plannen we een gesprek en presentatie met het team.

2. PRESENTEREN

We presenteren MIjnLeerlijn en dat is meer dan onze software. Vanuit jullie visie, wensen en onderwijspraktijk maken we keuzes voor de samenwerking.  Samen stellen we een plan op voor de inhoud van de begeleiding en het implementeren van de software van MijnLeerlijn.

3. SAMENWERKEN

We starten onze samenwerking aan de hand van de visie, onderwijspraktijk en wensen van de school. Met onze training en begeleiding zorgen we er samen voor dat we de gestelde doelen gaan behalen.

1. KENNISMAKEN

We beginnen met een oriënterend gesprek met directie, management, teamleider of leerkracht. We bespreken de wensen en toepasbaarheid van MijnLeerlijn voor jouw school, jullie onderwijspraktijk. Vervolgens plannen we een gesprek en presentatie met het team.

2. PROBEREN

We presenteren MIjnLeerlijn en dat is meer dan onze software. Vanuit jullie visie, wensen en onderwijspraktijk maken we keuzes voor de samenwerking.  Samen stellen we een plan op voor de inhoud van de begeleiding en het implementeren van de software van MijnLeerlijn.

3. INZETTEN

We starten onze samenwerking aan de hand van de visie, onderwijspraktijk en wensen van de school. Met onze training en begeleiding zorgen we er samen voor dat we de gestelde doelen gaan behalen.

Blog

Ga naar onze blog om verhalen, ervaringen en columns te lezen.

Creëer inzicht en ontdek nieuwe mogelijkheden!

© 2021 Alle rechten voorbehouden | Onderdeel van sCoolsuite B.V. | Privacy policy