De trainingen vormen de basis voor de organisatie van Leerdoelgericht Onderwijs

De trainingen vormen de basis voor de organisatie van Leerdoelgericht Onderwijs. De software maakt het mogelijk.

Er is inzicht in de voortgang van iedere leerling en de leerkracht maakt de keuze voor de invulling van de les. Alles is erop gericht om zo efficiënt mogelijk te organiseren vanuit inzicht.

Zo haal je het maximale uit de onderwijstijd voor zowel de leerkracht als de leerling.

De trainingen zijn CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW. Wij werken met vaste tarieven. Voorafgaand aan de trainingen is er een telefonisch / digitaal voorgesprek en achteraf de hulp die nodig is.