De software geeft inzicht, ondersteunt en maakt mogelijk!

Onze software is er in drie versies; Blauw, Groen en Oranje. Hierdoor kunnen we het beter afstemmen op de wensen van de school, de onderwijsvisie en de organisatie.
Daarnaast kan de software op een zorgvuldige manier geïmplementeerd worden.

“Als school begonnen wij met met de basis in versie Blauw. Nadat het hele team er klaar voor was zijn we aan de slag gegaan met versie Groen. Die manier van implementeren werkte perfect voor iedereen.”

Blauw
Onderdeel implementatie
 • Inzicht en overzicht voor al je leerlijnen
  Met MijnLeerlijn BLAUW creëer je inzicht in de leerlijnen en het leerproces van je leerlingen. Daarnaast vergroot je het eigenaarschap bij leerkrachten.
 • ✓ omgeving voor de leerkracht
  Het aantal accounts is onbeperkt
 • ✓ Leerlijnen toevoegen / aanpassen
  In MijnLeerlijn kunnen huidige en nieuwe leerlijnen / leerdoelen toegevoegd worden. Zowel vanuit de methode als eigen.
 • ✓ Lesvoorbereiding opslaan per leerdoel
  Lesvoorbereiding digitaal opslaan gekoppeld aan een leerdoel
 • ✓ Bestanden opslaan per leerdoel
  Benodigde bestanden opslaan gekoppeld aan een leerdoel
 • ✓ Inzicht voortgang per vak / deelgebied / thema / leerdoel
  Overzichten voortgang van de leerling(en), klas of speciale groep per leerlijn
 • ✓ Differentiatie op leerdoelniveau (keuze school)
  Automatisch en persoonlijke differentiatie op basis van referentieniveau (indien aangegeven in de leerdoelen)
 • ✓ Differentiatie op referentieniveau (keuze school)
  Automatisch en persoonlijke differentiatie op basis van referentieniveau (indien aangegeven in de leerdoelen)
 • ✓ Rapportages op groep, niveau, leerling en leerdoel
  Diverse rapportages op allerlei niveaus om te evalueren.
 • ✓ Communicatie / overdracht (leerkracht)
 • ✓ Samenwerken (leerkracht)
 • ✓ Stappenplan / werkbeschrijving aanmaken per leerdoel voor de leerling
  Met een stappenplan weet de leerling wat er verwacht wordt en gedaan moet worden om het doel te behalen.
 • ✓ Communicatie over leerdoelen (leerkracht)
 • ✓ Persoonlijk pagina per leerling (leerkracht)
 • ✓ Successenlijst met behaalde doelen per leerling (leerkracht)
  Een lijst met behaalde leerdoelen, weergegeven per leerling
 • ✓ Eigen groepen aanmaken
  Het aantal groepen is onbeperkt.
 • ✓ Ondersteuningspagina voor de leerkracht per leerling
  Op deze pagina kunnen eventuele ondersteuningsbehoefte, afspraken of hulpmiddelen worden genoteerd en weergegeven voor de leerkracht.
 • ✓ Weergave ondersteuning per leerling (leerkracht)
  De eventuele ondersteuning, hulp, zorg of afspraak kan op een eenvoudige ingezien worden door de leerkracht.
Groen
€ 1,95Per leerling, per maand, incl. btw
 • Inzicht, eigenaarschap, compleet portfolio
 • Alles van versie blauw +
 • ✓ Omgeving voor de leerling
 • ✓ Leerdoelen inzichtelijk voor de leerling
  In het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) ziet de leerling zijn eigen leerdoelen en de daarbij behorende status en informatie.
 • ✓ MijnDrive voor bewijzen / documenten per leerdoel (leerling)
  In de sCoolDrive kunnen leerlingen zelf bewijzen / bestanden uploaden welke gekoppeld zijn aan een leerdoel / opdracht.
 • ✓ Stappenplannen aanmaken voor de leerling
  Per leerdoel kan een stappenplan aangemaakt worden en gedeeld worden met de leerling(en).
 • ✓ Inzicht in de voortgang per leerdoel
  De leerling kan per leerdoel aangeven wat de voortgang is of welke opdrachten binnen het leerdoel zijn afgerond.
 • ✓ Hulpknop en behaaldknop voor de leerling
  Per leerdoel kan de leerling aangeven of er hulp nodig is of dat de opdrachten zijn afgerond.
 • ✓ MijnBerichten: communiceren met leerlingen
  Communiceren met leerlingen over leerdoelen, opdrachten en het leerproces.
 • ✓ Ruimte voor notities
  De leerkracht kan eenvoudig dageljkse / wekelijkse notities plaatsen voor zichzelf.
 • Keuze aan de school:
 • ✓ Leerlingen koppelen aan niveau / periode in het curriculum (keuze school)
  Iedere leerling kan, indien gewenst, gekoppeld worden aan een andere periode in het curriculum
 • ✓ Omgeving voor ouders
  Meerdere mogelijkheden om ouders toegang te geven.
 • ✓ MijnBerichten: communiceren met ouders
  Communiceren met ouders over leerdoelen en het leerproces.
 • ✓ Aanbod afstemmen op onderwijsbehoeften
  Afstemmen op de verschillen tussen leerlingen, onderwijsbehoeften van leerlingen centraal zetten (instructie, leertijd, uitdaging)
 • ✓ MijnProjecten maakt thematisch of projectmatig werken laagdrempelig
 • ✓ Vaardigheden: Laat leerkrachten, leerlingen en/of ouders beoordelen hoe de leerling scoort
Oranje
€ 2,20Per leerling, per maand, incl. btw
 • Digitale klassenmap, intelligent lesrooster
 • Alles van versie GROEN +
 • ✓ MijnRooster: flexibel, intelligent lesrooster
  Een flexibel rooster programma waarin je roosters kan maken op basis van openstaande leerdoelen, vaste groepen, keuze lessen of een combinatie hiervan
 • ✓ MijnDashboard: Digitale klassenmap
  Dagelijks overzicht van de gekoppelde leerdoelen en bijbehorende opties
 • Keuze aan de school:
  De mogelijkheid om lesrooster te creëren die uitgang van het (referentie)niveau van de leerling
 • ✓ Creëer een Lesrooster op (referentie)niveau
  De mogelijkheid om lesrooster te creëren die uitgang van het (referentie)niveau van de leerling
 • ✓ MijnDashboard: Lesrooster inzichtelijk voor de leerling
  Iedere leerling heeft inzicht in het lesrooster van de lesweek en ziet welke doelen er aangeboden worden en welke status het leerdoel heeft.

Wil je hulp bij het maken van de juiste keuze of een (online) demonstratie?


Veelgestelde vragen

Wat doet de software van MijnLeerlijn?
Met de software heeft de leerkracht de ontwikkeling van iedere leerling en groep in beeld. Daarmee wordt effectief onderwijs vanuit de leerlijnen (leerdoelen) mogelijk, zonder daarbij het overzicht te verliezen. Daarnaast ondersteund het de leerkracht bij het dagelijks lesgeven, geeft het een praktische invulling aan het eigenaarschap van leerlingen en biedt het mogelijk om flexibel onderwijs te organiseren. Kortom genoeg redenen voor een kennismaking met MijnLeerlijn!

Is MijnLeerlijn alleen de software?
Nee, naast de software biedt MijnLeerlijn ook begeleiding en training om de software op de manier te gebruiken die past bij de school. Daarmee zijn de visie, onderwijspraktijk en wensen van het team onlosmakelijk verbonden. 

Zijn de leerlijnen van alle methodes uitgewerkt in MijnLeerlijn?
De leerlijnen van de meest gebruikte methodes zijn uitgewerkt. Mocht je een methode gebruiken die (nog) niet is uitgewerkt dan kan dat in overleg. Naast de bekende methodes zijn ook de CED Leerlijnen beschikbaar. Het is ook mogelijk om een eigen leerlijn te maken.

Werkt de software overal?
De software werkt op ieder device en overal met internettoegang. Onze software wordt gehost op Europese servers. Iedere school heeft een unieke URL waar ingelogd kan worden met eigen unieke inloggegevens.

Kun je als school zelf aanpassingen maken in MijnLeerlijn?
De software wordt ingericht naar de wensen van de school. Bijna alle onderdelenzijn aan te passen. Onze adviseurs staan altijd klaar om samen met jou de beste invulling te bekijken of aan te geven wat aanpasbaar is. Na het maken van bepaalde keuzes en in een lerende organisatie zijn na verloop van tijd kleine of grote aanpassingen nodig. Samen met onze adviseurs kan altijd gekeken worden naar de mogelijkheden en aanpassingen.

Vanaf welke groep gebruik je MijnLeerlijn?
MijnLeerlijn is te gebruiken vanaf groep 1. Leerkrachten brengen de leerlijn in kaart en kunnen per leerling of groep bepalen aan welke leerdoelen gewerkt gaat worden. Juist ook omdat leerlingen op verschillende momenten in het jaar in stromen biedt MijnLeerLijn.nl hulp om overzicht te behouden wat aangeboden is en wat leerlingen beheersen.

Kunnen de leerlijnen aangepast worden en zijn er kosten verbonden aan de leerlijnen?
De leerlijnen kunnen aangepast worden naar behoefte. Het is ook eenvoudig om eigen leerlijnen toe te voegen of te creëren. Hiervoor kunnen we ook voorbeeld leerlijnen aanreiken en bieden wij begeleiding. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de leerlijnen. De leerlijnen zijn een houvast voor de methode die je erbij nodig hebt.

Waarom zijn er verschillende versies van de software?
Achter iedere versie van de software zit een visie en werkwijze. Samen met onze onderwijsadviseurs wordt gekeken welke versie op welk moment passend is. Onder het kopje software worden de versies verder toegelicht.

Is de software van MijnLeerlijn ook voor leerlingen en ouders?
MijnLeerlijn versie Blauw is gericht op de leerkracht en de lesorganisatie. In versie Groen heeft de leerling zelf toegang tot zijn eigen Persoonlijke Leerdoelen Plan (PLP), eigen persoonlijke pagina, succeslijst, leerlijn en portfolio. Daarbij is het mogelijk om ouders toegang te geven om op die manier mee te kijken met de ontwikkeling van hun kind.

Kan ik een demo-versie van MijnLeerlijn ontvangen?
Om kennis te maken met MijnLeerlijn bieden we de mogelijkheid om de oplossing twee maanden gratis te gebruiken. Om de omgeving voor jullie school geschikt te maken willen we weten welke methodes en leerlijnen door jullie gebruikt worden. Hier wordt 1 curriculum van gemaakt zodat er een totaaloverzicht ontstaat van alle leerdoelen die op school worden aangeboden. De omgeving wordt dus specifiek voor jullie school opgeleverd rekening houdend met jullie wensen.

WeCreativez WhatsApp Support
Ons klantenserviceteam staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Vraag het ons gerust!
Waarmee kunnen wij helpen?