Instellen Intelligent Lesrooster

Voor het groepsdoorbrekend lesgeven of het werken in units kan het intelligente lesrooster overzicht en flexibiliteit bieden. Daarnaast kunnen leerlingen in verschillende gradaties keuzes krijgen en zo een persoonlijk lesrooster aangeboden krijgen.

Met het beheerdersaccount kan het intelligente lesrooster ingesteld en ingepland worden. Het werkt op basis van een weeksjabloon die gevuld wordt met tijdsloten. De tijdsloten bevatten de lessen. De lessen zijn gekoppeld aan één of meerdere groepen / niveaus, een lokaal en een leerkracht. De tijdsloten zijn schoolbreed, maar per klas / les kunnen er andere lessen gepland worden. Het is mogelijk om meerdere weeksjablonen aan te maken en deze te wijzigen.

De leerkracht(en) koppelen, eventueel, leerdoelen uit het curriculum aan de les(sen) en zetten er eventueel notities bij.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe de beheerder de Digitale Klassenmap kan instellen, weeksjablonen kan aanmaken en kan inplannen.


INFORMATIE VOORAF

Wij raden aan om voordat men een Week sjabloon kan aanmaken, er al een aantal keuzes duidelijk zijn. Hieronder benoemen wij de belangrijkste punten:

 1. Welke tijdsloten zijn er en wanneer zijn er pauzes?
 2. Per tijdslot
  1. Welke Leerkracht / onderwijsassistent
  2. Welk hoofdgebied
  3. Welk deelgebied (optie)
  4. Welk lokaal
  5. Welk(e) niveau(s) / groep(en)

Download hier een Excel-bestand om bovenstaande informatie te noteren.


SCHOOLTIJDEN INSTELLEN

Het is belangrijk om de juiste schooltijden in te stellen voor de Digitale Klassenmap. Op basis van die instellingen maakt het systeem de sjablonen aan.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op INSTELLINGEN.
 2. Klik bij SCHOOLTIJDEN op achter de dag om de standaardtijd te activeren.
 3. Pas met de tijd aan.
 4. Met kan de tijd / dag verwijderd worden.


WEEK SJABLOON AANMAKEN

Een week sjabloon is de basis voor het rooster in het intelligente lesrooster. Het sjabloon bevat alle informatie die nodig is om een rooster samen te stellen. Een sjabloon wordt schoolbreed gebruikt, maak kan per lesblok verschillen. Eventueel kunnen tijdsblokken ook aan elkaar gekoppeld worden.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op WEEK SJABLONEN.
 2. Klik op VOEG WEEK TOE om een nieuw sjabloon aan te maken.
 3. Geef het sjabloon een naam.

Het is ook mogelijk om vanuit een bestaand sjabloon te werken. Kopieer daarvoor eerst het gewenste sjabloon via achter het sjabloon. Wijzig vervolgens de kopie.


WEEK SJABLOON INVULLEN MET TIJDSLOTEN

Het weeksjabloon moet gevuld zijn met tijdsloten. Per tijdslot maak je de verder lessen aan. Een tijdsslot kan met één handeling over meerdere dagen gemaakt worden.

 1. Sleep op de gewenste dag van de begintijd tot de eindtijd.
 2. Geef het tijdslot een naam.
 3. Selecteer eventueel meerdere dagen
 4. Klik op toevoegen.
 5. Herhaal stap 1 tot 4 totdat alle tijdsloten aangemaakt zijn.


TIJDSLOT VULLEN MET LES(SEN)

Ieder tijdslot wordt gevuld met een of meerdere lessen. Deze lessen kunnen per niveau / groep verschillen. Eventueel kunnen lessen uit verschillende tijdsloten aan elkaar gekoppeld worden, dit worden dan blokuren. Wanneer een hoofdgebied en deelgebied en/of niveau gekoppeld worden aan de les, zal dit worden gefilterd bij het inplannen van de leerdoelen. Dit vereenvoudigd het selecteren van de juiste leerdoelen voor de leerkracht.

 1. Klik in het week sjabloon op het gewenste tijdslot.
 2. Klik op VOEG EEN LES TOE
 3. Selecteer de leerkracht (Bij het aanmaken van een les kun je alleen een leraar selecteren waarvoor nog geen les is ingepland.)
 4. (optie) Selecteer het hoofdgebied
 5. (optie) Selecteer het deelgebied
 6. (optie) Selecteer het lokaal
 7. (optie) selecteer het niveau / de niveau(s)(voor het filteren van het curriculum bij het koppelen van de leerdoelen)
 8. Selecteer de groep(en)
 9. (optie) maak de groep(en) verplicht om zeker te zijn dat de groep in de juiste groep komt
 10. Koppel eventueel de les aan meerdere tijdsloten
 11. Bekijk het overzicht en klik op MAAK LES AAN
 12. Voeg eventueel nog een les toe of sluit het tijdslot.


WEEK SJABLOON OMZETTEN IN EEN DIGITALE KLASSENMAP

Per lesweek kan er een (ander) week sjabloon klaargezet worden. Dit maakt het mogelijk dat er met verschillende weekroosters wordt gewerkt. De leerkrachten pas daarna werken met het (vernieuwde) week sjabloon.
Let op! Wanneer het rooster wordt overschreven, zijn alle eventueel geplande lessen verwijderd.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op SCHOOL ROOSTER.
 2. Klik op ROOSTER MAKEN.
 3. Selecteer de startdatum.
 4. Geef het aantal weken dat ingepland moet worden in.
 5. Selecteer per week het gewenste sjabloon.
 6. Controleer de instellingen.
 7. Klik op VOLGENDE om het rooster te genereren.

Instellen Digitale Klassenmap

Voor het inplannen van leerdoelen, bijhouden van statussen en creëren van Leerdoeloverzichten kan gebruik gemaakt worden van de Digitale Klassenmap. Dit vormt de basis voor de leerkracht. Er kan samengewerkt worden met duo-collega’s en eventueel hebben leerlingen daarmee toegang tot hun persoonlijke dag- en weekplanning.

Met het beheerdersaccount kan de Digitale Klassenmap ingesteld en ingepland worden. Het werkt op basis van een weeksjabloon die gevuld wordt met tijdsblokken. De tijdsblokken bevatten de lessen. De lessen zijn gekoppeld aan één of meerdere groepen / niveaus, een lokaal en een leerkracht. De tijdsblokken zijn schoolbreed, maar per klas / les kunnen er andere lessen gepland worden. Het is mogelijk om meerdere weeksjablonen aan te maken en deze te wijzigen.

De leerkracht(en) koppelen, eventueel, leerdoelen uit het curriculum aan de les(sen) en zetten er eventueel notities bij.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe de beheerder de Digitale Klassenmap kan instellen, weeksjablonen kan aanmaken en kan inplannen.


INFORMATIE VOORAF

Wij raden aan om voordat men een Week sjabloon kan aanmaken, er al een aantal keuzes duidelijk zijn. Hieronder benoemen wij de belangrijkste punten:

 1. Welke tijdsloten zijn er en wanneer zijn er pauzes?
 2. Per tijdslot
  1. Welk hoofdgebied
  2. Welk deelgebied (optie)
  3. Welk(e) niveau(s) / groep(en)
  4. Welke leerkracht / onderwijs assistent
  5. Welk lokaal (optie)

Download hier een Excel-bestand om bovenstaande informatie te noteren.


SCHOOLTIJDEN INSTELLEN

Het is belangrijk om de juiste schooltijden in te stellen voor de Digitale Klassenmap. Op basis van die instellingen maakt het systeem de sjablonen aan.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op INSTELLINGEN.
 2. Klik bij SCHOOLTIJDEN op achter de dag om de standaardtijd te activeren.
 3. Pas met de tijd aan.
 4. Met kan de tijd / dag verwijderd worden.


WEEK SJABLOON AANMAKEN

Een week sjabloon is de basis voor het rooster in de Digitale Klassenmap. Het sjabloon bevat alle informatie die nodig is om te werken met de Digitale Klassenmap. Een sjabloon wordt schoolbreed gebruikt, maak kan per lesblok verschillen. Eventueel kunnen tijdsblokken ook aan elkaar gekoppeld worden.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op WEEK SJABLONEN.
 2. Klik op VOEG WEEK TOE om een nieuw sjabloon aan te maken.
 3. Geef het sjabloon een naam.

Het is ook mogelijk om vanuit een bestaand sjabloon te werken. Kopieer daarvoor eerst het gewenste sjabloon via achter het sjabloon. Wijzig vervolgens de kopie.


WEEK SJABLOON INVULLEN MET TIJDSLOTEN

Het weeksjabloon moet gevuld zijn met tijdsloten. Per tijdslot maak je de verder lessen aan. Een tijdsslot kan met één handeling over meerdere dagen gemaakt worden.

 1. Sleep op de gewenste dag van de begintijd tot de eindtijd.
 2. Geef het tijdslot een naam.
 3. Selecteer eventueel meerdere dagen
 4. Klik op toevoegen.
 5. Herhaal stap 1 tot 4 totdat alle tijdsloten aangemaakt zijn.


TIJDSLOT VULLEN MET LES(SEN)

Ieder tijdslot wordt gevuld met een of meerdere lessen. Deze lessen kunnen per niveau / groep verschillen. Eventueel kunnen lessen uit verschillende tijdsloten aan elkaar gekoppeld worden, dit worden dan blokuren. Wanneer een hoofdgebied en deelgebied en/of niveau gekoppeld worden aan de les, zal dit worden gefilterd bij het inplannen van de leerdoelen. Dit vereenvoudigd het selecteren van de juiste leerdoelen voor de leerkracht.

 1. Klik in het week sjabloon op het gewenste tijdslot.
 2. Klik op VOEG EEN LES TOE
 3. Selecteer de leerkracht (Bij het aanmaken van een les kun je alleen een leraar selecteren waarvoor nog geen les is ingepland.)
 4. (optie) Selecteer het hoofdgebied
 5. (optie) Selecteer het deelgebied
 6. (optie) Selecteer het lokaal
 7. (optie) selecteer het niveau / de niveau(s)(voor het filteren van het curriculum bij het koppelen van de leerdoelen)
 8. Selecteer de groep(en)
 9. (optie) maak de groep(en) verplicht om zeker te zijn dat de groep in de juiste groep komt
 10. Koppel eventueel de les aan meerdere tijdsloten
 11. Bekijk het overzicht en klik op MAAK LES AAN
 12. Voeg eventueel nog een les toe of sluit het tijdslot.


WEEK SJABLOON OMZETTEN IN EEN DIGITALE KLASSENMAP

Per lesweek kan er een (ander) week sjabloon klaargezet worden. Dit maakt het mogelijk dat er met verschillende weekroosters wordt gewerkt. De leerkrachten pas daarna werken met het (vernieuwde) week sjabloon.
Let op! Wanneer het rooster wordt overschreven, zijn alle eventueel geplande lessen verwijderd.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op SCHOOL ROOSTER.
 2. Klik op ROOSTER MAKEN.
 3. Selecteer de startdatum.
 4. Geef het aantal weken dat ingepland moet worden in.
 5. Selecteer per week het gewenste sjabloon.
 6. Controleer de instellingen.
 7. Klik op VOLGENDE om het rooster te genereren.