Artikelen door MijnLeerlijn

Groep > PLP Overzicht leerkracht

Bekijk het aantal actieve leerdoelen per hoofd- en deelgebied van de groepsleden. Zie welke leerdoelen je als leerkracht nog moet organiseren. Genereer vervolgens een Leerdoelenoverzicht om acties uit te voeren. Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt. WAAR VIND JE DIT ONDERDEEL IN MIJNLEERLIJN? Het PLP overzicht leerkracht vind je […]

Rooster > Roosterinstellingen

Met de inzet van het intelligente lesrooster is het mogelijk om een flexibel lesrooster te creëren en om leerlingen invloed uit te laten op het persoonlijke lesaanbod. Hiervoor wordt er eerst een WEEK SJABLOON aangemaakt door de beheerder en ingepland voor de gewenste lesweken. Een voorwaarde voor een goed werkend rooster is een sluitend rooster. […]

DIT BEN IK, voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen

Voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen van een leerling een centrale plek te geven, is het DIT BEN IK-portfolio ontwikkeld. Hier kunnen leerkracht, leerling en eventueel ouder(s) of verzorger(s) bijdragen aan het portfolio. De school kan zelf keuzes maken voor de inzet en invulling van de pagina’s. Handig: Het is mogelijk om eigen lijsten […]

Document (sjablonen) aanmaken en koppelen voor verslag, monitoring, analyse en overdracht

In de schoolomgeving is het mogelijk om documenten, handelingsplannen, ontwikkelingsplannen etc. aan te maken volgens de wensen en eisen van de school, een externe partner of het samenwerkingsverband. Het ontwikkelteam van MijnLeerlijn heeft bij de ontwikkeling van deze module zichzelf het doel gesteld om het werkbaar en toegankelijk te maken voor de gebruikers en betrokkenen. […]

Acties in het Leerdoelenoverzicht

Het Leerdoelenoverzicht neemt een belangrijke plek in binnen de schoolomgeving. De leerkracht ziet hier per leerdoel en per leerling de status, kan de voortgang inzien, heeft toegang tot informatie over het leerdoel en ondersteuning en kan verschillende acties uitvoeren. Daarmee heeft de leerkracht veel mogelijkheden en inzicht voor het organiseren van een effectieve les. Het […]

Multi-Factor Authenticatie instellen en gebruiken

Als school is het mogelijk om Multi-factor authenticatie (MFA) in te stellen voor gebruikers. Dit is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op meer dan één manier. Door een MFA app (2FAS Auth of OKTA ) te installeren op je telefoon of tablet kun je een unieke code genereren. Deze dien […]

Filter op alle mogelijke statussen

In het Leerdoelenoverzicht is het nu mogelijk om te filteren op status. Daarmee kan je een specifieke selectie van leerdoelen en leerlingen weergeven. Nieuw toegevoegd is de mogelijkheid om de ‘komende’ status weer te geven. Dit zijn de leerdoelen die actief worden in de aankomende periode. Dit kan ook in de start van het nieuwe […]

Creëer groepsdocumenten aan en maak er één primair

Het aanmaken van ieder gewenst document was al mogelijk in onze software. Nu is daarbij de optie gekomen om specifieke groepsdocumenten aan te maken. De groepsdocumenten kunnen gebruikt worden bij de groepen. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie document voor een groepsinterventie, een analyse van een LVS-toets voor een jaargroep of een weekoverdracht. Eén document kan […]