MijnLeerlijn voor Montessori-onderwijs

MijnLeerlijn is een middel en nooit een doel! Daarom ondersteunt het alle onderwijsconcepten dankzij de veelzijdigheid. Benieuwd naar de toepasbaarheid voor jullie instructiemodel, onderwijsconcept of schooltype. Maak vrijblijvend een afspraak voor een informerend gesprek.

Hieronder leggen we uit hoe MijnLeerlijn ingezet kan worden voor Montessori-onderwijs.


MIJNLEERLIJN VOOR MONTESSORI-ONDERWIJS

‘HELP MIJ HET ZELF TE DOEN’

De kern van Montessori wordt meestal samengevat in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden. (bron: montessori.nl)

Door de juiste omgeving en materialen te bieden?
Hoe bepaal je de juiste omgeving en materialen in een groep of per kind? En hoe borg je dat als leerkracht en school? Hoe zorg je dat de kinderen ook de doelen halen waar ze op straks op bevraagd worden? En het allerbelangrijkste, hoe ORGANISEER je dat?

Met deze vragen ga je met MijnLeerlijn aan de slag!

LIJN VAN DE LEERKRACHT vs LIJN VAN DE LEERLING

Hoe kies ik het aanbod?

De grootste uitdaging bij het organiseren van Montessori-onderwijs zit in de keuze tussen de Lijn van de Leerkracht en de Lijn van de Leerling. In de praktijk wordt er vaak gekozen voor de één of de ander.

Wanneer een school De lijn van de leerkracht volgt, dan volgen ze de leerdoelen die naar het gewenste uitstroomprofiel toe werken. Dit varieert van 1F tot 2S en 3F. Dit gaat dus verder dan 1S en 2F waar, vanuit de overheid, het basisonderwijs stopt.

Wanneer een school De lijn van de leerling volgt, dan staan de leerdoelen centraal waar de leerling aan wil werken en niet de referentieniveaus en uitstroomprofielen.

Om het Montessori-onderwijs zo te organiseren dat het past bij de visie van Maria Montessori , haalbaar is voor de leerkracht en voldoet aan de eisen vanuit de overheid is een juiste mix tussen de lijnen noodzakelijk.

Dit kan met de training, begeleiding en ondersteunende software van MijnLeerlijn. Met daarbinnen veel ruimte voor eigen keuzes, materialen en uitvoering van de visie! De implementatie hiervan vindt plaats in duidelijke stappen.

STAP 1

Een concreet curriculum

Welke onderwijsvorm of visie je als school hanteert, maakt voor de eindtermen niet uit. Die zijn namelijk voor iedere school hetzelfde. Wat je uiteindelijk wil is goed en kwalitatief onderwijs voor ieder kind die voldoet aan de eisen en kaders.

Hiervoor is volgens ons een duidelijk, concreet curriculum nodig. Want pas wanneer je de leerroute(s) in beeld hebt kun je gaan organiseren. Dit pakken wij samen met het team op en kijken daarbij naar het huidige curriculum en de visie. We stellen ook vragen zoals hoeveel waarde hebben de LVS toetsen? Welke materialen worden ingezet en zijn er in de school? Wat mag je verwachten van de populatie leerlingen?

Deze keuzes zijn cruciaal om een haalbare, inzichtelijke organisatie te creëren. Het werken vanuit een methode vraagt iets heel anders dan werken vanuit eigen leerdoelen. En zelfs de materialen zorgen (vaak) voor andere keuzes.

Vanuit een duidelijk, concreet curriculum maken we stap 2.

“In onze montessori-klassen werken leerlingen uit verschillende jaren ieder aan een veelheid van leerdoelen. Door het gebruik van MijnLeerlijn zie ik als leerkracht in 1 oogopslag wie nog met welke doelen bezig is en welke leerlingen ik aan de instructietafel moet vragen voor een les. Dat geeft mij overzicht en daarmee rust. En ook mijn duo kan de volgende dag zonder uitgebreide overdracht met de groep aan de slag. MijnLeerlijn geeft ons het inzicht en de handvaten om weer echt een montessori school te zijn.”

STAP 2

Het onderwijs aan de leerling

Het schooljaar wordt verdeeld in 5 periodes (van vakantie tot vakantie). Op die manier heb je per niveau/leerjaar en per periode een overzichtelijke doelenset die aan bod komen. Je wil de leerling laten werken aan de leerdoelen die op dat moment voor de leerling van toepassing zijn. Door de leerling op de juiste plek in de leerlijn te plaatsen (per deelgebied) is de leerling gekoppeld aan meerdere doelensets (Zone van naaste ontwikkeling). Deze doelensets vormen samen het Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP).

In de basis werkt de leerling per periode aan de leerdoelen van het PLP (De lijn van de leerling) met daarin de vrijheid in gebondenheid om zelf te kijken wanneer hij aan welke doelen werkt. Om dit zo effectief mogelijk te doen is het belangrijk dat de leerdoelen duidelijk zijn voor de leerling en leerkracht. Het biedt veel mogelijkheden voor zelfstandig (ver)werken en het maken van een goede analyse op het onderwijsleerproces.

STAP 3

Inzicht creëren om te organiseren

In stap 3 gaan we inzicht creëren om effectief te organiseren.

Voor de leerkracht:
Ondanks dat iedere leerling zijn eigen leerdoelen heeft kun je binnen onze software in één overzicht zien welke leerlingen aan dezelfde leerdoelen werken. Daarnaast zie je (in hetzelfde overzicht) de behoefte voor een lesje, met hoeveel leerdoelen je klas bezig is en nog veel meer. Wat steeds zichtbaar blijft is de haalbaarheid van wat je wil organiseren, welke keuzes je hebt en de gevolgen van de keuzes?

Voor de leerling:
In het Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP) van de leerling staan de leerdoelen waar aan gewerkt kan worden. De leerling kan hierbij zelf bepalen aan welk doel er gewerkt wordt. Belangrijke onderdelen daarbij zijn de succescriteria en de middelen die gebruikt kunnen worden om het leerdoel te behalen. Dit is ook direct zichtbaar voor de leerling

Door deze ‘vrijheid in gebondenheid’ krijgen leerkracht en leerling de ruimte om samen de route uit te stippelen die nodig is voor het beste resultaat.

Met daarbij op de achtergrond de mogelijkheid om te analyseren zodat het voor iedereen haalbaar blijft.

LEERLING PORTFOLIO

‘Dit ben ik’ een persoonlijk pagina voor iedere leerling

Scholen willen met een portfolio graag een totaaloplossing. In veel gevallen is het portfolio een aanvulling of vervanging van het rapport of een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling. MijnLeerlijn is in zijn totaliteit een portfolio dat opgebouwd is in verschillende onderdelen.

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen.

KENNIS SCHOOLBREED OPSLAAN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

MijnLeerlijn lerarentekort
MijnLeerlijn lerarentekort

WERKEN VANUIT LEERDOELEN EN LEERLIJNEN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Inzicht in de leerlijnen

Voor doelgericht onderwijs heb je maar één ding nodig: inzicht.

Eigenaar van het leerproces

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Software

Eigenaar van het leerporces

Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”