Status leerdoel(en) aanpassen in het overzicht

In het leerdoelenoverzicht is de status van één of meerdere leerdoelen eenvoudig aan te passen door de leerkracht.

Stap 1: Selecteer de statussen die aangepast moeten worden. Wanneer je op het gekleurde bolletje klikt selecteer je ze in 1 keer allemaal. Je kan de status ook voor meerdere doelen tegelijk aanpassen.

Stap 2: Klik op “Acties” – “Verander status leerdoel”. Kies de gewenste status en klik op opslaan.

Chatbericht per leerdoel versturen naar de leerling

Wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio is het mogelijk om leerlingen een chatbericht te versturen.

Selecteer de leerlingen en ga naar “Acties – Chatbericht over leerdoel”. Nu kan je een berichtje achterlaten bij de geselecteerde leerlingen. Je plaatst hetzelfde bericht bij elke leerling maar ze kunnen niet als groep reageren.

Let op, dit kan alleen wanneer de leerlingen een gele status hebben. 

 

Handmatig of automatisch een stappenplan versturen

Alleen wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio en een login hebben is het mogelijk om leerlingen vooraf gedefinieerde stappenplannen te versturen. Deze verschijnen bij de leerlingen in het Persoonlijk Leerdoelen Plan. 

Het stappenplan (wat moet een leerling doen om het leerdoel te behalen) kan handmatig of automatisch worden toegevoegd wanneer de leerling met het leerdoel aan het werk gaat.

HANDMATIG

  • Selecteer de leerlingen onder het leerdoel
  • Zet de status van het leerdoel op de gele status (‘Mee bezig’)
  • Klik op “Acties >> Stappenplan”. 
  • Stuur een voor gedefinieerd stappenplan (Klik hiervoor op het grijze bolletje met de drie stipjes) of typ een stappenplan en/of bijlage (Let op: Dit wordt niet opgeslagen op de leerdoelpagina voor hergebruik)
  • Klik op “opslaan”

De geselecteerde leerlingen krijgen het stappenplan (zichtbaar door groen icoontje). Een leerling kan het zichtbaar maken door op het ‘oogje’ achter het leerdoel te klikken.

 

 

 

 

AUTOMATISCH

Het stappenplan wordt automatisch verstuurd wanneer de ‘ster’ is geselecteerd bij het leerdoel in het curriculum.

 

 

 

 

Opmerkingen: Wanneer je geen stappenplannen van te voren hebt gemaakt in het logboek van het doel, verschijnt hier niets.  Je kan ook ter plekke een stappenplan typen en een bijlage toevoegen, dit wordt echter niet opgeslagen in het logboek van het doel.

 

Ieder leerdoel zijn eigen status

Binnen de software krijgt een leerdoel per leerling een eigen status. Op die manier kan de leerkracht in één oogopslag zien waar de leerling aan kan beginnen, waar hij/zij mee bezig is en wat er is behaald. Er zijn drie actieve statussen. Deze zorgen ervoor dat de leerkracht altijd zichtbaar heeft dat er iets met het leerdoel gedaan moet worden. De drie in-actieve statussen geven aan dat er niet meer aan het leerdoel gewerkt wordt. De kleuren van de status staan vast, de labels kunnen door de school zelf bepaald worden. De standaard benamingen zijn;

NIEUW Dit is een actieve status en geeft aan dat het leerdoel is in de actuele periode.
MEE BEZIG Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling aan het werk is met de opdracht(en) / stap(pen)
OUD Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling nog met dit doel moet beginnen. Daarnaast geeft het aan dat het een leerdoel is uit een voorgaande periode / blok
GESLOTEN Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet (volledig) is afgerond, maar dat de leerling er niet verder aan gaat werken.
BEHAALD Dit is een in-actieve status en geeft aan dat de leerling het leerdoel heeft behaald. Voor de leerkracht is het mogelijk om een beschrijving en waardering te plaatsen voor de leerling bij deze status.
N.V.T. Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet past bij de leerlijn(en) van de leerling.

De statussen van de leerdoelen worden op verschillende plaatsen weergegeven zodat de leerkracht hier altijd inzicht in heeft.

MijnDashboard, de startpagina voor de leerkracht

MijnDashboard is de startpagina voor de leerkracht. Hier kun je berichten lezen in MijnBerichten,  snelkoppelingen naar favoriete pagina’s en overzichten aanmaken in MijnFavorieten, de klassenmap (beschikbaar in MijnLeerlijn Oranje) en bijzonderheden noteren bij notities.


In MijnMessenger worden de nieuwste berichten weergegeven. Vanuit deze messenger kun je eenvoudig berichten lezen, feedback geven en nieuwe opdrachten geven.

Wanneer je gebruikt maakt van het flexibele lesrooster wordt de weekplanning per dag weergegeven. Het is dan mogelijk om de absentie bij te houden en de statussen van de leerdoelen aan te passen.

 

 

Leerling koppelen aan de leerlijn(en)

In de software koppel je de leerling aan de juiste plaats op de leerlijn. Dit kan voor een vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Je kan daarbij kiezen om voor de school, groep of leerling een vak- of deelgebied uit te zetten. Met deze instellingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau.

In de software wordt automatisch, per periode of blok, voor iedere leerling een leerroute met leerdoelen gegenereerd. Dit gebeurt op basis van de plaats in de leerlijn. De leerdoelen staan voor de leerling per vak- en deelgebied in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP). Het maken van aparte leerroutes, plannen of overzichten is overbodig.

De instellingen kun je per leerling doen op het tabblad; klassen/niveaus