Doelensets

Met een Doelenset heb je de mogelijkheid om een eigen set leerdoelen te maken. Dit kan op basis van uitdaging, uitstroom, thema of project. De doelenset koppel je aan een (zelf samengestelde) groep.

Handig bij het onderwijs aan kleuters, thematisch werken of een vaste leerroute


Doelenset aanmaken

 • Klik in het menu op ‘Alle Doelensets’ of ‘Mijn Doelensets’
 • Kies rechtsboven voor DOELENSET TOEVOEGEN
 • Geef een naam en eventueel een beschrijving in
 • Selecteer alle leerdoelen (ongeacht hoofdgebied, deelgebied, niveau, periode) die bij de doelenset horen
 • Klik op VOLGENDE
 • Verwijder eventueel ongewenste leerdoelen
 • Klik op DOELENSET AANMAKEN

Zo maak je een doelenset aan


Doelenset wijzigen / aanvullen

Een bestaande Doelenset kan altijd gewijzigd worden, daarnaast kan er inhoud, media en een stappenplan toegevoegd worden.

Handig om nieuwe leerdoelen toe te voegen of juist te verwijderen uit de Doelenset. 

 • Klik in het menu op ‘Alle Doelensets’ of ‘Mijn Doelensets’
 • Kies de Doelenset die je wil wijzigen
 • Kies voor:
  • Leerdoelen | Voeg leerdoelen toe vanuit het curriculum of verwijder leerdoelen
  • Inhoud | Beschrijf de inhoud van de doelenset en/of geef informatie aan de leerkracht over de Doelenset
  • DoelensetPlan | Beschrijf de stappen en/of opdrachten voor de leerling om met de Doelenset aan de slag te gaan (optioneel)
  • Media | Sla bestanden, documenten en media op die passen bij de Doelenset (optioneel)
  • DoelensetChat | Communiceer met leerlingen en/of leerkrachten over de Doelenset

Doelenset wijzigen


Doelenset wijs je toe aan een Groep

Een Doelenset koppel je altijd aan een Groep in de software. De leerlingen uit deze groep krijgen vervolgens de leerdoelen uit de Doelenset op hun Persoonlijke LeerdoelenPlan.

Handig om soms een groep aan te maken met maar 1 leerling erin en dan een Doelenset te koppelen.

 • Ga naar Alle Groepen of Mijn Groepen
 • Selecteer de gewenste Groep
 • Ga naar GroepsProfiel
 • Klik bij Doelenset op het potlood
 • Selecteer de gewenste Doelenset en bevestig


Doelenset voortgang volgen en analyseren

Het PLP Overzicht genereerd voor de Groep met een Doelenset een overzicht van deze leerdoelen. Op het Persoonlijke LeerdoelenPlan kan het Doelenset-filter toegepast worden.

Handig: Bij een leerdoelenset gaat het niet om het niveau of de periode uit het curriculum, maar de actuele status van de leerling ten opzichte van het leerdoel wordt uiteraard getoond.

Het Doelenset-filter op het Persoonlijke LeerdoelenPlan van de leerling toont alleen de leerdoelen uit de Doelenset.

Handmatig leerdoelen toevoegen aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP)

Naast het automatisch genereren van een Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) is het ook mogelijk om handmatig leerdoelen toe te voegen. 

Handig om een leerling persoonlijke leerdoelen te geven of leerdoelen uit een ander niveau en/of andere periode.

Enkele leerling 

Voor een enkele leerling doe je dat bij het PLP op de leerlingpagina.

 • Klik op de knop “Voeg toe”
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

Meerdere leerlingen

Ga naar de overzichtspagina met alle leerlingen

 • Selecteer de leerlingen voor wie je leerdoelen wil toevoegen aan het PLP.
 • Klik rechtsboven op de knop “PLP toevoegen”.
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

 

Gestructureerd zelfstandig aan het werk

Met de software van MijnLeerlijn kan iedere leerling gestructureerd zelfstandig aan het werk op een leerplein. Wij geven graag een voorbeeld van een werkwijze:

1: Mijn Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP) 

 • Ik open mijn PLP en bekijk de statussen van de doelen.
 • Ik kijk in mijn doelenoverzicht welke doelen op “uitgelicht” staan. Hier kan ik aan werken. 
 • Ik klik op het oogje bij het uitgelichte doel.
 • In de stappen kan ik lezen wat ik moet doen om dit doel te behalen.
 • Heb ik deze leerdoelen allemaal af, kan ik kijken of ik zonder instructie aan een leerdoel kan werken dat op “huidig” staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Zelfstandig werken

 • Ik ga zelfstandig aan het werk met de stappen van dit doel. 
 • Wanneer ik een vraag heb, stel ik deze aan de leerpleinassistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Bericht sturen bij leerdoel (optioneel)

 • Wanneer de laatste 5 minuten van de leerplein tijd ingaan krijg ik een seintje van de leerpleinassistent.
 • Ik laat in de chat bij het leerdoel een bericht achter. Hierin laat ik weten waar ik aan heb gewerkt op het leerplein. 

4: Ik laat mijn werkplek netjes achter.

 

 

Status leerdoel(en) aanpassen in het overzicht

In het leerdoelenoverzicht is de status van één of meerdere leerdoelen eenvoudig aan te passen door de leerkracht.

Stap 1: Selecteer de statussen die aangepast moeten worden. Wanneer je op het gekleurde bolletje klikt selecteer je ze in 1 keer allemaal. Je kan de status ook voor meerdere doelen tegelijk aanpassen.

Stap 2: Klik op “Acties” – “Verander status leerdoel”. Kies de gewenste status en klik op opslaan.

Chatbericht per leerdoel versturen naar de leerling

Wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio is het mogelijk om leerlingen een chatbericht te versturen.

Selecteer de leerlingen en ga naar “Acties – Chatbericht over leerdoel”. Nu kan je een berichtje achterlaten bij de geselecteerde leerlingen. Je plaatst hetzelfde bericht bij elke leerling maar ze kunnen niet als groep reageren.

Let op, dit kan alleen wanneer de leerlingen een gele status hebben. 

 

Handmatig of automatisch een stappenplan versturen

Alleen wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio en een login hebben is het mogelijk om leerlingen vooraf gedefinieerde stappenplannen te versturen. Deze verschijnen bij de leerlingen in het Persoonlijk Leerdoelen Plan. 

Het stappenplan (wat moet een leerling doen om het leerdoel te behalen) kan handmatig of automatisch worden toegevoegd wanneer de leerling met het leerdoel aan het werk gaat.

HANDMATIG

 • Selecteer de leerlingen onder het leerdoel
 • Zet de status van het leerdoel op de gele status (‘Mee bezig’)
 • Klik op “Acties >> Stappenplan”. 
 • Stuur een voor gedefinieerd stappenplan (Klik hiervoor op het grijze bolletje met de drie stipjes) of typ een stappenplan en/of bijlage (Let op: Dit wordt niet opgeslagen op de leerdoelpagina voor hergebruik)
 • Klik op “opslaan”

De geselecteerde leerlingen krijgen het stappenplan (zichtbaar door groen icoontje). Een leerling kan het zichtbaar maken door op het ‘oogje’ achter het leerdoel te klikken.

 

 

 

 

AUTOMATISCH

Het stappenplan wordt automatisch verstuurd wanneer de ‘ster’ is geselecteerd bij het leerdoel in het curriculum.

 

 

 

 

Opmerkingen: Wanneer je geen stappenplannen van te voren hebt gemaakt in het logboek van het doel, verschijnt hier niets.  Je kan ook ter plekke een stappenplan typen en een bijlage toevoegen, dit wordt echter niet opgeslagen in het logboek van het doel.

 

Ieder leerdoel zijn eigen status

Binnen de software krijgt een leerdoel per leerling een eigen status. Op die manier kan de leerkracht in één oogopslag zien waar de leerling aan kan beginnen, waar hij/zij mee bezig is en wat er is behaald. Er zijn drie actieve statussen. Deze zorgen ervoor dat de leerkracht altijd zichtbaar heeft dat er iets met het leerdoel gedaan moet worden. De drie in-actieve statussen geven aan dat er niet meer aan het leerdoel gewerkt wordt. De kleuren van de status staan vast, de labels kunnen door de school zelf bepaald worden. De standaard benamingen zijn;

NIEUW Dit is een actieve status en geeft aan dat het leerdoel is in de actuele periode.
MEE BEZIG Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling aan het werk is met de opdracht(en) / stap(pen)
OUD Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling nog met dit doel moet beginnen. Daarnaast geeft het aan dat het een leerdoel is uit een voorgaande periode / blok
GESLOTEN Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet (volledig) is afgerond, maar dat de leerling er niet verder aan gaat werken.
BEHAALD Dit is een in-actieve status en geeft aan dat de leerling het leerdoel heeft behaald. Voor de leerkracht is het mogelijk om een beschrijving en waardering te plaatsen voor de leerling bij deze status.
N.V.T. Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet past bij de leerlijn(en) van de leerling.

De statussen van de leerdoelen worden op verschillende plaatsen weergegeven zodat de leerkracht hier altijd inzicht in heeft.

MijnDashboard, de startpagina voor de leerkracht

MijnDashboard is de startpagina voor de leerkracht. Hier kun je berichten lezen in MijnBerichten,  snelkoppelingen naar favoriete pagina’s en overzichten aanmaken in MijnFavorieten, de klassenmap (beschikbaar in MijnLeerlijn Oranje) en bijzonderheden noteren bij notities.


In MijnMessenger worden de nieuwste berichten weergegeven. Vanuit deze messenger kun je eenvoudig berichten lezen, feedback geven en nieuwe opdrachten geven.

Wanneer je gebruikt maakt van het flexibele lesrooster wordt de weekplanning per dag weergegeven. Het is dan mogelijk om de absentie bij te houden en de statussen van de leerdoelen aan te passen.

 

 

Leerling koppelen aan de leerlijn(en)

In de software koppel je de leerling aan de juiste plaats op de leerlijn. Dit kan voor een vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Je kan daarbij kiezen om voor de school, groep of leerling een vak- of deelgebied uit te zetten. Met deze instellingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau.

In de software wordt automatisch, per periode of blok, voor iedere leerling een leerroute met leerdoelen gegenereerd. Dit gebeurt op basis van de plaats in de leerlijn. De leerdoelen staan voor de leerling per vak- en deelgebied in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP). Het maken van aparte leerroutes, plannen of overzichten is overbodig.

De instellingen kun je per leerling doen op het tabblad; klassen/niveaus