Handmatig leerdoelen toevoegen aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP)

Naast het automatisch genereren van een Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) is het ook mogelijk om handmatig leerdoelen toe te voegen. 

Handig om een leerling persoonlijke leerdoelen te geven of leerdoelen uit een ander niveau en/of andere periode.

Enkele leerling 

Voor een enkele leerling doe je dat bij het PLP op de leerlingpagina.

  • Klik op de knop “Voeg toe”
  • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
  • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
  • Klik op “volgende”

Meerdere leerlingen

Ga naar de overzichtspagina met alle leerlingen

  • Selecteer de leerlingen voor wie je leerdoelen wil toevoegen aan het PLP.
  • Klik rechtsboven op de knop “PLP toevoegen”.
  • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
  • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
  • Klik op “volgende”

 

AANPASSEN! Van kerndoel naar leerdoel

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste kaders voor het basisonderwijs. De 58 kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het verlaten van de basisschool.

Het ministerie van onderwijs schreef hierover: De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen.

Het Gouden Curriculum maakt deze leerdoelen concreet, specifiek voor jouw school! Door de kerndoelen te gebruiken als kader waarborg je de kwaliteit van je lesaanbod en maak je het curriculum kleiner, doelgerichter, overzichtelijker en te organiseren. Leerdoelgericht Onderwijs geeft de leerkracht meer mogelijkheden om het onderwijs beter af te stemmen op de leerling of groep. Met de concrete leerdoelen uit het Gouden Curriculum maak je weloverwogen keuzes. Met Leerdoelgericht Onderwijs is op maat de standaard voor iedere leerling.