Mogelijkheden en meerwaarde van onze software:

De software ondersteunt alle onderwijsconcepten dankzij de veelzijdigheid. Daarbij kan de school bepalen om functionaliteiten in te zetten of uit te breiden. Kies hiernaast voor meer specifieke informatie.

Een eigen ‘route’ naar MijnLeerlijn

1. KENNISMAKEN

De start is een oriënterend gesprek met directie, management, teamleider of leerkracht. We bespreken de wensen en toepasbaarheid van MijnLeerlijn voor jouw school, jullie onderwijspraktijk. Vervolgens plannen we een gesprek en presentatie met het team, de collega’s. Vanuit jullie visie, wensen en onderwijspraktijk maken we keuzes voor de pilotomgeving.

2. PROBEREN

MijnLeerlijn ervaren gebeurt in een unieke pilotomgeving, specifiek voor jouw/jullie onderwijspraktijk. Je gaat samen ontdekken of MijnLeerlijn het middel is dat jouw / jullie onderwijs kan ondersteunen.

3. INZETTEN

We worden partners, samen stellen we een plan op voor het implementeren van MijnLeerlijn. De visie, onderwijspraktijk en wensen van de school, het team zijn daar wat ons betreft onlosmakelijk mee verbonden. Met onze training en begeleiding zorgen we er samen voor dat we de gestelde doelen gaan behalen.

Met MijnLeerlijn kunnen wij eenvoudiger per leerling, niveau en groep bijhouden. Daardoor kunnen wij beter inspelen op de leerbehoeften in de klas.

Sabrina – Leerkracht BS in ‘t Park