Inzichtelijk onderwijs op jouw manier met MijnLeerlijn

Door de vele mogelijkheden en oplossingen kan iedere school MijnLeerlijn naar eigen wensen en visie inzetten.

Voordat je start als school met MijnLeerlijn is er een gesprek om de werkwijze, wensen en verwachtingen te bespreken.

Meer inzicht in de leerlijnen

Meer inzicht in de leerlijnen

De leerlijnen en leerdoelen van de school vormen het hart van MijnLeerlijn. Van rekendoelen tot aan sociaal-emotionele ontwikkeldoelen kunnen toegevoegd worden aan het curriculum in de software. De kracht is het inzicht dat je krijgt in het aanbod ongeacht de bron of bronnen…

De methode en (adaptieve) software als bron / middel gebruiken

De methode en (adaptieve) software als bron / middel gebruiken

Veel scholen willen het lesaanbod steeds meer afstemmen op de leerling en daarbij de methode of software als bron gebruiken. Voor leerkrachten is het dan een hele uitdaging om het inzicht en overzicht te behouden. De vaste structuur van de methode wordt dan immers losgelaten…

ONDERWIJS VANUIT NIVEAUS

Onderwijs vanuit niveaus

Wanneer je als school de methode of software als bron gebruikt heb je inzicht in de leerdoelen en leerlijnen. De leerlingen kunnen daarna gekoppeld worden aan het niveau of de periode in de leerlijn. Dit kan voor een geheel vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Daarbij kan er ook gekozen worden om vak- of deelgebieden uit te zetten voor bepaalde leerlingen. Voor een leerling of een groep leerlingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau…

Welke uitdaging(en) gaan jullie aan met MijnLeerlijn?

  • Meer inzicht in de leerlijnen en leerdoelen voor de leerkracht
  • De methode (software) als bron/middel gebruiken
  • Onderwijs vanuit niveaus
  • Inzicht en eigenaarschap voor leerlingen
  • Een compleet portfolio op cognitief en persoonlijk gebied
  • Een digitale klassenmap en weekplanning

INZICHT EN EIGENAARSCHAP LEERLINGEN

Inzicht en eigenaarschap voor leerlingen

Een belangrijk aspect voor het vergroten van het eigenaarschap bij leerlingen is het zichtbaar maken van de leerdoelen. Iedere leerling krijg een Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP). Die wordt automatisch gegenereerd wanneer het curriculum is vastgesteld en de leerlingen aan de passende leerroutes zijn gekoppeld. De leerling ziet in zijn PLP de leerdoelen waar hij aan gaat werken…

ALLES VOOR DE LEERKRACHT IN EEN SCHERM

Alles voor de leerkracht in één scherm

Om te weten wat je moet organiseren is inzicht in de leerdoelen essentieel. Dit kan alleen voor de leerdoelen van de kernvakken zijn, maar ook voor alle andere leergebieden. De leerkracht kan in het leerdoelenoverzicht de voortgang zien per leerling, jaargroep, klas en school. Het is dan niet meer nodig om dit in aparte documenten of sheets bij te houden…

LEERLING PORTFOLIO

Compleet portfolio in één oplossing

Scholen willen met een portfolio graag een totaaloplossing. In veel gevallen is het portfolio een aanvulling of vervanging van het rapport of een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling. MijnLeerlijn is in zijn totaliteit een portfolio dat opgebouwd is in verschillende onderdelen…

OUDERBETROKKENHEID

Ouders inzicht geven in resultaten en aanbod

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen…

DIGITALE KLASSENMAP EN INTELLIGENTE LESPLANNER

Digitale klassenmap en intelligente lesplanner

Met het juiste inzicht in de voortgang per leerling, per leerdoel biedt sCoolPlanner je de mogelijkheid om flexibel, dynamisch en intelligent te roosteren. Je kunt lesroosters creëren op basis van jaargroep, flexibele groepen, keuze lessen en/of (openstaande) leerdoelen…

Inzicht in de leerlijnen

Voor doelgericht onderwijs heb je maar één ding nodig: inzicht.

Eigenaar van het leerproces

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Software

Eigenaar van het leerporces

Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”