Onafhankelijk in iedere school

MijnLeerlijn ondersteunt alle onderwijsconcepten dankzij de veelzijdigheid. Benieuwd naar de toepasbaarheid voor jullie instructiemodel, onderwijsconcept of schooltype. Maak vrijblijvend een afspraak voor een informerend gesprek.


TRADITIONEEL | MONTESSORI | DALTON | JENAPLAN | OGO

De basisprincipes inzichtelijk met MijnLeerlijn

Met MijnLeerlijn creëert de leerkracht een actueel inzicht rond de voortgang van iedere leerling op de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk om een doorgaande leerlijn aan te bieden waarbij die voortgang zichtbaar blijft. De leerkracht kan daardoor een nog actievere rol innemen bij de ontwikkeling en begeleiding. Met MijnLeerlijn kan er systematisch, planmatig en op basis van eigen keuzes gewerkt worden. Het aanbieden van eigen keuzes in de ontwikkel- en leerdoelen, leermomenten en werkmomenten kan bijvoorbeeld met het geïntegreerde lesrooster.

De leerling ziet met MijnLeerlijn de leerdoelen en opdrachten die passen bij de ontwikkeling. Daardoor creëer je ruimte voor meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid. Samen met de leerkracht en/of medeleerlingen kan er vervolgens gereflecteerd worden op de ontwikkeling, de opdrachten of de sociale aspecten. Daarbij brengt MijnLeerlijn de eigen ontwikkelingsgeschiedenis in beeld.

UNIT | GEPERSONALISEERD | LEERDOELGERICHT | ETO

Inzicht in wat en hoe je leert voor de leerkracht en leerling

MijnLeerlijn ondersteunt de leerkracht bij het inzicht geven in de leerlijn en leerdoelen. Daarbij kunnen de aanwezige methodes, leerlijnen of software de basis vormen. Met het inzicht op alle leerdoelen blijven alle leerlingen met hun leerproces in beeld. Daarmee is het eenvoudiger om leerlingen langere oefen- of leertijd te bieden of juiste te verdiepen, te versnellen of te verbreden. Deze informatie staat in het systeem en is direct toe te passen door de leerkracht. MijnLeerlijn is ondersteunend bij het convergent of divergent differentiëren.

De leerling heeft een duidelijk overzicht en inzicht in de leerdoelen met het persoonlijke leerdoelenplan. Daardoor is het mogelijk om meer autonomie en eigenaarschap te ontwikkelen. De verschillende statussen van het leerdoel helpt bij structureren, prioriteiten stellen en plannen voor de leerling. Met de verdiepingspagina bij ieder leerdoel weet de leerling wat er verwacht wordt en wat uiteindelijk nodig is om het doel te behalen. Daarmee kan het zelfstandig verwerken van de leerling effectief blijven en is het mogelijk om de leerling eigen keuzes te laten maken. De messengers, hulp- en behaald-button en de voortgangsbolletjes ondersteunen de fysieke en creëren een digitale interactie over en voor het leerproces.

De organisatie van de school kan MijnLeerlijn ondersteunen met het slimme lesrooster. Dit kan op niveau, groep, leerjaar en leergebied. Het is mogelijk om verschillende mate van keuzevrijheid te gebruiken voor de leerling. MijnLeerlijn ondersteunt het anders organiseren vanuit onderwijskundige visies. Het uitgangspunt is om de leerkracht en leerling meer inzicht te geven in het leerproces op basis van praktische en bruikbare informatie.

IGDI | DI | EDI | HGW | OPBRENGSTGERICHT (4D)

Grip krijgen, behouden en inzichtelijk maken bij de instructiemodel en werkwijze

MijnLeerlijn is praktisch in te zetten bij de verschillende instructiemodellen en werkwijze. De basis bestaat uit meetbare, concrete leerdoelen. Deze kunnen uit de gebruikte methodes, leerroutes, adaptieve software komen of door de school zelf gesteld worden. De verschillende statussen van een leerdoel kunnen uitstekend ingezet worden om de verschillende fasen inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het om de start tot aan het controleren van begrip en het behalen van een leerdoel. De leerkracht en eventueel de leerling kunnen dit proces eenvoudig volgen en daarop de onderwijstijd inrichten. 

Met MijnLeerlijn zijn de leeropbrengsten op doelniveau inzichtelijk. De grip op de groep voor de leerkracht wordt daardoor vergroot. Met dit inzicht wordt het ook mogelijk om specifiek aan leerkrachtvaardigheden te werken. Met het gebruik van MijnLeerlijn wordt de leerkracht het belangrijkste instrument in de groep. Die kan specifieke keuzes maken in aanbod, aanpak, leer- en oefentijd en toetsing. De leerdoelen uit de methodes of software vormen het middel, het verhogen van de opbrengsten het doel. De opbouw van MijnLeerlijn zorgt ervoor dat de leerkracht als vanzelf de kennis van de leerlijnen vergroot.

In sCoolFacts kan de data geraadpleegd worden op leerling-, groep- of leerjaarniveau. Aparte groepsplannen, blokplannen of leerlingoverzichten zijn daardoor overbodig. De data uit MijnLeerlijn kan uitstekend gebruikt worden in de analyses.

“Ontdek hoe MijnLeerlijn aansluit op jouw school. Het helpt om je onderwijs inzichtelijk te maken en beter aan te laten sluiten je leerlingen

(ADAPTIEVE) OEFENSOFTWARE | WEBSITES

Digitale oefensoftware het middel laten bij het leerproces

MijnLeerlijn ondersteunt de leerkracht en leerling bij het totaaloverzicht van het leerproces. Oefensoftware, al dan niet adaptief, kan daarbij een middel zijn om leerdoelen te bereiken. De opdrachten, groei en vaardigheden zijn vaak op verschillende plekken in één of meerdere dashboards af te lezen. De software is echter vaak één mogelijkheid om een leerdoel te bereiken en kan in die zin zeer beperkt zijn. De data is ook alleen opgebouwd uit de ingevoerde antwoorden en eventueel de werktijd en kijkt niet naar de persoonlijke onderwijsbehoeften van de leerling. MijnLeerlijn zorgt ervoor dat de middelen onafhankelijk zijn bij het inzichtelijk maken van het leerproces en de leerdoelen. Daarnaast biedt het één overzicht op het scherm van de leerkracht.

Van alle (adaptieve) software kunnen de leerdoelen of opdrachten eenvoudig in MijnLeerlijn worden ingeladen. Met de verschillende statussen kunnen de leerkracht en eventueel leerling zien in welke fase van het leerproces zij zich bevinden. Is de instructie al gevolgd, is er behoefte aan verdieping / verbreding of is de leerling toe aan extra instructie of overlegtijd met de leerkracht.

Met MijnLeerlijn blijft de (adaptieve) oefensoftware het middel en behoudt de leerkracht de controle. Het verhogen van de leeropbrengst, ongeacht het middel, kan dan het doel blijven.

METHODISCH | LEERLIJNEN

Schoolbreed inzicht in het curriculum

Scholen gebruiken veelal verschillende methodes naast elkaar. Dat betekent dat je per vakgebied een ander organisatiemodel gebruikt. Methodes werken namelijk in blokken of thema’s en de lengte hiervan verschilt. Het is dan ook lastig om een overzicht te krijgen van het totale aanbod binnen je school.

MijnLeerlijn brengt de leerlijnen en leerdoelen van de methodes volledig in kaart. De leerdoelen worden gekoppeld aan de leerlingen. Per leerdoel houdt de leerkracht de voortgang van de leerlingen bij. Hierdoor ontstaat het juiste inzicht en kan je als leerkracht beter inspelen op de aanwezige leerbehoeften.

Binnen MijnLeerlijn kan je schoolbreed aan je curriculum werken en inzicht krijgen. Gebruik je één of meerdere van bijgaande methodes, dan hebben wij deze al voor je klaar staan. Ook kun je zelf gemakkelijk leerlijnen creëren binnen MijnLeerlijn.

LEERLING PORTFOLIO

‘Dit ben ik’ een persoonlijk pagina voor iedere leerling

Scholen willen met een portfolio graag een totaaloplossing. In veel gevallen is het portfolio een aanvulling of vervanging van het rapport of een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling. MijnLeerlijn is in zijn totaliteit een portfolio dat opgebouwd is in verschillende onderdelen.

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen.

KENNIS SCHOOLBREED OPSLAAN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

MijnLeerlijn lerarentekort
MijnLeerlijn lerarentekort

WERKEN VANUIT LEERDOELEN EN LEERLIJNEN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Inzicht in de leerlijnen

Voor doelgericht onderwijs heb je maar één ding nodig: inzicht.

Eigenaar van het leerproces

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Software

Eigenaar van het leerporces

Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”