Status aanpassen en acties in het leerdoelenoverzicht

Een actuele status van het leerdoel is de basis voor het krijgen van het juiste inzicht. Voor een optimale werking zijn er verschillende statussen voor een leerdoel. De leerkracht kan de status van een leerdoel op verschillende plekken in de schoolomgeving wijzigen.


LEERDOELENOVERZICHT

Er zijn verschillende manieren om een leerdoelenoverzicht te genereren. Vanuit dit overzicht kan de leerkracht eenvoudige de status aanpassen van het leerdoelen en extra acties uitvoeren.

Op het leerdoelenoverzicht worden de leerlingen getoond die één of meerdere leerdoelen op hun Persoonlijke LeerdoelenPlan hebben staan. Achter iedere leerling kan de leerkracht het PLP openen of een notitie maken via .  De leerkracht kan via kies groep, kies klas en kies periode verder filteren in leerdoelenoverzicht.

Iconen in het leerdoelenoverzicht | Het leerdoelenoverzicht bevat een aantal iconen

Het stappenplan van dit leerdoel is zichtbaar voor de leerlingen.

Open de persoonlijke pop-up van de leerling

Voortgangsbollen waarin de leerling kan aangeven hoeveel hij heeft gedaan voor het leerdoel (op basis van opdrachten of aantal leermomenten)

 

Status aanpassen van het leerdoel | De status aanpassen van het leerdoel kan door één of meerdere statussen te selecteren (selecteer alles met dezelfde status via de gekleurde bolletjes bovenaan). Kies vervolgens de status die het leerdoel moet krijgen. 

 1. Selecteer de statussen die aangepast moeten worden (of selecteer dezelfde statussen door op de status bovenaan te klikken)
 2. Kies de status-kleur die je wil toewijzen (mee bezig, nieuw, oud, inactief, gesloten, behaald, behaald (met feedback))


LEERDOEL POP-UP

Het is mogelijk om de status van een leerdoel aan te passen via de pop-up. Deze kan geopend worden vanuit het leerdoelenoverzicht door te klikken op of via het Persoonlijke Leerdoelen door te klikken op achter het leerdoel. De leerkracht kan het leerdoel op   zetten en de status of voortgang aanpassen via .

Acties leerkracht in de pop-up

 • Aanpassen status leerdoel via
 • Toevoegen stap(pen) voor de leerling (klik op om archief stappen toe te voegen)
 • Bericht / document sturen naar de leerling

Aanpassen status via de pop-up

 1. Open de PLP van een leerling
 2. Open het deelgebied via
 3. Open de pop-up via
 4. Klik op
 5. Selecteer de gewenste status
 6. Klik op opslaan

 

MijnGroepen

Groepen hebben een belangrijke functie binnen de schoolomgeving. Naast een overzicht van de leerlingen die lid zijn van de groep met de bijbehorende notities en/of ondersteuning, is er ruimte voor communicatie met de groep, notities over de groep, een overzicht van de actuele leerdoelen in het PLP overzicht, informatie over een eventueel gekoppeld project in het projectplan en een groepsoverzicht van de LVS-scores op het tabblad LVS.


Tabblad GROEP

Coachgroep | De naam en het type kan aangepast worden met de  

Leraren | De leerkrachten die gekoppeld zijn aan de groep worden hier weergegeven. De groep zal weergegeven worden bij de leerkracht onder Mijn Groepen in het menu. Via kan iedere leerkracht toegevoegd worden aan de groep. Met de kan de leerkracht verwijderd worden uit de groep.

Project | Er kan een project gekoppeld worden aan de groep door te klikken op

Leerlingen | De leerlingen die lid zijn van de groep worden hier weergegeven. Via kunnen leerlingen toegevoegd worden aan de groep. Met de kan de leerling verwijderd worden uit de groep. De toegewezen categorie(ën) voor ondersteuning is ook zichtbaar bij de leerling. Via zijn de persoonlijke notities uit het leerlingportfolio in te zien.


Tabblad MIJNBERICHTEN

Wanneer de leerlingen over een eigen device beschikken is het mogelijk om als groep met elkaar te communiceren. Leerlingen kunnen ook onderling overleg voeren en bestanden, afbeeldingen en links delen.


Tabblad NOTITIES

De leerkracht kan hier notities en bijzonderheden plaatsen over de groep.


Tabblad PLP OVERZICHT

Van de leden van de gekozen groep worden de leerdoelen weergegeven met een actieve status. Deze zijn gerangschikt per hoofd- en deelgebied. Wanneer er geen enkele leerling een actieve status heeft met een leerdoel, deelgebied of hoofdgebied wordt deze niet weergegeven.

Aantallen weergeven

 1. Kies het gewenste deelgebied en open deze met
 2. Klik op om de aantallen per leerdoel weer te geven. De kleuren komen overeen met de betekenis van de statussen. De aantallen zijn weergegeven als unieke leerling.
 3. Klik op om naar het leerdoelenoverzicht van het gekozen deelgebied te gaan


Tabblad PROJECTPLAN

Wanneer er een project aan de groep is gekoppeld wordt het projectplan weergegeven. Deze is te maken, wijzigen en verwijderen bij MijnProjecten.


Tabblad LVS

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de LVS-module kunnen de LVS resultaten weergegeven worden.

Filter hoofdgebied | Selecteer het hoofdgebied dat getoond moet worden

Filter vorige toets | Selecteer een voorgaande toets om de resultaten te vergeljken

Filter huidige toets | Selecteer de huidige / actuele / laatst gemaakte toets

BEHEERDER > School instellingen

De schoolinstellingen zijn toegankelijk voor en aan te passen door de beheerder(s) van de schoolomgeving.

De schoolinstellingen zijn te benaderen in het menu van de beheerder bij: MIJNINSTELLINGEN, In de schoolinstellingen zijn onderverdeeld in verschillende tabbladen.

Per tabblad kan de beheerder verschillende instellingen doen


Tabblad PROFIEL

Het tabblad profiel bevat de informatie van de school.


Tabblad TOOLS

Het tabblad tools kan gebruikt worden om acties uit te voeren in de schoolomgeving.

Genereer PLP | Het systeem gaat ieder Persoonlijk LeerdoelenPlan na en controleert of deze de juiste leerdoelen bevat. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe leerdoelen zijn toegevoegd aan het curriculum is het raadzaam om dit te gebruiken of wanneer er veel wijzigingen hebben plaats gevonden in het curriculum. Daarnaast is het nodig om deze actie uit te voeren wanneer alle PLP’s zijn geleegd met de actie; verwijder PLP.

Verwijder PLP | Met deze actie(s) kunnen leerdoelen van huidige en komende PLP’s verwijderd worden. Deze kan gebruikt worden als de PLP’s niet goed gegenereerd zijn of wanneer de niveaus van meerdere leerlingen niet juist blijken te zijn.

Symbiose regeling | Wanneer de school gebruikt maakt van de symbioseregeling kan via download een uitdraai gemaakt worden.

Reset periodes en niveaus | Kies hiervoor om alle afwijkende niveaus (reset niveaus) of alle periodes (reset periodes) voor alle deelgebieden en alle leerlingen terug te zetten naar het hoofdniveau van de leerling.

LVS leerdoel statussen | Selecteer een periode (midden of eind) en klik op de knop om de onderwerpstatussen te genereren. Let op, hiermee worden eerder gegenereerde statussen voor studenten overschreven.

LVS leerdoel statussen | Kies om de leerling (studenten synchroniseren), leraar en/of groepinformatie (leraren synchroniseren) of ouders (synchroniseer ouders) te synchroniseren met de data uit Parnassys. Hiervoor moet het brinnummer van Parnassys gekoppeld zijn, neem hiervoor contact op met de helpdesk van MijnLeerlijn


Tabblad INSTELLINGEN

Status | De benaming van de status die een leerdoel kan krijgen. Pas het label van een status aan met de

Ondersteuning | Op verschillende plekken in de schoolomgeving is het voor de leerkracht mogelijk om de ondersteuning per leerling in te zien. Om ervoor te zorgen dat de leerkracht geattendeerd wordt op eventuele ondersteuning kan de school gebruiken maken van verschillende kleurcodes. Pas de benaming van een kleurcode aan met de

Leerling instellingen | Binnen de schoolomgeving is het mogelijk om leerlingen zelf leerdoelen op status geel te zetten vanuit het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP).  

Ouder instellingen | Met deze instellingen kan de school bepalen welke tabbladen er toegankelijk / zichtbaar zijn voor de ouder(s)


Tabblad LVS INSTELLINGEN

Het tabblad LVS instellingen wordt gebruikt om de instellingen te maken omtrent de LVS toetsen en de leerdoelen uit het curriculum.

LVS Hoofdgebieden | Hier kan de school bepalen welke hoofdgebieden uit het curriculum worden meegenomen in de LVS module. Deze komen terug op het tabblad LVS bij de leerling.

LVS Perioden | Welke LVS-toets periodes zijn er binnen de school. Er is een mogelijkheid om extra periodes toe te voegen. Deze komen terug op het tabblad LVS bij de leerling.

 

Benaming statussen leerdoelen

De benaming van de statussen zijn standaard ingesteld bij het aanmaken van de schoolomgeving. Deze kunnen door de beheerder worden aangepast bij de School instellingen.


Actieve status

De actieve status is direct zichtbaar op het Persoonlijk LeerdoelenPlan van de leerling en in de overzichten.  Voor leerdoelen met een actieve status wordt een actie verwacht van de leerkracht en/of leerling.

Inactieve status
De inactieve status geeft aan dat het leerdoel geen actie meer nodig heeft van de leerkracht en/of leerling. Op het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) kan gefilterd worden op deze statussen.

Actieve status. Het leerdoel is actief in de huidige periode. De leerling is nog niet bezig met het leerdoel.
Actieve status. Toegewezen door de leerkracht na het geven van de instructie of door de leerling (indien ingesteld). Geeft aan dat de leerling bezig is met het leerdoel.
Actieve status. Het leerdoel komt uit een eerdere periode. Een leerdoel met deze status is nieuw voor deze leerling.
Inactieve status. Het leerdoel is niet actief voor de leerling, het is geen onderdeel (op dit moment) van de leerlijn.
Inactieve status. De leerling heeft niet voldaan aan de criteria om het leerdoel te behalen. De leerling gaat niet meer verder werken aan het leerdoel.
Inactieve status. De leerling heeft het leerdoel behaald / afgerond.
Inactieve status. Het leerdoel staat klaar voor de leerling in een volgende periode.
Inactieve status. Het leerdoel is niet van toepassing op de leerling. Dit kan te maken hebben met de niveau instelling(en) of persoonlijke aanpassingen op het Persoonlijk Leerdoelenplan van de leerling.