Rooster > Week sjablonen voor de digitale klassenmap of het intelligente lesrooster

Als basis voor de digitale klassenmap of het intelligente lesrooster wordt er een week-sjabloon aangemaakt. Dit kan alleen via het account van een beheerder. Deze sjablonen bevatten informatie over de les, de groep / het niveau, de tijden, de leerkracht, het lokaal, de lokaalgrootte, enz. Het is mogelijk om meerdere week-sjablonen aan te maken voor verschillende lesweken.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt.


WAAR VIND JE DIT ONDERDEEL IN MIJNLEERLIJN?

Week sjablonen vind je als beheerder bij MijnRooster instellingen in MijnLeerlijn.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNGROEPEN op ALLE GROEPEN of MIJNGROEPEN
 2. Kies / zoek vervolgens de gewenste groep
 3. Kies voor  PLP Overzicht leerkracht

 


AANTAL ACTIEVE LEERDOELEN PER HOOFDGEBIED

Per hoofdgebied wordt het aantal actieve leerdoelen getoond. Deze cijfers worden eventueel aangepast wanneer er gebruik gemaakt wordt van het niveau en/of periodefilter.


 

AANTAL ACTIEVE LEERDOELEN PER DEELGEBIED / NIVEAU EN/OF PERIODE

Per deelgebied kunnen de leerdoelen weergegeven worden. Vervolgens kan je via de aantallen leerdoelen per status weergeven. Op die manier kun je als leerkracht beter bepalen welke leerdoelen een hogere prioriteit / vraag hebben. Eventueel kan er met de filters gefilterd worden op niveau en/of periode.

 1. Klik op om een deelgebied open te vouwen.
 2. Klik op om het aantal per status te laden
  • De achter het leerdoel laat enkel de aantallen voor het leerdoel
  • De achter het deelgebied zal voor alle onderstaande leerdoelen de aantallen laden


DOWNLOAD LEERDOELENBOEKJES VOOR ALLE GROEPSLEDEN

Met de button DOWNLOAD kan in één keer voor ieder groepslid het leerdoelenboekje gedownload worden. Deze kan vervolgens geprint worden.


GENEREER EEN LEERDOELENOVERZICHT PER DEELGEBIED OF TOTAAL

Het Leerdoelenoverzicht kan eenvoudig gegenereerd worden door te klikken op . Vervolgens wordt het leerdoelenoverzicht gegeneerd bestaande uit de groepsleden en de bijbehorende leerdoelen.

 1. Klik op om een deelgebied open te vouwen.
 2. Klik op om het Leerdoelenoverzicht te genereren.
  • De achter het leerdoel genereerd een Leerdoelenoverzicht met enkel de leerdoelen uit het deelgebied.
  • De bovenaan het hoofdgebied genereerd een Leerdoelenoverzicht met alle leerdoelen uit het hoofdgebied.
 3. Vervolgens kunnen er acties gedaan worden in het Leerdoelenoverzicht (Meer hierover weten? Klik hier!)

Groep > PLP Overzicht leerkracht

Bekijk het aantal actieve leerdoelen per hoofd- en deelgebied van de groepsleden. Zie welke leerdoelen je als leerkracht nog moet organiseren. Genereer vervolgens een Leerdoelenoverzicht om acties uit te voeren.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt.


WAAR VIND JE DIT ONDERDEEL IN MIJNLEERLIJN?

Het PLP overzicht leerkracht vind je bij groepen in MijnLeerlijn.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNGROEPEN op ALLE GROEPEN of MIJNGROEPEN
 2. Kies / zoek vervolgens de gewenste groep
 3. Kies voor  PLP Overzicht leerkracht

 


AANTAL ACTIEVE LEERDOELEN PER HOOFDGEBIED

Per hoofdgebied wordt het aantal actieve leerdoelen getoond. Deze cijfers worden eventueel aangepast wanneer er gebruik gemaakt wordt van het niveau en/of periodefilter.


 

AANTAL ACTIEVE LEERDOELEN PER DEELGEBIED / NIVEAU EN/OF PERIODE

Per deelgebied kunnen de leerdoelen weergegeven worden. Vervolgens kan je via de aantallen leerdoelen per status weergeven. Op die manier kun je als leerkracht beter bepalen welke leerdoelen een hogere prioriteit / vraag hebben. Eventueel kan er met de filters gefilterd worden op niveau en/of periode.

 1. Klik op om een deelgebied open te vouwen.
 2. Klik op om het aantal per status te laden
  • De achter het leerdoel laat enkel de aantallen voor het leerdoel
  • De achter het deelgebied zal voor alle onderstaande leerdoelen de aantallen laden


DOWNLOAD LEERDOELENBOEKJES VOOR ALLE GROEPSLEDEN

Met de button DOWNLOAD kan in één keer voor ieder groepslid het leerdoelenboekje gedownload worden. Deze kan vervolgens geprint worden.


GENEREER EEN LEERDOELENOVERZICHT PER DEELGEBIED OF TOTAAL

Het Leerdoelenoverzicht kan eenvoudig gegenereerd worden door te klikken op . Vervolgens wordt het leerdoelenoverzicht gegeneerd bestaande uit de groepsleden en de bijbehorende leerdoelen.

 1. Klik op om een deelgebied open te vouwen.
 2. Klik op om het Leerdoelenoverzicht te genereren.
  • De achter het leerdoel genereerd een Leerdoelenoverzicht met enkel de leerdoelen uit het deelgebied.
  • De bovenaan het hoofdgebied genereerd een Leerdoelenoverzicht met alle leerdoelen uit het hoofdgebied.
 3. Vervolgens kunnen er acties gedaan worden in het Leerdoelenoverzicht (Meer hierover weten? Klik hier!)

Rooster > Roosterinstellingen

Met de inzet van het intelligente lesrooster is het mogelijk om een flexibel lesrooster te creëren en om leerlingen invloed uit te laten op het persoonlijke lesaanbod. Hiervoor wordt er eerst een WEEK SJABLOON aangemaakt door de beheerder en ingepland voor de gewenste lesweken. Een voorwaarde voor een goed werkend rooster is een sluitend rooster. Wij raden daarom aan om in overleg met onze adviseur het rooster samen te stellen.

Om vakantie- en lesvrije dagen in te plannen kan gebruik gemaakt worden van het tabblad VAKANTIES.

Met het beheerdersaccount kunnen de instellingen gemaakt en aangepast worden.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt.


WAAR VIND JE DIT ONDERDEEL IN MIJNLEERLIJN?

De instellingen voor het lesrooster zijn alleen zichtbaar voor een beheer-account

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op INSTELLINGEN

SCHOOLTIJDEN INSTELLEN

De schooltijden die ingesteld worden zijn gekoppeld aan het lesrooster. Tussen deze ingestelde tijden kunnen in het sjabloon de lesblokken aangemaakt worden.

Schooltijden instellen:

 1. Klik op achter de dag om te bewerken
 2. Klik op om de tijden in te stellen
 3. Klik op om te bevestigen
 4. Om een dag/tijd te resetten, klik op


BEGIN VAN DE WEEK

Stel voor het rooster / de intelligente lesplanner het begin van de week in. De intelligente lesplanner gebruikt de ingestelde dag als beginpunt voor de instellingen.  Wijzig deze met

Let op: Wanneer de lesweek is begonnen gelden alle instellingen die gedaan worden voor de eerstkomende lesweek.


WEEKINSTELLINGEN ROOSTER

Met de weekinstellingen voor het rooster worden de datums die ingesteld staan bij HUIDIGE ROOSTERWAARDE automatisch gewijzigd. Deze instellingen gelden altijd voor de volgende lesweek die start op de dag zoals deze staat ingesteld bij BEGIN VAN DE WEEK.

Let op: Wanneer de instellingen aangepast worden en de lesweek is begonnen, dan zal de intelligente planner GEEN rooster aanmaken voor de eerstvolgende lesweek. Dit moet dan handmatig gebeuren met de PRERUN en PREPLANNER.

Wijzig de dag en/of tijd door te klikken op

 1. Vrijgeven aan leraren
  • Op deze dag en het tijdstip wordt het rooster voor de eerstvolgende lesweek vrijgegeven aan leraren. Zij kunnen dan de leerdoelen koppelen aan de lesblokken.
  • Het lesrooster kan vanaf dit moment voor de eerstvolgende lesweek niet meer aangepast worden door de beheerder (enkel wanneer bij het schoolrooster de ‘onveilige modus’ wordt ingeschakeld)
  • De instellingen heeft geen betrekking op het lesrooster van de huidige lesweek
  • De actuele datum die wordt weergeven bij HUIDIGE ROOSTERWAARDE > SOFT-LOCK wordt een week opgeschoven (standaard instelling)
  • De actuele datum die wordt weergeven bij HUIDIGE ROOSTERWAARDE > ZICHTBAARHEID LERAAR wordt een week opgeschoven (standaard instelling)
 2. Vrijgeven aan leerlingen
  • Op deze dag en het tijdstip wordt het rooster voor de eerstvolgende lesweek vrijgegeven aan leerlingen. Zij kunnen dan de keuzes maken in hun persoonlijke lesrooster.
  • De actuele datum die wordt weergeven bij HUIDIGE ROOSTERWAARDE > ZICHTBAARHEID LEERLING wordt een week opgeschoven (standaard instelling)
  • De leerlingen hebben de tijd om lessen te kiezen tot het moment dat ingesteld staat bij ROOSTER DEFINITIEF
  • Meerdere ‘verplichte’ lessen voor een leerling, resulteert in een keuze, wat inhoudt dat alle keuzelessen (passend bij de leerling) worden getoond
  • Eén keuze is geen keuze, de pre-planner zorgt er dan ook alvast voor dat er geen keuze mogelijkheid is voor de leerling
 3. Autoplanner
  • Op deze dag en het tijdstip wordt het lesrooster automatisch afgemaakt. Keuzes die nog openstaan voor een leerling worden gedaan door de autoplanner. Op die manier hebben alle leerlingen een volledig rooster (mits het lesrooster volledig en dekkend is)
 4. Rooster definitief
  • Op deze dag en het tijdstip wordt het rooster definitief gemaakt. Leerlingen kunnen dan ook geen lessen meer kiezen / wijzigen
  • De actuele datum die wordt weergeven bij HUIDIGE ROOSTERWAARDE > HARD-LOCK wordt een week opgeschoven (standaard instelling)


HUIDIGE ROOSTERWAARDEN

De datums die weergegeven worden bij HUIDIGE ROOSTERWAARDEN zijn actueel en zullen aangepast worden op de dagen en tijdstippen zoals deze zijn ingesteld bij WEEKINSTELLINGEN ROOSTER.

Met de SOFT-LOCK wordt de continuïteit van een rooster gewaarborgd. Zo wordt voorkomen dat er te pas en te onpas wijzingen in tijd(en) / lesblokken gedaan kan worden en kunnen leerkracht en leerling goede keuzes maken. De HARD-LOCK zorgt ervoor dat het rooster definitief gemaakt wordt zodat leerkracht en leerling weten wat er gebeuren gaat. De ZICHTBAARHEID LERAAR geeft de leerkracht de mogelijkheid om meerdere weken vooruit te plannen, voordat de leerling het rooster kan inzien en lessen kan kiezen. De ZICHTBAARHEID LEERLING zorgt ervoor dat de leerlingen niet verder kan plannen dan de organisatie op school wenst.

Met AUTO PLANNER WEEK INTERVAL (update juli 2022) is het mogelijk om een lesrooster definitief te maken voor meerdere lesweken. Dit geldt voor leraren en leerlingen. De leraar kan zo lessen koppelen (indien de instelling bij zichtbaarheid leraar het toelaat) voor meerdere achtereenvolgende weken en een leerling kan (indien de instelling bij zichtbaarheid leerling het toelaat) voor meerdere lesweken kiezen.

Hieronder leggen we per onderdeel uit wat de functie en actie is.

Wijzig de datum door te klikken op

 1. AUTO PLANNER WEEK INTERVAL
  • Stel hier in hoeveel weken de Autoplanner vooruit moet inplannen. Standaard is dit 1 week.
  • De interval wordt geactiveerd op het moment dat ingesteld staat bij WEEKINSTELLINGEN ROOSTER > AUTOPLANNER
  • De datums bij onderstaande instellingen zullen, passend bij de interval, aangepast worden.
 2.  SOFT-LOCK
  • De LESTIJDEN van alle lessen voor en op deze datum kunnen door de beheerder niet meer worden aangepast (enkel wanneer bij het schoolrooster de ‘onveilige modus’ wordt ingeschakeld).
  • Leraren kunnen leerdoelen koppelen en/of lesinhoud toevoegen.
  • Leerlingen kunnen lessen kiezen (wanneer de instelling bij zichtbaarheid leerling dat toestaat).
  • Het is mogelijk om deze datum verder in de toekomst te zetten. Pas hiervoor de datum aan. Wanneer de interval op meerdere weken staat ingesteld, zal ook deze datum deze interval aanhouden.
 3. HARD-LOCK
  • De LESTIJDEN voor en op deze datum kunnen niet meer worden aangepast.
  • Het rooster is definitief.
  • Leerlingen kunnen geen lessen meer kiezen.
  • Leerkrachten kunnen de lesinhoud / leerdoelen enkel nog aanpassen via MIJNDASHBOARD > MIJNROOSTER > LES BEWERKEN
  • Het is mogelijk om deze datum verder in de toekomst te zetten. Pas hiervoor de datum aan. Wanneer de interval op meerdere weken staat ingesteld, zal ook deze datum deze interval aanhouden.
 4. ZICHTBAARHEID LERAAR
  • Alle lessen voor en op deze datum zijn zichtbaar voor de leraar.
  • Deze instelling zorgt ervoor dat de leerkracht bij MIJNROOSTER de lesplanning ziet om leerdoelen te koppelen en/of lesinhoud toe te voegen.
  • Het is mogelijk om deze datum verder in de toekomst te zetten. Pas hiervoor de datum aan. Wanneer de interval op meerdere weken staat ingesteld, zal ook deze datum deze interval aanhouden.
 5. ZICHTBAARHEID LEERLING
  • Alle lessen voor en op deze datum zijn zichtbaar voor de leerling.
  • Om de lessen te kunnen kiezen moet de lesweek binnen de ingestelde datum vallen.
  • Het is mogelijk om de datum op een bepaalde lesdag in te stellen, zodat er bijv. tot en met een woensdag gekozen kan worden in plaats van per volledige lesweek.


HANDMATIGE ACTIES: PRERUN, PREPLANNER, AUTOPLANNER

Het is mogelijk om naast de intelligente lesplanner, handmatige acties of wijzigingen te doen. Dit kan enerzijds komen door een aangepast lesrooster, fout in het rooster of een andere reden.

De intelligente lesplanner maakt gebruikt van 3 verschillende runs (stappen): PRERUN, PREPLANNER en AUTOPLANNER.

Het is mogelijk om de huidige lesweek te resetten. Daarvoor MOET eerst de prerun, vervolgens de preplanner en tot slot de autoplanner gedaan worden.

 

 1. PRE-RUN
  De pre-run doet de voorbereidingen voor het lesrooster. Dat betekent dat groepen, leerlingen en/of niveaus gekoppeld worden aan het juiste lesblok of de juiste lesblokken. Er wordt dan ook bepaald of een leerling een verplichte les, keuze of blokuur heeft. Voor de leerkracht worden de lessen klaargemaakt om leerdoelen te kunnen koppelen en om eventueel te zien welke leerlingen en/of groepen er uitgenodigd worden.Let op! Wanneer de pre-run wordt ingezet voor de huidige lesweek, zullen alle keuzes en gekoppelde groepen / leerlingen verwijderd worden. 

  1. Kies de begin datum
  2. Kies de eind datum (kan hetzelfde zijn als de begin datum)
  3. Klik op START PRERUN
 2. PREPLANNER
  De pre-planner plant leerlingen met 1 verplichte les of 1 keuze automatisch in bij de les. Hierdoor krijgt een leerling enkel lessen te zien waarvoor er een keuzemogelijkheid is.Let op! Koppelingen die gedaan zijn door de pre-planner worden bij een nieuwe run NIET ongedaan gemaakt. Daarvoor moet dan eerst de PRE-RUN (1) uitgevoerd worden.

  1. Kies de begin datum
  2. Kies de eind datum (kan hetzelfde zijn als de begin datum)
  3. Klik op START PREPLANNER
 3. AUTOPLANNER
  De autoplanner plant leerlingen die nog keuzes open hebben staan in bij de (nog) openstaande lessen. De autoplanner houdt (ook) rekening met een aantal voorwaarden zoals capaciteit van een lokaal.Let op! Door een gebrek aan capaciteit (lokaalgrootte) kan het voorkomen dat niet alle leerlingen een les hebben. Dit moet dan opgelost worden door de lokaalgrootte aan te passen of door een extra les aan te maken in het rooster.

  1. Kies de begin datum
  2. Kies de eind datum (kan hetzelfde zijn als de begin datum)

Klik op STARTAUTOPLANNER


VAKANTIES

Het tabblad VAKANTIES geeft mogelijkheid om vakantieweken en vrije dagen in het rooster te zetten. Op de ingestelde data zullen geen lesblokken geplaatst worden.

 1. Klik op VOEG EEN VAKANTIE TOE om een vrije dag of periode in te voeren
 2. Geef een naam in
 3. Geef een begin datum in
 4. Geef een eind datum in (kan hetzelfde zijn als de begin datum)
 5. Klik op VOEG TOE

Met kan een item worden verwijderd. Met kan de naam en/of datum aangepast worden.

DIT BEN IK, voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen

Voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen van een leerling een centrale plek te geven, is het DIT BEN IK-portfolio ontwikkeld. Hier kunnen leerkracht, leerling en eventueel ouder(s) of verzorger(s) bijdragen aan het portfolio. De school kan zelf keuzes maken voor de inzet en invulling van de pagina’s.

Handig: Het is mogelijk om eigen lijsten met vaardigheden en benamingen aan te maken om deze vervolgens per leerling of groep te koppelen.


DIT BEN IK en DIT BEN JIJ

Op de pagina zijn twee vakken. Een voor de leerling (DIT BEN IK) en een voor de leerkracht (DIT BEN JIJ). In beide vakken kunnen maximaal 6 woorden ingevuld om de eigenschappen / kenmerken van de leerling weer te geven.


VAARDIGHEDEN

In het vak “Vaardigheden” kunnen verschillende vaardigheden worden toegevoegd. Als school is dit vrij om in te vullen. Je kunt er voor kiezen om hier vaste vaardigheden in te vullen die in alle groepen gelijk zijn en om de zoveel tijd “beoordeeld” worden. Je kan ook verschillende vaardigheden per groep bedenken of de vaardigheden helemaal personaliseren per leerling.
Zowel de leerling, leraren en ouders kunnen hier aangeven of ze de vaardigheden 1,2 of 3 sterren geven. Deze vaardigheid kan dus door meerdere leerkrachten worden beoordeeld. Ook hier maak je als school afspraken over.


RESULTATEN

In het vak “Resultaten” kan je als leerkracht verschillende bestanden en PDF’s uploaden. De leerling en ouders kunnen deze downloaden en inzien.


TEKSTVAKKEN LEERLING, LEERKACHT EN OUDER

Zowel de leerling als de leerkracht en eventueel de ouder hebben een eigen tekstvak. Hoe je deze vakken inzet kan je als school zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om te gebruiken bij leerling/oudergesprekken of bij het formuleren van persoonlijke doelen.


FOTOGALERIJ

In de fotogalerij kan de leerling verschillende foto’s of screenshots plaatsen. Dit kunnen foto’s zijn van de afgelopen tijd waar de leerling het meest trots op is.

Acties in het Leerdoelenoverzicht

Het Leerdoelenoverzicht neemt een belangrijke plek in binnen de schoolomgeving. De leerkracht ziet hier per leerdoel en per leerling de status, kan de voortgang inzien, heeft toegang tot informatie over het leerdoel en ondersteuning en kan verschillende acties uitvoeren. Daarmee heeft de leerkracht veel mogelijkheden en inzicht voor het organiseren van een effectieve les.


Het Leerdoeloverzicht downloaden als PDF

Het is mogelijk om het gefilterde Leerdoeloverzicht te downloaden als PDF. Je kunt daarvoor het hoofdgebied en/of deelgebied en/of niveau en/of periode en/of status zelf instellen. Vervolgens klik je op DOWNLOAD OVERZICHT.

Download Leerdoelenoverzicht


Selecteren van de statussen

Het selecteren van statussen kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is door de statussen apart aan te klikken / te selecteren. De tweede manier is door gebruik te klikken op ⚫🟡🔵🟠🔴 🟢 in iedere kolom. Daarmee worden alle leerdoelen met dezelfde status (kleur) geselecteerd.

Statussen selecteren


Actie-menu tonen

Om een actie bij een of meerdere leerdoelen uit voeren moeten deze geselecteerd worden. Vervolgens verschijnt het actie-menu voor het uitvoeren van verschillende acties. In het menu wordt het aantal geselecteerde leerdoelen (statussen) weergegeven. Via DESELECTEREN kan de selectie ongedaan gemaakt worden.

actiemenu tonen


Stappenplan voor leerlingen handmatig versturen

Leerdoelen die de gele status (mee bezig) hebben kunnen het stappenplan aan leerlingen tonen. Het stappenplan bevat informatie voor de leerling over de uitleg, opdracht(en) en/of manier van behalen van het leerdoelen. Wanneer een stappenplan is toegevoegd wordt weergegeven naast de status van het leerdoel.

Het stappenplan kan handmatig (voor eenmalig gebruik) ingevoerd worden of uit de bibliotheek van het leerdoel worden gehaald met. Die stap(pen) zijn opgeslagen bij het leerdoel zelf (zie verderop).

Leerdoelenoverzicht een stappenplan toevoegen


 

Verschillende Leerdoelenoverzichten

Er zijn drie verschillende Leerdoelenoverzichten te genereren binnen de schoolomgeving. Ieder overzicht heeft een ander doel, vergelijkbare en unieke kenmerken.

 1. In een groep, toont de actieve leerdoelen van de groepsleden
 2. Het curriculum, toont de leerdoelen op basis van niveau (en periode) in combinatie met de gekoppelde leerlingen
 3. Roosteroverzicht, toont de leerdoelen uit de les / workshop in combinatie met de aanwezige leerlingen (mogelijk met MijnLeerlijn versie Oranje)

Handig: Door de verschillende Leerdoelenoverzichten vind je snel de informatie die je zoekt en behoud je het overzicht.


1: In een groep (PLP Overzicht leerkracht)

Dit overzicht toont de leerdoelen die actief (blauw, geel, oranje status) zijn van de groepsleden. Dit kun je zien als het Leerdoelenplan voor de leerkracht. Het toont wat de leerkracht (nog) moet organiseren in de klas.

 • Ga naar de groep die je wilt zien
 • Kies “PLP overzicht leerkracht”
 • Je krijgt dan de afbeelding zoals hieronder.
  1. Met dit info bolletje kan je voor alle leerdoelen het overzicht “aantal leerlingen status” openen
  2. Met dit info bolletje kan je alleen voor dat specifieke leerdoelen het overzicht “aantal leerlingen status” openen
  3. “aantal leerlingen status” hier zie je hoeveel leerlingen, welke status hebben bij dit leerdoel
  4. Klik hier om naar het leerdoelenoverzicht te gaan met alle doelen voor het hoofdgebied (dus alle deelgebieden naast elkaar)
  5. Klik hier om naar het leerdoelenoverzicht te gaan van enkel het deelgebied waar dit leerdoel in zit.

2: Curriculum

Met dit Leerdoelenoverzicht toon je de leerdoelen zoals deze in het curriculum zijn opgenomen. Per leerdoel worden de leerlingen getoond die een koppeling hebben. Dit zijn ook de statussen groen en rood.

 • Kies links in het menu “Curriculum”
 • Klik op een oogje achter een deelgebied.
  1. Je kan hier snel wisselen tussen, “hoofdgebied”, “deelgebied”, “niveau” en “periode”. Het systeem haalt dan de doelen uit het curriculum op. Je ziet nu alle leerlingen op school die minimaal bij één leerdoel een actieve status heeft. (dus de status “nieuw”, “mee bezig” of “oud”.)
  2. Je kan hier nog filteren door een groep te kiezen, dan laat hij enkel de leerlingen uit die groep zien die
  3. minimaal bij één leerdoel een actieve status heeft. (dus de status “nieuw”, “mee bezig” of “oud”.)


3: Curriculum (versie oranje)

Wanneer je als school de digitale klassenmap of het flexibele lesrooster inzet kan je leerdoelen en leerlingen aan je les koppelen. Vanuit je Klassenmap kan je dan het leerdoelenoverzicht van die les genereren. Je ziet dan enkel de leerdoelen die gekoppeld zijn in combinatie met de leerlingen die in je les zitten.

Je les begint vanuit inzicht met PLP Overzicht

Met het juiste inzicht is het organiseren van een effectieve les eenvoudig. Als leerkracht verkrijg je het inzicht in MijnGroepen >> PLP Overzicht.

 1. Klik bij MijnGroepen op
 2. Kies voor PLP OVERZICHT
 3. Open het gewenste deelgebied
 4. Klik op het achter het leerdoel om het leerdoelenoverzicht te genereren
 5. Selecteer in het leerdoelenoverzicht de statussen die je wil wijzigen of selecteer alle gelijke statussen via de gekleurde bolletjes bovenaan de lijst
 6. Kies via de snelkoppeling de gewenste status voor de leerdoelen nieuw >> mee bezig of mee bezig >> behaald

Opmerkingen / tips:

 • Het is belangrijk om de leerlingen die de eerste uitleg hebben gevolg op mee bezig te zetten.
 • Wanneer de leerling voldaan heeft aan de criteria van het leerdoel (toets gemaakt, opdracht afgerond, percentage behaald), kan de status naar behaald.
 • De groene status met ster geeft de mogelijkheid om feedback mee te geven aan de leerling (bijv: leerdoel behaalt door het maken van een werkblad)

 

Inzicht met het leerdoelenoverzicht

Je klas en onderwijs organiseren vanuit inzicht is de kern van de software. De leerkracht krijgt dit inzicht vanuit het dynamische leerdoelenoverzicht. Deze kan op verschillende plaatsen binnen de schoolomgeving worden weergegeven.


LEERDOELEN OVERZICHT VANUIT HET PLP OVERZICHT

Het PLP overzicht is gekoppeld aan iedere groep die aangemaakt is in de schoolomgeving. Iedere leerkracht kan zelf groepen aanmaken, inzien en wijzigen.

In het PLP OVERZICHT worden de actuele leerdoelen van de groepsleden getoond. Wanneer geen enkel groepslid een actief leerdoel heeft binnen het deelgebied of hoofdgebied wordt deze niet weergegeven.

Aantallen weergeven

 1. Kies het gewenste deelgebied en open deze met
 2. Klik op om de aantallen per leerdoel weer te geven. De kleuren komen overeen met de betekenis van de statussen. De aantallen zijn weergegeven als unieke leerling.
 3. Klik op om naar het leerdoelenoverzicht van het gekozen deelgebied te gaan. Vervolgens kan de leerkracht de status aanpassen of andere acties uitvoeren in het leerdoelenoverzicht


LEERDOELENOVERZICHT VANUIT HET CURRICULUM (DEELGEBIED)

Vanuit het curriculum kan per deelgebied een leerdoelenoverzicht worden gegenereerd.

 1. Kies het gewenste deelgebied in het curriculum
 2.  Klik op om het leerdoeloverzicht te genereren.
 3. Filter op klas voor de juiste klas / het juiste niveau en filter eventueel op periode en groep

Status aanpassen en acties in het leerdoelenoverzicht

Een actuele status van het leerdoel is de basis voor het krijgen van het juiste inzicht. Voor een optimale werking zijn er verschillende statussen voor een leerdoel. De leerkracht kan de status van een leerdoel op verschillende plekken in de schoolomgeving wijzigen.


LEERDOELENOVERZICHT

Er zijn verschillende manieren om een leerdoelenoverzicht te genereren. Vanuit dit overzicht kan de leerkracht eenvoudige de status aanpassen van het leerdoelen en extra acties uitvoeren.

Op het leerdoelenoverzicht worden de leerlingen getoond die één of meerdere leerdoelen op hun Persoonlijke LeerdoelenPlan hebben staan. Achter iedere leerling kan de leerkracht het PLP openen of een notitie maken via .  De leerkracht kan via kies groep, kies klas en kies periode verder filteren in leerdoelenoverzicht.

Iconen in het leerdoelenoverzicht | Het leerdoelenoverzicht bevat een aantal iconen

Het stappenplan van dit leerdoel is zichtbaar voor de leerlingen.

Open de persoonlijke pop-up van de leerling

Voortgangsbollen waarin de leerling kan aangeven hoeveel hij heeft gedaan voor het leerdoel (op basis van opdrachten of aantal leermomenten)

 

Status aanpassen van het leerdoel | De status aanpassen van het leerdoel kan door één of meerdere statussen te selecteren (selecteer alles met dezelfde status via de gekleurde bolletjes bovenaan). Kies vervolgens de status die het leerdoel moet krijgen. 

 1. Selecteer de statussen die aangepast moeten worden (of selecteer dezelfde statussen door op de status bovenaan te klikken)
 2. Kies de status-kleur die je wil toewijzen (mee bezig, nieuw, oud, inactief, gesloten, behaald, behaald (met feedback))


LEERDOEL POP-UP

Het is mogelijk om de status van een leerdoel aan te passen via de pop-up. Deze kan geopend worden vanuit het leerdoelenoverzicht door te klikken op of via het Persoonlijke Leerdoelen door te klikken op achter het leerdoel. De leerkracht kan het leerdoel op   zetten en de status of voortgang aanpassen via .

Acties leerkracht in de pop-up

 • Aanpassen status leerdoel via
 • Toevoegen stap(pen) voor de leerling (klik op om archief stappen toe te voegen)
 • Bericht / document sturen naar de leerling

Aanpassen status via de pop-up

 1. Open de PLP van een leerling
 2. Open het deelgebied via
 3. Open de pop-up via
 4. Klik op
 5. Selecteer de gewenste status
 6. Klik op opslaan

 

MijnGroepen

Groepen hebben een belangrijke functie binnen de schoolomgeving. Naast een overzicht van de leerlingen die lid zijn van de groep met de bijbehorende notities en/of ondersteuning, is er ruimte voor communicatie met de groep, notities over de groep, een overzicht van de actuele leerdoelen in het PLP overzicht, informatie over een eventueel gekoppeld project in het projectplan en een groepsoverzicht van de LVS-scores op het tabblad LVS.


Tabblad GROEP

Coachgroep | De naam en het type kan aangepast worden met de  

Leraren | De leerkrachten die gekoppeld zijn aan de groep worden hier weergegeven. De groep zal weergegeven worden bij de leerkracht onder Mijn Groepen in het menu. Via kan iedere leerkracht toegevoegd worden aan de groep. Met de kan de leerkracht verwijderd worden uit de groep.

Project | Er kan een project gekoppeld worden aan de groep door te klikken op

Leerlingen | De leerlingen die lid zijn van de groep worden hier weergegeven. Via kunnen leerlingen toegevoegd worden aan de groep. Met de kan de leerling verwijderd worden uit de groep. De toegewezen categorie(ën) voor ondersteuning is ook zichtbaar bij de leerling. Via zijn de persoonlijke notities uit het leerlingportfolio in te zien.


Tabblad MIJNBERICHTEN

Wanneer de leerlingen over een eigen device beschikken is het mogelijk om als groep met elkaar te communiceren. Leerlingen kunnen ook onderling overleg voeren en bestanden, afbeeldingen en links delen.


Tabblad NOTITIES

De leerkracht kan hier notities en bijzonderheden plaatsen over de groep.


Tabblad PLP OVERZICHT

Van de leden van de gekozen groep worden de leerdoelen weergegeven met een actieve status. Deze zijn gerangschikt per hoofd- en deelgebied. Wanneer er geen enkele leerling een actieve status heeft met een leerdoel, deelgebied of hoofdgebied wordt deze niet weergegeven.

Aantallen weergeven

 1. Kies het gewenste deelgebied en open deze met
 2. Klik op om de aantallen per leerdoel weer te geven. De kleuren komen overeen met de betekenis van de statussen. De aantallen zijn weergegeven als unieke leerling.
 3. Klik op om naar het leerdoelenoverzicht van het gekozen deelgebied te gaan


Tabblad PROJECTPLAN

Wanneer er een project aan de groep is gekoppeld wordt het projectplan weergegeven. Deze is te maken, wijzigen en verwijderen bij MijnProjecten.


Tabblad LVS

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de LVS-module kunnen de LVS resultaten weergegeven worden.

Filter hoofdgebied | Selecteer het hoofdgebied dat getoond moet worden

Filter vorige toets | Selecteer een voorgaande toets om de resultaten te vergeljken

Filter huidige toets | Selecteer de huidige / actuele / laatst gemaakte toets