Inzicht met het leerdoelenoverzicht

Je klas en onderwijs organiseren vanuit inzicht is de kern van de software. De leerkracht krijgt dit inzicht vanuit het dynamische leerdoelenoverzicht. Deze kan op verschillende plaatsen binnen de schoolomgeving worden weergegeven.


LEERDOELEN OVERZICHT VANUIT HET PLP OVERZICHT

Het PLP overzicht is gekoppeld aan iedere groep die aangemaakt is in de schoolomgeving. Iedere leerkracht kan zelf groepen aanmaken, inzien en wijzigen.

In het PLP OVERZICHT worden de actuele leerdoelen van de groepsleden getoond. Wanneer geen enkel groepslid een actief leerdoel heeft binnen het deelgebied of hoofdgebied wordt deze niet weergegeven.

Aantallen weergeven

  1. Kies het gewenste deelgebied en open deze met
  2. Klik op om de aantallen per leerdoel weer te geven. De kleuren komen overeen met de betekenis van de statussen. De aantallen zijn weergegeven als unieke leerling.
  3. Klik op om naar het leerdoelenoverzicht van het gekozen deelgebied te gaan. Vervolgens kan de leerkracht de status aanpassen of andere acties uitvoeren in het leerdoelenoverzicht


LEERDOELENOVERZICHT VANUIT HET CURRICULUM (DEELGEBIED)

Vanuit het curriculum kan per deelgebied een leerdoelenoverzicht worden gegenereerd.

  1. Kies het gewenste deelgebied in het curriculum
  2.  Klik op om het leerdoeloverzicht te genereren.
  3. Filter op klas voor de juiste klas / het juiste niveau en filter eventueel op periode en groep

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *