uitzetten hulp en behaald icoon

Leerlingen kunnen aangeven wanneer er een leerdoel behaald is, dan komt er een paars bolletje met een uitroepteken boven de status.

Leerlingen kunnen ook aangeven wanneer er hulp nodig is, dan komt er een paars bolletje met een vraagteken boven de status.

Dit zie je als leerkracht gelijk terug in het leerdoelenoverzicht.
Waneer je het bolletje weg wilt halen voor meerdere leerlingen tegelijk, selecteer je de statussen en ga je naar acties.
Hier is een nieuwe toepassing, door “reset hulp en afgerond status” knop te kiezen, verwijder je de bolletjes bij de status van een leerling.
Dit gebeurd ook als je de status van een leerling veranderd.

Hulp knop

Leerlingen kunnen in hun PLP nu ook snel aangeven dat ze hulp nodig hebben.
Rechtsboven naast de behaald knop (waar ze kunnen aangeven dat ze denken het leerdoel behaald te hebben) is de knop te vinden.
Wanneer ze de knop indrukken komt er een paars bolletje met een vraagteken bij de status van het leerdoel.

Als leerkracht zie je bij het leerdoelen overzicht het bolletje ook, zodat er snel kan zien wie er hulp nodig heeft.

New Features

Wij sturen altijd een nieuwsbrief wanneer er iets nieuws gebouwd is in de software.
We merken dat niet iedereen deze altijd leest of terug kan vinden.
Daarom hebben we in het menu een nieuwe knop toegevoegd: New Features
Wanneer je hier op klikt, kom je op een speciale pagina waar je de laatste updates terug kan vinden.

Hou deze pagina dus geregeld in de gaten!

Mogen leerlingen zelf een doel op “geel” zetten

De beheerder van de school kan, voor de gehele school, de functie dat een leerling zelf een doel op “geel” kan zetten uitzetten.
Het zaklampje verdwijnt dan voor de leerlingen in hun PLP.
Op deze manier kunnen leerlingen niet zelf het leerdoel aanpassen en zullen ze niet automatisch het stappenplan te zien krijgen.

 

De beheerder kan dit doen, door in het menu naar “Mijn School” te gaan en dan naar het tabblad “Instellingen”

Chat functie voor ouders uitzetten

De beheerder van de school kan voor de ouders alle chat functies uitzetten.
De ouders zien dan niet de sCoolMessenger van de leerling en zullen bij het PLP geen chatfunctie zien waneer ze inloggen.

 

De beheerder kan dit doen, door in het menu naar “Mijn School” te gaan en dan naar het tabblad “Instellingen”

Adaptieve software is een leermiddel, maar bepaalt niet onze organisatie

Bij het leerdoelgericht onderwijs bepaal je als leerkracht het aanbod en het moment van aanbieden. Om dit mogelijk te maken heb je inzicht nodig in de leerlijnen. Wij gebruiken daarvoor MijnLeerlijn. Hierin staan al onze leerdoelen, van rekenen tot en met bewegingsonderwijs. 

Bij het bepalen van het aanbod volgen wij niet klakkeloos een methode of softwarepakket. Want ook adaptieve software blindelings volgen is werken volgens een methode. Zwart-wit gezegd gaan wij nooit zomaar verder met de volgende les, opdracht of bladzijde. Continu kijkt de leerkracht wat er nodig is. Die heeft het totaalplaatje en weet wat de beste vervolgstap is voor een leerling/groep. Regelmatig werkt een leerling aan een ander vak of andere opdracht dan de groep wanneer het leerdoel behaald is. Zo kunnen we de onderwijstijd voor iedere leerling effectief maken.

Gynzy verwerkingssoftware gebruiken wij bijvoorbeeld bij de leerdoelen van rekenen en spelling. Dit soort adaptieve software is een goede ondersteuning voor de leerkracht en leerling. Het stemt de opdrachten af en biedt verschillende oefenvormen. Het geeft ook inzicht in de voortgang per opdracht of deelgebied en stelt de leerkracht in staat om direct hierop te anticiperen. De leerling krijgt direct feedback en kan snel leren van zijn fouten. 

Bij ons bepaalt de leerkracht of een leerdoel behaald is en de leerling door mag, niet de software. 

De organisatie van ons onderwijs staat los van de adaptieve software of methode. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van het aanbod. We kunnen ook op andere manieren leerdoelen aanbieden of laten behalen, zonder daarbij het inzicht te verliezen.


Op deze manier blijf je als leerkracht en leerling eigenaar van het leerproces.

Automatisch een stap zichtbaar maken

Automatisch een stap zichtbaar maken

Bij het maken van een stappenplan kan je als leerkracht aangeven of een stap of het stappenplan direct zichtbaar is. Dit doe je op de verdiepings-pagina van een leerdoel. Bij het maken van een stappenplan selecteer je de gele ster. Wanneer het leerdoel de ‘gele’ status krijgt is de geselecteerde stap direct zichtbaar voor de leerling(en).

Stappenplan-icoon is zichtbaar bij leerdoel

Met het nieuwe stappenplan-icoon is voor de leerkracht en leerling direct te zien dat er een stappenplan bij het leerdoel zichtbaar is.

Voor de leerling in zijn PLP.

(Zie afbeelding hieronder)

In PLP

Voor de leerkracht in het doelenoverzichten.

(Zie afbeelding hieronder)

In Leerdoelenoverzicht

De voortgang van de leerlingen bepaalt bij ons het lesaanbod.

Door: Dirk-Jan de Graaf – leerkracht CBS de Grondtoon

Op CBS De Grondtoon werken wij leerdoelgericht. Dit betekent dat niet de methode of adaptieve software het lesaanbod bepaalt, maar dat de leerkrachten dit zelf doen. De methodes en software gebruiken wij puur als bron.

Het eigenaarschap en kennis van de leerlijnen is binnen het team enorm gegroeid. Daardoor hebben we goede keuzes kunnen maken hoe de leerlijnen eruit zouden moeten zien. Voor het lesaanbod wordt er continu gekeken naar de beheersing van de groep, maar ook naar de individuele leerling. Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht of iets herhaald of extra uitgelegd moet worden en wanneer het door een leerling daadwerkelijk behaald is. 

Als ‘hart’ van ons onderwijs gebruiken wij MijnLeerlijn. Iedere leerling is aan een passend niveau gekoppeld. Dit kan per vakgebied of zelfs deelgebied verschillend zijn en is gelijk uitgesplitst in referentieniveaus. De leerling krijgt in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) automatisch de leerdoelen die passend zijn. Door dit overzicht heeft een leerling zelf inzicht in zijn leerproces en wordt als vanzelf eigenaar. Zodra er een instructie is gegeven geeft de leerkracht bij het leerdoel aan wat er van de leerling wordt verwacht. Denk hierbij aan de oefeningen die gemaakt moeten worden, wat er beheerst moet zijn en hoe het getoetst wordt.

De leerling kan bij de leerdoelen waar aan gewerkt wordt contact maken met de leerkracht. Dit kan via de messenger / chat. De leerling kan ook eenvoudig aangeven als er extra hulp nodig is of wanneer hij denkt het leerdoel te beheersen. 

Dankzij het inzicht in de voortgang ten opzichte van de leerdoelen is het mogelijk om leerlingen te clusteren in (niveau)groepen. De eerste instructie is veelal aan een hele niveaugroep. Daarna is de oefen- en verwerkingstijd aan de hand van behoefte. 

Doordat je als leerkracht constant inzicht hebt in het aantal leerlingen dat het doel nog niet heeft behaald, kun je daar extra instructies voor organiseren. Daarnaast kun je via de PLP leerlingen die het leerdoel hebben behaald aan uitdaging, verbreding of nog niet behaalde doelen laten werken.

Zo kunnen we per leerdoel convergent differentiëren.

Met MijnLeerlijn lukt het ons om op een inzichtelijke en werkbare manier onderwijs te bieden in (niveau)groepen vanuit leerdoelen. Om op die manier beter aan te sluiten op de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van iedere leerling. 

Wij blijven onze organisatie aanpassen aan de hand van het inzicht wat we hebben!

 

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Stuur een mail naar Dirk-Jan de Graaf. (dirkjan.de.graaf@degrondtoon.nl)

Pas je organisatiemodel aan wanneer de leerlingen weer naar school gaan en speel zo in op deze nieuwe situatie.

De afgelopen jaren hebben veel scholen het organisatiemodel al aangepast. Veel van deze veranderingen zijn ingezet door nieuwe technologie, uitbreiding van ict of adaptieve software. Iedere school doet dit op zijn eigen manier.

Tot de sluiting van de scholen lukte het om te werken volgens het ritme van de methode en/of te differentiëren per les of leerdoel. Dit geldt voor de traditionele manier van lesgeven tot aan de scholen met gepersonaliseerd leren en alles wat ertussen zit. 

Maar straks op dezelfde manier doorgaan is bijna onmogelijk. Enerzijds omdat er lestijd is verdwenen, maar belangrijker nog omdat iedere leerling ergens anders op zijn leerlijn staat. Natuurlijk was dit voor de crisis ook zo, maar nu gaat het om veel meer kinderen of zelfs je hele school. Daarnaast is het goed denkbaar dat ook de start van het nieuwe schooljaar hierdoor anders zal zijn.

Om hierop in te spelen moet je inzicht krijgen in de leerlijn van iedere leerling. Daarna kun je de juiste aanpassingen doen. Dit kan door op een slimme, inzichtelijke wijze de organisatievorm aan te passen. MijnLeerlijn biedt daarvoor een onmisbaar stuk gereedschap en de benodigde ondersteuning. Bruikbaar, inzetbaar en waardevol voor iedere leerkracht.

Niet voor niets is onze slogan: Inzicht om je onderwijs effectiever te organiseren”

 

Meer weten hoe MijnLeerlijn werkt? Kijk dan dit filmpje: