Leerling documenten

Document (sjablonen) aanmaken en koppelen voor verslag, monitoring, analyse en overdracht

In de schoolomgeving is het mogelijk om documenten, handelingsplannen, ontwikkelingsplannen etc. aan te maken volgens de wensen en eisen van de school, een externe partner of het samenwerkingsverband.

Het ontwikkelteam van MijnLeerlijn heeft bij de ontwikkeling van deze module zichzelf het doel gesteld om het werkbaar en toegankelijk te maken voor de gebruikers en betrokkenen.

Het is nu mogelijk om direct leerdoelen uit het persoonlijk leerdoelenplan (PLP) van de leerling toe te voegen, te monitoren en te evalueren. Met de optie om aan te geven wie het document mag inzien en/of bewerken. Eventueel kunnen ouder(s) meelezen.

Lees in onze klantenservice hoe je document (sjablonen) aanmaakt en koppelt aan de leerling.

MFA instellen

Multi-Factor Authenticatie instellen en gebruiken

Als school is het mogelijk om Multi-factor authenticatie (MFA) in te stellen voor gebruikers. Dit is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op meer dan één manier. Door een MFA app (2FAS Auth Logo 2FAS Auth of OKTA ) te installeren op je telefoon of tablet kun je een unieke code genereren. Deze dien je vervolgens in te vullen naast je inlognaam en wachtwoord.

MFA inlogscherm

Wanneer er geen MFA is ingesteld, kan het veld ‘MFA Token’ leeg blijven.


Verplichte MFA voor beheerder(s)

In verband met de instellingen die een beheerder kan doen is de MFA voor het beheerdersaccount verplicht. Het is noodzakelijk om voor iedere beheerder een eigen account aan te maken zodat deze gekoppeld kan worden aan een MFA-token.


MFA een optie voor gebruikersrollen

Voor de overige gebruikersrollen is het een optie om de MFA te activeren. De beheerder het per gebruikersrol aanzetten bij SCHOOL INSTELLINGEN in het hoofdmenu.

Let op: leerlingen hebben dan een eigen / extra device nodig voor de MFA code!


(de)Activeren van een MFA voor een gebruikersrol

Het (de)activeren van een MFA kan de beheerder doen bij SCHOOL INSTELLINGEN in het hoofdmenu. Ga naar het tabblad INSTELLINGEN en scroll naar beneden. Bij MFA kan vervolgens voor leerkrachten, leerlingen en/of ouders de MFA geactiveerd worden.


Eerste keer inloggen met MFA

Wanneer een (nieuwe) gebruiker voor de eerste keer inlogt met MFA moeten enkel de loginnaam (emailadres) en het wachtwoord worden ingesteld. Vervolgens wordt de gebruiker doorverwezen naar de pagina om de MFA in stellen. Op deze pagina scan je de QR code met de MFA app om een koppeling te maken. Wacht vervolgens tot je 2x een MFA code hebt gekregen en voer deze beide in om de activatie te voltooien.


Inloggen met MFA

Om in te loggen met een MFA dient deze geactiveerd en ingesteld te zijn (zie hierboven). Iedere volgende inlogsessie zal gedaan worden met behulp van de inlognaam (emailadres), het wachtwoord en de unieke MFA code. Open voor de MFA code de app op de telefoon / tablet.


MFA resetten / opnieuw instellen (alleen door beheerder(s))

De beheerder van de schoolomgeving kan de MFA resetten om deze opnieuw in te stellen. Ga daarvoor naar het PROFIEL van de gebruiker. Klik op en scroll naar beneden. Klik vervolgens op RESET MFA (indien deze is ingesteld) en bevestig het resetten. De gebruiker kan nu bij de volgende inlog de MFA opnieuw koppelen en activeren.

MFA resetten door beheerder

filter op specifieke statussen

Filter op alle mogelijke statussen

In het Leerdoelenoverzicht is het nu mogelijk om te filteren op status. Daarmee kan je een specifieke selectie van leerdoelen en leerlingen weergeven.

filter statussen

Nieuw toegevoegd is de mogelijkheid om de ‘komende’ status weer te geven. Dit zijn de leerdoelen die actief worden in de aankomende periode. Dit kan ook in de start van het nieuwe schooljaar zijn.

Met de nieuwe mogelijkheid om het overzicht te downloaden kan de leerkracht naar wens overzichten samenstellen, downloaden en opslaan.

Filter op alle statussen

In onze klantenservice lees je over de verschillende Leerdoelenoverzichten  en de acties in het Leerdoelenoverzicht zoals downloaden.

Creëer groepsdocumenten aan en maak er één primair

Het aanmaken van ieder gewenst document was al mogelijk in onze software. Nu is daarbij de optie gekomen om specifieke groepsdocumenten aan te maken.

De groepsdocumenten kunnen gebruikt worden bij de groepen. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie document voor een groepsinterventie, een analyse van een LVS-toets voor een jaargroep of een weekoverdracht.

docment primair maken

Eén document kan de status ‘primair’ krijgen wat betekent dat deze in te zien en te wijzigen is in het Leerdoelenoverzicht van de groep. Zo kan de leerkracht snel bij de benodigde informatie.Document primair maken

In onze klantenservice leggen wij uit hoe je document sjablonen aanmaakt, koppelt en primair maakt.

Download leerdoelenoverzicht

Download het getoonde Leerdoelenoverzicht als PDF

Bij ieder leerdoelenoverzicht wordt nu de button DOWNLOAD OVERZICHT getoond. Daarmee kan het gegenereerde Leerdoelenoverzicht direct gedownload worden als PDF.

Het PDF-document kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor analyse of overleg. Met de nieuwe mogelijkheid om te selecteren welke leerdoelenstatus je wil filteren (lees verderop) kan je ook een overzicht downloaden met behaalde of nieuwe leerdoelen.

In onze klantenservice leggen wij bij acties in het Leerdoelenoverzicht uit hoe het werkt.

Download ieder leerdoelenoverzicht

Werken met de digitale klassenmap

Met de digitale klassenmap kan de leerkracht leerdoelen koppelen aan lessen en een lestype en lesnotitie toevoegen. Wanneer leerlingen werken vanuit de eigen online omgeving zien zij dezelfde informatie.

Handig: Met de digitale klassenmap kunnen leerlingen vooraf al zien wat er behandeld gaat worden in de les.


Klassenmap inrichten (beheerder)

Het inrichten van de klassenmap kan worden gedaan met het account van de beheerder(s).


Klassenmap zichtbaar in MijnDashboard

Wanneer de digitale klassenmap actief is gemaakt in de schoolomgeving wordt deze weergegeven in MijnDashboard. De huidige lesweek wordt getoond en de huidige dag is geselecteerd. De andere dagen van de lesweek kunnen aangeklikt worden om deze weer te geven. Het is ook mogelijk om een of meerdere weken vooruit of terug te kijken (afhankelijk van de schoolinstelling). Klik hiervoor op de < of >.


Les bewerken door leerdoelen en/of een lesnotitie toe te voegen

 1. Kies de les waar je leerdoelen aan wilt koppelen en/of een lesnotitie wil toevoegen. Klik hiervoor op
 2. Klik op LES BEWERKEN
 3. Met de kan per leerdoel of per deelgebied het aantal statussen opgevraagd worden om direct inzicht te geven.
 4. Selecteer de leerdoelen die aan de les gekoppeld moeten worden. Dit kunnen leerdoelen zijn uit meerdere hoofd- en deelgebieden. Dit kan overgeslagen worden.
 5. Klik onderaan de pagina op VOLGENDE
 6. Selecteer een lestype en voer een lesnotitie in. Dit kan overgeslagen worden.
 7. Controleer de leerdoelen en/of de lesnotitie en klik op OPSLAAN en OKE
 8. De leerdoelen worden nu weergegeven bij de les. De knop DOELEN OVERZICHT is nu actief geworden.


Direct een passend leerdoelenoverzicht

Wanneer er minimaal één leerdoel gekoppeld is aan een les, kan er een leerdoelenoverzicht worden gegenereerd. Dit overzicht bestaat uit de leerlingen die aanwezig zijn in de les en de leerdoelen die gekoppeld zijn aan de les. Klik hiervoor op de button DOELEN OVERZICHT. Vanuit dit overzicht kunnen dezelfde acties gedaan worden als in alle andere leerdoelenoverzichten


Aanwezigheid van de leerling(en)

In de digitale klassenmap is het mogelijk om (per les) de aanwezig- of afwezigheid bij te houden. Klik hiervoor op AANWEZIGHEID. Vervolgens kan er voor de hele groep in één keer of per leerling de aanwezig- of (reden van) afwezigheid aangegeven worden.

De aanwezigheid is voor ieder lesblok aan te geven, echter wordt de instelling ‘automatisch’ doorgezet naar de onderliggende lesblokken. Is een leerling dus later op school, dan dient de leerkracht bij het eerste lesblok dat de leerling weer aanwezig is, de aanwezigheid weer aan te passen.


Rooster inzien van leerkracht of leerling

In de MijnRooster kan de leerkracht het rooster tonen van een collega (leerkracht) of een leerling. Dit kan door in het zoekveld ‘zoek een ander rooster’ de naam in te voeren.

Het rooster van een leerling laat bij gekoppelde leerdoelen altijd de individuele status per leerdoel van de leerling zien. De acties en getoonde buttons zijn wel passend bij het leerkracht-account.

 

Leerdoelen prioriteit geven op het PLP

De leerkracht kan een leerdoel prioriteit geven en daarmee de leerling ondersteunen bij het maken van keuzes. Op het Persoonlijke LeerdoelenPlan kan de leerling leerdoelen met prioriteit eenvoudig weergeven.

Handig: Het label / de naamgeving voor prioriteit (standaard: MijnVoorrang) zichtbaar voor de leerling, kan door de beheerder aangepast worden via:
MijnInstellingen >> School instellingen >> instellingen > PLP prio label

Met het geven van prioriteit aan een leerdoel kan de leerling ondersteund worden bij het maken van keuzes tijdens het zelfstandig (ver)werken, extra oefenen, volgens van instructies etc. Afspraken en de inzet van de mogelijkheden worden binnen de school bepaald. De leerling klikt op  (standaard benaming) binnen zijn Persoonlijke LeerdoelenPlan waarna enkel de leerdoelen met prioriteit weergegeven worden.

De leerkracht kan op verschillende plekken binnen de schoolomgeving een leerdoel prioriteit geven of deze uitschakelen.

Leerdoelenoverzicht

De leerkracht selecteert de leerdoelen die prioriteit moeten krijgen en klikt vervolgens in het menu op om deze leerdoelen voor de geselecteerde leerlingen prioriteit te geven. Dit wordt vervolgens weergeven in het overzicht door links van de status.

Door leerdoelen die prioriteit hebben te selecteren en in het menu te kiezen voor kan de prioriteit weer uitgeschakeld worden.

 

Persoonlijke LeerdoelenPlan (PLP)

Op het PLP kan de leerkracht een leerdoel prioriteit geven of deze verwijderen via van een leerdoel. In de pop-up verschijnt of .

Handig: Dit kan ook door in het Leerdoelenoverzicht de pop-up te openen met

De leerling

De leerling kiest op zijn PLP voor om de enkel de leerdoelen met prioriteit te tonen.

Door te klikken op worden alle leerdoelen van het PLP weer getoond.

 

Groepsoverzicht leerdoelen

 Met ‘Groepsoverzicht leerdoelen’ ziet de leerkracht het aantal actieve leerdoelen per hoofd- en deelgebied. Daarmee is direct duidelijk welke leerdoelen je nog moet organiseren.

Binnen iedere groep is  Groepsoverzicht leerdoelen de plek om de leerdoelen met een actieve status in één overzicht te zien. De leerkracht kan per hoofdgebied (1) en deelgebied (2) het aantal leerdoelen met een actieve status 🔵🟡🟠  opvragen met . Wanneer het leerdoel bij geen enkel groepslid meer een actieve status heeft, is deze niet zichtbaar in het overzicht.

De leerkracht heeft de mogelijkheid om direct een Leerdoelenoverzicht te generen met .

Met Genereer hoofdgebied overzicht wordt het Leerdoelenoverzicht gegenereerd met alle leerdoelen uit de onderliggende deelgebieden.

Wanneer de leerkracht kiest voor  achter het leerdoel wordt het Leerdoelenoverzicht gegenereerd met de leerdoelen uit het deelgebied.

Het Leerdoelenoverzicht per deelgebied kan de leerkracht verder specificeren door gebruik te maken van de filters. Daarbij kan er ook gekozen worden voor een ander hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Het leerdoelenoverzicht is enkel gevuld met de leerdoelen van de groepsleden.

 

 

Groepsoverzicht statussen

Met ‘Groepsoverzicht statussen’ ziet de leerkracht het aantal statussen per leerling. Volg de voortgang en zet het naast die van de andere groepsleden. Filter het overzicht op hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode.

Binnen iedere groep is  Groepsoverzicht statussen de plek voor de leerkracht om het aantal statussen in één overzicht per groepslid te zien. De leerkracht kan direct analyseren hoe het met de voortgang van de leerdoelen staat. Het overzicht toont per status het aantal leerdoelen.

Met het filter kan er een overzicht getoond worden op hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Daarnaast is het mogelijk om het niveau en de periode via te tonen per leerling. Zo kan de leerkracht het overzicht verder specificeren. Met kan het Persoonlijk LeerdoelenPlan van de leerling geopend worden.

 

Bekijk alle berichten in sCoolMessenger

Uitbreiding sCoolMessenger voor de leerkracht

Het lezen van berichten binnen de software met de button ‘bekijk alle berichten’ geeft de leerkracht meer overzicht. Met het vinkje kan de leerkracht meldingen verwijderen.

Met de button bekijk alle berichten krijgt je als leerkracht een overzicht van alle meldingen die van toepassing zijn. De meldingen worden weergegeven op 5 tabbladen.

 • Nieuwe berichten – meldingen die nog niet gelezen zijn, deze worden ook getoond in de sCoolDesk messenger
 • Leerling pagina – overzicht van de berichten die geplaatst zijn op het tabblad ‘sCoolMessenger’ bij de leerlingen waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • PLP pop-up – overzicht van de berichten in PLP’s waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • Groep chats – overzicht van de berichten in de sCoolGroups-chats waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • Leerdoelen – overzicht van de berichten op het tabblad ‘sCoolMessenger’ op leerdoel verdiepingspagina waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)

In de sCoolMessenger kun je alle berichten bekijken via de button

Via de sCoolMessenger geschiedenis heeft leerkracht meer mogelijkheden om meldingen en berichten in te zien en te verwerken.

Met de link button kan de leerkracht het desbetreffende bericht lezen. Met het vinkje kan de melding verwijderd worden, deze is alleen zichtbaar in de sCoolMessenger op de sCoolDesk en op het tabblad nieuwe berichten.

De button om nieuwe meldingen te verwijderen is toegevoegd aan sCoolMessenger