Handmatig leerdoelen toevoegen aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP)

Naast het automatisch genereren van een Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) is het ook mogelijk om handmatig leerdoelen toe te voegen. 

Handig om een leerling persoonlijke leerdoelen te geven of leerdoelen uit een ander niveau en/of andere periode.

Enkele leerling 

Voor een enkele leerling doe je dat bij het PLP op de leerlingpagina.

 • Klik op de knop “Voeg toe”
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

Meerdere leerlingen

Ga naar de overzichtspagina met alle leerlingen

 • Selecteer de leerlingen voor wie je leerdoelen wil toevoegen aan het PLP.
 • Klik rechtsboven op de knop “PLP toevoegen”.
 • Selecteer de leerdoelen die je toe wil voegen uit het curriculum. Je kan bovenaan filteren op groep en periode.
 • Kies of het leerdoel voor het huidige PLP of het komende PLP is.
 • Klik op “volgende”

 

Gestructureerd zelfstandig aan het werk

Met de software van MijnLeerlijn kan iedere leerling gestructureerd zelfstandig aan het werk op een leerplein. Wij geven graag een voorbeeld van een werkwijze:

1: Mijn Persoonlijk Leerdoelen Plan (PLP) 

 • Ik open mijn PLP en bekijk de statussen van de doelen.
 • Ik kijk in mijn doelenoverzicht welke doelen op “uitgelicht” staan. Hier kan ik aan werken. 
 • Ik klik op het oogje bij het uitgelichte doel.
 • In de stappen kan ik lezen wat ik moet doen om dit doel te behalen.
 • Heb ik deze leerdoelen allemaal af, kan ik kijken of ik zonder instructie aan een leerdoel kan werken dat op “huidig” staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Zelfstandig werken

 • Ik ga zelfstandig aan het werk met de stappen van dit doel. 
 • Wanneer ik een vraag heb, stel ik deze aan de leerpleinassistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Bericht sturen bij leerdoel (optioneel)

 • Wanneer de laatste 5 minuten van de leerplein tijd ingaan krijg ik een seintje van de leerpleinassistent.
 • Ik laat in de chat bij het leerdoel een bericht achter. Hierin laat ik weten waar ik aan heb gewerkt op het leerplein. 

4: Ik laat mijn werkplek netjes achter.

 

 

Status leerdoel(en) aanpassen in het overzicht

In het leerdoelenoverzicht is de status van één of meerdere leerdoelen eenvoudig aan te passen door de leerkracht.

Stap 1: Selecteer de statussen die aangepast moeten worden. Wanneer je op het gekleurde bolletje klikt selecteer je ze in 1 keer allemaal. Je kan de status ook voor meerdere doelen tegelijk aanpassen.

Stap 2: Klik op “Acties” – “Verander status leerdoel”. Kies de gewenste status en klik op opslaan.

Chatbericht per leerdoel versturen naar de leerling

Wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio is het mogelijk om leerlingen een chatbericht te versturen.

Selecteer de leerlingen en ga naar “Acties – Chatbericht over leerdoel”. Nu kan je een berichtje achterlaten bij de geselecteerde leerlingen. Je plaatst hetzelfde bericht bij elke leerling maar ze kunnen niet als groep reageren.

Let op, dit kan alleen wanneer de leerlingen een gele status hebben. 

 

Handmatig of automatisch een stappenplan versturen

Alleen wanneer de leerlingen gebruik maken van het Portfolio en een login hebben is het mogelijk om leerlingen vooraf gedefinieerde stappenplannen te versturen. Deze verschijnen bij de leerlingen in het Persoonlijk Leerdoelen Plan. 

Het stappenplan (wat moet een leerling doen om het leerdoel te behalen) kan handmatig of automatisch worden toegevoegd wanneer de leerling met het leerdoel aan het werk gaat.

HANDMATIG

 • Selecteer de leerlingen onder het leerdoel
 • Zet de status van het leerdoel op de gele status (‘Mee bezig’)
 • Klik op “Acties >> Stappenplan”. 
 • Stuur een voor gedefinieerd stappenplan (Klik hiervoor op het grijze bolletje met de drie stipjes) of typ een stappenplan en/of bijlage (Let op: Dit wordt niet opgeslagen op de leerdoelpagina voor hergebruik)
 • Klik op “opslaan”

De geselecteerde leerlingen krijgen het stappenplan (zichtbaar door groen icoontje). Een leerling kan het zichtbaar maken door op het ‘oogje’ achter het leerdoel te klikken.

 

 

 

 

AUTOMATISCH

Het stappenplan wordt automatisch verstuurd wanneer de ‘ster’ is geselecteerd bij het leerdoel in het curriculum.

 

 

 

 

Opmerkingen: Wanneer je geen stappenplannen van te voren hebt gemaakt in het logboek van het doel, verschijnt hier niets.  Je kan ook ter plekke een stappenplan typen en een bijlage toevoegen, dit wordt echter niet opgeslagen in het logboek van het doel.

 

Ieder leerdoel zijn eigen status

Binnen de software krijgt een leerdoel per leerling een eigen status. Op die manier kan de leerkracht in één oogopslag zien waar de leerling aan kan beginnen, waar hij/zij mee bezig is en wat er is behaald. Er zijn drie actieve statussen. Deze zorgen ervoor dat de leerkracht altijd zichtbaar heeft dat er iets met het leerdoel gedaan moet worden. De drie in-actieve statussen geven aan dat er niet meer aan het leerdoel gewerkt wordt. De kleuren van de status staan vast, de labels kunnen door de school zelf bepaald worden. De standaard benamingen zijn;

NIEUW Dit is een actieve status en geeft aan dat het leerdoel is in de actuele periode.
MEE BEZIG Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling aan het werk is met de opdracht(en) / stap(pen)
OUD Dit is een actieve status en geeft aan dat de leerling nog met dit doel moet beginnen. Daarnaast geeft het aan dat het een leerdoel is uit een voorgaande periode / blok
GESLOTEN Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet (volledig) is afgerond, maar dat de leerling er niet verder aan gaat werken.
BEHAALD Dit is een in-actieve status en geeft aan dat de leerling het leerdoel heeft behaald. Voor de leerkracht is het mogelijk om een beschrijving en waardering te plaatsen voor de leerling bij deze status.
N.V.T. Dit is een in-actieve status en geeft aan dat het leerdoel niet past bij de leerlijn(en) van de leerling.

De statussen van de leerdoelen worden op verschillende plaatsen weergegeven zodat de leerkracht hier altijd inzicht in heeft.

MijnDashboard, de startpagina voor de leerkracht

MijnDashboard is de startpagina voor de leerkracht. Hier kun je berichten lezen in MijnBerichten,  snelkoppelingen naar favoriete pagina’s en overzichten aanmaken in MijnFavorieten, de klassenmap (beschikbaar in MijnLeerlijn Oranje) en bijzonderheden noteren bij notities.


In MijnMessenger worden de nieuwste berichten weergegeven. Vanuit deze messenger kun je eenvoudig berichten lezen, feedback geven en nieuwe opdrachten geven.

Wanneer je gebruikt maakt van het flexibele lesrooster wordt de weekplanning per dag weergegeven. Het is dan mogelijk om de absentie bij te houden en de statussen van de leerdoelen aan te passen.

 

 

Leerling koppelen aan de leerlijn(en)

In de software koppel je de leerling aan de juiste plaats op de leerlijn. Dit kan voor een vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Je kan daarbij kiezen om voor de school, groep of leerling een vak- of deelgebied uit te zetten. Met deze instellingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau.

In de software wordt automatisch, per periode of blok, voor iedere leerling een leerroute met leerdoelen gegenereerd. Dit gebeurt op basis van de plaats in de leerlijn. De leerdoelen staan voor de leerling per vak- en deelgebied in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP). Het maken van aparte leerroutes, plannen of overzichten is overbodig.

De instellingen kun je per leerling doen op het tabblad; klassen/niveaus

 

Ilse van ‘t Ende: “Je ziet dat scholen aan het worstelen zijn met leerdoelen en het toetsen. Wat is goed en vooral waar gaan we naartoe met ons onderwijs?”?

Michel de Hond gaat samen met Dirk-Jan de Graaf in een lerarenkamer in gesprek met onderwijsprofessionals over het organiseren van basisonderwijs. Waar liggen kansen? Wat zijn de uitdagingen? Wat komt er allemaal op het onderwijs af? Ze bespreken de actualiteit en hebben iedere week een gast die werkzaam is in het basisonderwijs.


Eigenheid van iedere school

Ilse geeft aan dat het best wel zoeken is naar de juiste verhouding tussen eigenheid en kwaliteitsbehoud. “De eigenheid van de scholen vinden wij binnen VCO Bunschoten heel belangrijk, dat stellen wij voorop. Dat moet wel passen binnen onze strategische agenda. Dat vraagt van ons als bestuur om af te stemmen op schoolniveau en daar in begeleiding, advisering en evaluatie rekening mee te houden.”

De beste plek voor de leerling

Doordat iedere school het onderwijs op een eigen manier vorm geeft komt het steeds vaker voor dat leerlingen verkassen. Louisa: “Wij kijken voor nieuwe en huidige leerlingen altijd naar de beste plek voor hem of haar. Ouders spreken bij de aanmelding een voorkeur uit voor een school en in de meeste gevallen wordt die ook gehonoreerd. Maar in sommige gevallen is het beter om niet naar de school om de hoek te gaan. Ouders gaan dat ook steeds meer vanuit zichzelf doen en dat is een mooie ontwikkeling.”

LVS toetsen

Steeds meer scholen willen een eigen keuze maken qua LVS toets. Ilse: “Je ziet dat scholen aan het worstelen zijn met leerdoelen en het toetsen. Wat is goed en vooral waar gaan we naartoe met ons onderwijs? Die verschillende toetsen maakt het voor mij ons als bestuur lastiger, maar het gaat niet om ons. Wij proberen onze scholen te adviseren en te bevragen naar de motivatie. Terwijl het eigenlijk een check van buitenaf moet zijn. Wij willen geen toetscultuur, maar het toetsen geeft wel inzicht. En scholen zien het toetsen vaak als een moetje.” Louisa vult daarbij aan: “Het is de vraag wat je met je toetsdata doet en hoe je dat in je school terug kunt gebruiken. Als je toetst om het toetsen dan kun je het beter niet doen en heb je er ook niets aan.” 

Methode en toetsen over vijf jaar

Michel ziet dat de leerkracht steeds meer vanuit leerdoelen gaat werken. Michel: “Ik durf een voorspelling te doen. Over vijf jaar zullen de nieuwe methodes het organiseren bij de school laten. Want momenteel toets je op het moment dat de methode het aangeeft, maar kun je je afvragen; wat toets je en waarom toets je? De methode als bron en de toets op het juiste moment. Dit zie je al bij de adaptieve LVS toetsen waar ook CITO binnenkort bij gaat horen.”


Luister het hele gesprek met Ilse en Louisa in De Lerarenkamers, de podcast!

Wil jij onze volgende gast zijn of heb je een interessant onderwerp? Klik op de button of stuur ons een e-mail via: contact@delerarenkamers.nl

Ryanne Acket: “Door het volgen van de methode gaat een stuk van je kritische houding verloren.”

Michel de Hond gaat samen met Dirk-Jan de Graaf in een lerarenkamer in gesprek met onderwijsprofessionals over het organiseren van basisonderwijs. Waar liggen kansen? Wat zijn de uitdagingen? Wat komt er allemaal op het onderwijs af? Ze bespreken de actualiteit en hebben iedere week een gast die werkzaam is in het basisonderwijs.


Methode anders gebruiken
Ryanne Acket, directeur van de Dr. Maria Montessorischool in huizen,vertelt over de mooie kwaliteitsslag die aan het maken is met haar team. “Als team moeten wij leren om te vertragen in de leerstof. Binnen het onderwijs, dus ook in het Montessori, zijn de methodes er steeds verder ingeslopen. Daar zijn we rigide van geworden en in de klas zie je dat alle kinderen, maar alles moeten doen. Kinderen verliezen hierdoor plezier in het leren en moeten soms er echt doorheen gesleurd worden. Dat willen wij anders.” Daarbij benadrukt ze dat het belangrijk is om de goede dingen uit te werken en vernieuwingen de tijd te geven.

NPO gelden
Met het NPO-geld gaat de school onder andere aan de slag met Leerdoelgericht Onderwijs. In eerste instantie om de leerlijnen binnen de school inzichtelijk te maken, de leerkracht meer autonomie te geven en de leerlingen fijnmaziger te volgen in het leerproces. Ryanne: “Met Leerdoelgericht Onderwijs kunnen wij de methode anders gaan gebruiken. De leerkracht verliest bij het volgen van de methode een kritische houding, want wat moet je aanbieden binnen al die leerdoelen? Veel gaat vanuit een stukje veiligheid en onder het mom van ‘ik bied het maar aan’. Vanuit Montessori weten we dat niet alle kinderen in dezelfde pas lopen, maar volgens mij geldt dat voor iedere school. Daar willen we weer mee aan de slag”.


Luister De Lerarenkamers, de podcast! met Ryanne Acket.

Wil jij onze volgende gast zijn of heb je een interessant onderwerp? Klik op de button of stuur ons een e-mail via: contact@delerarenkamers.nl