MijnLeerlijn en Effectief Onderwijs bieden Leerdoelgericht Onderwijs voor S(B)O aan met kennis en software

In het speciaal basisonderwijs volgen veel leerlingen een aangepaste leerlijn en is er nog meer behoefte aan een specifieke aanpak.
Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen worden steeds bewust gekozen door de leerkracht. Methodes en software zijn daarbij de bron en het oefenmiddel. Er is altijd een koppeling tussen het leerdoel en de concrete leermiddelen, leeractiviteiten en leerstof. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Al deze kennis wordt vastgelegd in de software van MijnLeerlijn die speciaal hiervoor ontwikkeld is.

Effectief Onderwijs is de expert in passend onderwijs
Effectief Onderwijs is expert in specialistisch en passend onderwijs. Zij geven advies en scholing aan management, interne begeleiders en leerkrachten. Dat doen zij om betere kansen voor leerlingen te creëren. De adviseurs zijn specialist in onderwijs aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Met passie voor het vak werken zij continu aan de verbetering van onderwijskwaliteit. Op maat en praktijkgericht.

MijnLeerlijn
Met MijnLeerlijn bouw je samen aan je curriculum. Het redeneren vanuit een curriculum in plaats van een methode geeft krachtige kaders en focus op datgene waar leerlingen aan moeten werken. Leraren en leerlingen worden daardoor actiever betrokken bij het stellen (en willen halen) van leerdoelen en de wijze van toetsing wordt echt afgestemd op de leerlingen i.p.v. standaardtoetsen.

Hoe organiseer je Leerdoelgericht Onderwijs?
Samen zorgen wij ervoor dat jouw school Leerdoelgericht Onderwijs op een kwalitatieve en efficiënte manier kan organiseren. Met onze trainingen werk je toe naar curriculum bewust werken. Onze software ondersteunt bij het maken van dagelijkse keuzes en het haalbaar (blijven) organiseren van je onderwijs. Ook voor het borgen van de vakkennis, uitwerkingen en toepassingen is er ruimte in de online schoolomgeving.

 

 

 

Houd de regie over je methode met de Methode Analyse module van MijnLeerlijn

Als leerkracht in het basisonderwijs wil je natuurlijk het beste uit je leerlingen halen. Daarbij is het van groot belang dat je lesmateriaal goed aansluit op de behoeften van je leerlingen. Maar hoe zorg je ervoor dat je methode precies zo wordt ingezet dat het perfect past bij wat je leerlingen nodig hebben?

Als leerkracht wil je graag de voortgang van je leerlingen kunnen volgen en hierop kunnen inspelen. Het is daarom belangrijk om niet alleen de methode te volgen, maar ook aanvullende materialen te gebruiken. Denk hierbij aan losse opdrachten, werkbladen, werkvormen of digitale lesstof. Dit geeft je de vrijheid om te differentiëren en de lessen zo in te richten dat ze perfect passen bij jouw leerlingen.

Maar hoe zorg je ervoor dat je als leerkracht niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden? Gelukkig is er een oplossing: de Methode Analyse Module van MijnLeerlijn. Met deze module kun je als leerkracht de methode als bron gebruiken, terwijl je zelf de regie houdt. Je kunt je keuzes borgen en zo voorkomen dat je steeds opnieuw op zoek moet naar geschikt lesmateriaal.

Met de Methode Analyse Module kun je je methodelessen monitoren en aanvullen met aanvullende materialen en digitale lesstof. Zo kun je inspelen op de voortgang van je leerlingen en de lessen zo inrichten dat ze perfect passen bij wat je leerlingen nodig hebben. Bovendien past de Methode Analyse Module helemaal bij de visie en werkwijze van Leerdoelgericht Onderwijs.

MijnLeerlijn biedt niet alleen de Methode Analyse Module, maar ook software, training en advies om Leerdoelgericht Onderwijs voor iedere school mogelijk te maken. Als leerkracht heb je dus alle tools in handen om je lessen zo in te richten dat ze perfect passen bij jouw leerlingen. Met de Methode Analyse Module hoef je niet langer te worstelen met het vinden van geschikt lesmateriaal, maar kun je je volledig richten op het beste uit je leerlingen halen.

Lees meer over de Methode Analyse Module