MijnLeerlijn en Effectief Onderwijs bieden Leerdoelgericht Onderwijs voor S(B)O aan met kennis en software

In het speciaal basisonderwijs volgen veel leerlingen een aangepaste leerlijn en is er nog meer behoefte aan een specifieke aanpak.
Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leerdoel centraal. De activiteiten en middelen die nodig zijn voor de leerling om het leerdoel te behalen worden steeds bewust gekozen door de leerkracht. Methodes en software zijn daarbij de bron en het oefenmiddel. Er is altijd een koppeling tussen het leerdoel en de concrete leermiddelen, leeractiviteiten en leerstof. Dit geeft vrijheid en ruimte voor de creativiteit en het vakmanschap van de leerkracht. Al deze kennis wordt vastgelegd in de software van MijnLeerlijn die speciaal hiervoor ontwikkeld is.

Effectief Onderwijs is de expert in passend onderwijs
Effectief Onderwijs is expert in specialistisch en passend onderwijs. Zij geven advies en scholing aan management, interne begeleiders en leerkrachten. Dat doen zij om betere kansen voor leerlingen te creëren. De adviseurs zijn specialist in onderwijs aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Met passie voor het vak werken zij continu aan de verbetering van onderwijskwaliteit. Op maat en praktijkgericht.

MijnLeerlijn
Met MijnLeerlijn bouw je samen aan je curriculum. Het redeneren vanuit een curriculum in plaats van een methode geeft krachtige kaders en focus op datgene waar leerlingen aan moeten werken. Leraren en leerlingen worden daardoor actiever betrokken bij het stellen (en willen halen) van leerdoelen en de wijze van toetsing wordt echt afgestemd op de leerlingen i.p.v. standaardtoetsen.

Hoe organiseer je Leerdoelgericht Onderwijs?
Samen zorgen wij ervoor dat jouw school Leerdoelgericht Onderwijs op een kwalitatieve en efficiënte manier kan organiseren. Met onze trainingen werk je toe naar curriculum bewust werken. Onze software ondersteunt bij het maken van dagelijkse keuzes en het haalbaar (blijven) organiseren van je onderwijs. Ook voor het borgen van de vakkennis, uitwerkingen en toepassingen is er ruimte in de online schoolomgeving.

 

 

 

Laat zien wat ze leren en maak je onderwijstijd effectief

Bij Leerdoelgericht Onderwijs kan je de leerlingen laten zien wat ze gaan leren. Dit kan op verschillende manieren zoals in de software van MijnLeerlijn.

Leerlingen vinden het fijn om te weten wat er komen gaat en maakt hen betrokken. Daarnaast maakt het behalen van specifieke leerdoelen ze heel bewust van het feit dat ze aan het leren zijn. Dit biedt ook mogelijkheden om ouders meer inzicht te geven in het leerproces van de leerling.

Met concrete leerdoelen en een overzichtelijke leerlijn kun je effectief werken. Op basis van voortgang bepaal je welke leerlingen toe zijn aan de volgende stap in het leerproces. Je kunt leerlingen meer leertijd geven in de leerdoelen die lastig zijn of juiste uitdagende leerdoelen geven als het kan.

Het Gouden Curriculum zorgt voor meetbare leerdoelen waardoor je beter kan inspelen op de behoefte van het de groep, het niveau of de leerling.

Het leerdoelenoverzicht, alles in één scherm voor de leerkracht

Belangrijke informatie op verschillende plekken is verleden tijd met MijnLeerlijn. Het leerdoelenoverzicht is uniek en praktisch voor de leerkracht. Het heeft als basis de status van het leerdoel per leerling verdeeld per blok / periode (afhankelijk van de versie). Je kunt een eenvoudig als leerkracht deze status aanpassen, een stappenplan met instructie en materialen sturen of persoonlijke berichten sturen naar leerlingen met informatie of vragen.

Leestijd: 3 minuten

Ondersteuningsbehoefte in beeld

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerling dossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ondersteuning toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakt afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekst venster.

Uitgestelde aandacht

Als leerkracht wil je adequaat inspelen op hulpvragen van leerlingen. Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig (ver)werken is daarbij belangrijk. De leerkracht is namelijk niet altijd beschikbaar. In de klas worden dan vaak zelfstandig werkblokjes of vraagtekenkaartjes ingezet. MijnLeerlijn heeft hiervoor een digitale en overzichtelijke oplossing. Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instructie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

Ik ben ‘klaar’ met de opdracht(en)

Tijdens het zelfstandig (ver)werken wil je als leerkracht weten welke leerlingen klaar zijn met de opdracht en aan de slag kunnen met andere of uitdagende opdrachten. In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de klaar-button en geeft de leerling wederom een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel. Op zijn eigen tijd kan de leerkracht vervolgens controleren of de opdracht voldoende is gemaakt, terwijl de leerling al heeft kunnen doorwerken.

Voortgang weergeven

Voor de leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben over hoe het verwerken van de leerstof gaat. Die belangrijke informatie kan namelijk direct gebruikt worden in de klas of meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les. Hierdoor weet je of je verder kunt of nog tijd aan instructie of oefening moet besteden. Met de vijf voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt weergegeven onder de status van het leerdoel. Een stimulerende factor voor de leerling is de fysieke actie die gedaan wordt door het selecteren van de voortgangsbol.

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Neem contact op via contact@mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn of bezoek www.mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn

Het persoonlijk leerdoelen plan voor de hele groep geeft het totale inzicht aan de leerkracht

Met de update PLP GROEP in de software van MijnLeerlijn is het mogelijk voor de leerkracht om een totaaloverzicht van de leerdoelen te genereren per groep. Hiermee spelen we in op de wens van veel leerkrachten om meer zicht te krijgen op het actuele lesaanbod.

Op de nieuwe pagina binnen de groepen wordt er binnen enkele seconden een leerdoelenplan gegenereerd van de gekozen groep. Vervolgens kun je als leerkracht in één oogopslag zien hoeveel doelen er binnen een hoofd- en deelgebied actief zijn onder je leerlingen. Dit geeft je al direct belangrijke informatie voor je planning en organisatie. Lukt het je om de bedachte leerlijn te blijven volgen of zijn er kleine of grote aanpassingen nodig. Dat is doelgericht werken en niet klakkeloos volgen.

Naast het aantal doelen kun je ook de specifieke leerdoelen per deelgebied tonen. Hiermee kun je als leerkracht je focus leggen op een deelgebied. Ga je een nieuw doel aanbieden? Een extra instructie aanbieden? Een aantal kinderen extra begeleiden? Is het al tijd om wat te toetsen? Of laat je ze juist een half uur zelfstandig verwerken? Natuurlijk is de functie, net zoals in de andere leerdoelenoverzichten, om aantallen per status in te zien beschikbaar.

Voor het wijzigen, communiceren en verwerken ga je met één knop naar het leerdoelenoverzicht. Door bij een deelgebied op het ‘oog’ te klikken genereert het systeem deze binnen enkele seconden. Vervolgens kun je als leerkracht voor, tijdens of na de les je ‘administratie’ doen. Je voorbereiding op de volgende lesdag pak je op deze manier gelijk mee. En ook die lesdag kun je weer leerdoelgericht aan de slag… voor iedere leerling!

‘Jaaaaaa, dit is top! Zo hebben wij als school precies in beeld wat er nog georganiseerd moet worden!’

 

Vragen of benieuwd naar meer (praktijk) verhalen? Neem contact op of kijk op onze socials.