MijnLeerlijn biedt met Leerdoelgericht Onderwijs een totaaloplossing met trainingen en software.

Leerdoelgericht Onderwijs is het in kaart brengen van je Curriculum in heldere leerdoelen op een manier die past bij jouw visie op leren: neem een methode als uitgangspunt, volg de LVS doelen, de tussendoelen van SLO of formuleer je eigen doelen. Leerlingen zijn gekoppeld aan een set leerdoelen per periode/blok, waarbij je lesgeeft op basis van deze doelen. De software is geschikt voor elke onderwijsvorm, van methoden-gestuurd tot klas-overstijgend onderwijs en alle gradaties daartussen. Het helpt je de organisatie te analyseren en aan te passen indien nodig, zodat het altijd haalbaar is.

Mogelijke onderdelen

 • Stamboom van Leerlijnen
 • Koppeling visie / wensen team
 • Werken met concrete leerdoelen in leerlingentaal
 • LVS-toetsing en concrete leerdoelen
 • Concrete leerdoelen evalueren
 • Leerdoelen verdelen in periodes en leerjaren

Tijdsduur

De training bestaat uit een dagdeel op school, een tussenevaluatie online en een eindevaluatie

Uitbreiding (optioneel)

Het is mogelijk om deze training uit te breiden met de training ‘Leerdoelgericht werken met de software van MijnLeerlijn’

Teamtraining

Gouden Curriculum

Het ‘Gouden Curriculum’ bestaat uit concrete, heldere leerdoelen. Zo zet je de eerste stap om succesvol leerdoelgericht te werken vanuit leerlijnen.

In de training passen we het Gouden Curriculum toe op jullie onderwijspraktijk. We nemen de huidige methodes, toetsen en materialen mee en we maken keuzes in wat jullie gaan gebruiken. Je leert kritisch te zijn op de leerdoelen, de opdrachten en de toetsing. Daarnaast bespreken we het inrichten van een les vanuit concrete leerdoelen.

Teamtraining | Passend bij alle versies van de software

Leerdoelgericht werken met de software van MijnLeerlijn

In deze training wordt de school specifieke omgeving in de software van MijnLeerlijn doorgenomen. Daarbij worden de knoppen en de mogelijkheden, passend bij de wensen, doorgenomen.

De training start in de kern van de software, het curriculum. De opbouw wordt doorgenomen, evenals de gekozen indeling per periode en leerjaar. De leerdoelenpagina en functies worden besproken en ingevuld. Vervolgens nemen we de belangrijkste knoppen en functies door om direct in de klas aan het werk te gaan. We maken keuzes omtrent de statussen, labels, overzichten en benamingen. Tot slot kijken we op welke manier de leerkracht snel inzicht en overzicht kan krijgen met de software.

Mogelijke inhoud

  • Curriculum in de software
  • Aanpassen / toevoegen / verwijderen leerdoelen
  • Leerdoelenpagina’s
  • Leerlingen, groepen aanmaken
  • Statussen leerdoelen bijhouden
  • Inzicht verkrijgen
  • Groepsplannen / groepsoverzichten genereren

Tijdsduur
De training bestaat uit een dagdeel op school incl. eventuele digitale hulp achteraf.

Vervolg op de training (optioneel)
Het is mogelijk om na deze training aan de slag te gaan met ‘Eigenaarschap, inzicht en inbreng voor de leerling’

Teamtraining | Passend bij versie Groen en Oranje van de software

Een volledige implementatie van Leerdoelgericht Onderwijs met MijnLeerlijn

Leerdoel gericht onderwijs

Wij geloven in duidelijkheid vooraf. Daarom maken wij graag een implementatieplan met daarin de doelen, benodigde stappen en verwachte kosten.

In het plan worden alle benodigde trainingen meegenomen waarmee we de uiteindelijke doelen kunnen bereiken. Dit wordt altijd op maat gemaakt. Daarom beginnen we met een oriënterend gesprek met directie, MT en/of teamleider(s). Daarin brengen we de wensen in beeld en vertellen we wat MijnLeerlijn door de training en/of met de software voor het schoolteam en de leerlingen kan betekenen.

Cyclus van Leerdoelgericht Onderwijs

MijnLeerlijn biedt Leerdoelgericht Onderwijs aan in een cyclus die bestaat uit vier pijlers. De exacte vormgeving van iedere pijler wordt bepaald door de visie, onderwijsvorm en wensen van de school. Onze onderwijsadviseurs kunnen ondersteunen bij het vormgeven van iedere pijler.

Onze unieke software is ontwikkeld als totaalpakket en bevat naast de functionaliteiten passend bij de cyclus, veel handige tools voor de leerkracht en leerling.

Curriculum

Een concreet curriculum vormt de basis en bestaat uit leerdoelen, leerlijn / opbouw, informatie over de didactiek en werkwijze, materialen en criteria.

Voor ieder vakgebied kan er gekozen worden uit:

1. Methode
2. Eigen leerdoelen
3. LVS curriculum (kernvakken)

Vanuit het curriculum wordt iedere leerling gekoppeld aan de leerdoelen passend bij zijn/haar ontwikkeling.

Inzicht

Keuzes maken door zicht op ontwikkeling is de kracht van MijnLeerlijn voor de leerkracht. Het maken van keuzes is belangrijk om vooraf goed te organiseren, tussendoor om bij te sturen en achteraf om te analyseren, evalueren en borgen.

Dankzij dit dagelijkse inzicht kan er ten alle tijde een actuele, effectieve analyse gemaakt worden.

LEERLINGEN KOPPELEN

Leerlingen koppelen aan leerlijnen

Als je als school de methode of software als bron gebruikt heb je inzicht in de leerdoelen en leerlijnen. De leerlingen kan je daarna koppelen aan het niveau of de periode in de leerlijn. Dit kan voor een geheel vakgebied zijn, maar ook per deelgebied. Daarbij kan je ook kiezen om een vak- of deelgebied uit te zetten. Voor een leerling of een groep leerlingen kan het aanbod eenvoudig afgestemd worden op een referentie-, uitstroom- of onderwijsniveau.

“Wij kunnen direct zien waar iedere leerling zit in zijn leerlijnen. Daardoor zijn ook de kwaliteitsgesprekken die ik voer als IB-er met de leerkrachten veel concreter geworden.”

Louisa ter Beek – IB VCO Bunschoten

Analyseren

Een duidelijke cyclus voor analyse en evaluatie biedt structuur, samenhang en richting bij het analyseren van gegevens en het evalueren van het onderwijsproces. De software van MijnLeerlijn sluit hier naadloos op aan en biedt de leerkracht alle tools die nodig zijn voor een effectieve analyse.

Organiseren

Het organiseren van je onderwijs is in veel gevallen het uitvoeren van je planning. Bij het maken van die planning als leerkracht is het belangrijk om de keuzes helder te hebben. Onze software is zo gebouwd dat de keuzes die je maakt terugkomen in het inzicht om deze weer te kunnen analyseren. Ook is de haalbaarheid van de keuzes een belangrijk onderdeel en daarom zijn er speciale features om bij zoveel mogelijk keuzes die je maakt te ondersteunen.

LEERLING PORTFOLIO

‘Dit ben ik’ een persoonlijk pagina voor iedere leerling

Scholen willen met een portfolio graag een totaaloplossing. In veel gevallen is het portfolio een aanvulling of vervanging van het rapport of een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling. MijnLeerlijn is in zijn totaliteit een portfolio dat opgebouwd is in verschillende onderdelen.

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

MijnLeerlijn heeft verschillende mogelijkheden om ouders inzicht te geven in het onderwijsaanbod en de resultaten van de leerlingen. Met de inlog kan de ouder zien welke leerdoelen er aangeboden worden, met welke leerdoelen het kind aan het werk is en welke leerdoelen behaald zijn. Daarbij ziet de ouder wat er gedaan kan worden om een leerdoel te behalen of hoe de leerling eventueel thuis kan oefenen.

KENNIS SCHOOLBREED OPSLAAN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

MijnLeerlijn lerarentekort

Inzicht in de leerlijnen

Eigenaar van het leerproces

“Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Software

Eigenaar van het leerporces

Dankzij dit inzicht zijn onze leerlingen echt eigenaar geworden van hun leerproces en dat zien we dagelijks terug op school”.

Lerarentekort

“MijnLeerlijn heeft mijn lerarentekort niet opgelost, maar de leerlingen ondervinden er geen last meer van”

Kritisch over de lesstof

“We zijn kritischer geworden over de lesstof en bewuster van wat leerlingen daadwerkelijk moeten kennen en kunnen.”

Meer informatie

Dit is MijnLeerlijn

Aan de hand van de visie, wensen en de onderwijspraktijk van de school presenteren we de mogelijkheden van MijnLeerlijn.

Op welke manier kan MijnLeerlijn betekenisvol en helpend zijn bij de (verdere) ontwikkeling van de school en professionalisering van het team. Het team zal aan het denken gezet worden met prikkelende vragen en feedback van de presentator.

Presentatie van MijnLeerlijn
Met leerdoelgericht onderwijs creëer je eigenaarschap bij de leerlingen

Teamtraining

Eigenaarschap, inzicht en inbreng voor de leerling

met Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn

Leerdoelgericht Onderwijs biedt enorme kansen om leerlingen te betrekken bij het leerproces. Daarmee creëer je eigenaarschap bij de leerling. Dit is een belangrijke voorwaarde voor onderwijs dat aansluit op de zone van naaste ontwikkeling (ZNO, Vygotsky).

We starten de training met het ontdekken van de leerlingomgeving in de software. We bespreken de mogelijkheden en kijken welke passen bij de wensen van het team. Naast de cognitieve kant is er ook ruimte voor de persoonlijke kant van de leerling. Daarom bespreken we de mogelijkheden van de Dit Ben Ik-pagina en de software als compleet portfolio. De mogelijkheden om leerlingen eigen doelen te laten stellen worden meegenomen. Tot slot worden er afspraken gemaakt voor effectief en doeltreffend werken voor de leerkracht en leerling.

De training bestaat uit een dagdeel op school inclusief eventuele digitale hulp achteraf.

Workshop

Van kerndoel naar leerdoel met vrijheid van onderwijs

Er zijn meerdere manieren hoe leerlijnen bij een school tot stand komen en gebruikt worden. Veelal is het de methode die dit bepaald. Maar hoeveel invloed hebben deze leerlijnen op je school?

In de workshop geven we de leerdoelen ‘topprioriteit’ en laten we zien wat er gebeurt als je een methode anders gebruikt. Bestaat het ‘Gouden Curriculum’ en waar vind je die? We zien de beginsituatie voor de leerkracht en onze ‘vrijheid van onderwijs’. Met die kennis gaan we in gesprek over uw eigen organisatie en school. Er komen vragen voorbij zoals; wat betekent dit voor mijn leerkrachten en leerlingen, mijn onderwijsmiddelen en mijn onderwijsorganisatie? Waarom toetsen we en welke toetsen nemen we af?

Aan het eind van deze interactieve workshop zie je het belang van het maken van keuzes in leerdoelen. En hoe je van daaruit als team verder kunt ontwikkelen.

De stamboom van leerlijnen brengt in kaart hoe het onderwijs in Nederland is opgebouwd.

UITGELICHT

De methode als organisatiemodel en de leerkracht als uitvoerder is dat wat je will

BRAINSTORM

Laat je inspireren om je onderwijsvisie (nog meer) in praktijk te brengen

Of de onderwijsvisie al grotendeels terug te zien is in de school of dat dit nog in de kinderschoenen staat. De adviseurs van MijnLeerlijn inspireren, denken mee en delen graag de kennis over Leerdoelgericht Onderwijs. Dat staat namelijk aan de basis van iedere vorm van onderwijsorganisatie. Een goede basis is het allerbelangrijkste!

Samen met directie en/of (project)team gaan we graag om de tafel om de wensen, doelen en mogelijkheden te bespreken.

DIGITALE KLASSENMAP EN INTELLIGENTE LESPLANNER

Digitale klassenmap en intelligente lesplanner

Met het juiste inzicht in de voortgang per leerling, per leerdoel biedt sCoolPlanner je de mogelijkheid om flexibel, dynamisch en intelligent te roosteren. Je kunt lesroosters creëren op basis van jaargroep, flexibele groepen, keuze lessen en/of (openstaande) leerdoelen.

MijnLeerlijn lerarentekort

WERKEN VANUIT LEERDOELEN EN LEERLIJNEN

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Een eigen ‘route’ naar Leerdoelgericht onderwijs

Samen met MijnLeerlijn

1. KENNISMAKEN

We beginnen met een oriënterend gesprek met directie, management, teamleider of leerkracht. We bespreken de wensen en toepasbaarheid van MijnLeerlijn voor jouw school, jullie onderwijspraktijk. Vervolgens plannen we een gesprek en presentatie met het team.

2. PRESENTEREN

We presenteren MIjnLeerlijn en dat is meer dan onze software. Vanuit jullie visie, wensen en onderwijspraktijk maken we keuzes voor de samenwerking.  Samen stellen we een plan op voor de inhoud van de begeleiding en het implementeren van de software van MijnLeerlijn.

3. SAMENWERKEN

We starten onze samenwerking aan de hand van de visie, onderwijspraktijk en wensen van de school. Met onze training en begeleiding zorgen we er samen voor dat we de gestelde doelen gaan behalen.

1. KENNISMAKEN

We beginnen met een oriënterend gesprek met directie, management, teamleider of leerkracht. We bespreken de wensen en toepasbaarheid van MijnLeerlijn voor jouw school, jullie onderwijspraktijk. Vervolgens plannen we een gesprek en presentatie met het team.

2. PROBEREN

We presenteren MIjnLeerlijn en dat is meer dan onze software. Vanuit jullie visie, wensen en onderwijspraktijk maken we keuzes voor de samenwerking.  Samen stellen we een plan op voor de inhoud van de begeleiding en het implementeren van de software van MijnLeerlijn.

3. INZETTEN

We starten onze samenwerking aan de hand van de visie, onderwijspraktijk en wensen van de school. Met onze training en begeleiding zorgen we er samen voor dat we de gestelde doelen gaan behalen.