MijnLeerlijn biedt met Leerdoelgericht Onderwijs een totaaloplossing met trainingen en software.

Leerdoelgericht Onderwijs is het in kaart brengen van je Curriculum in heldere leerdoelen op een manier die past bij jouw visie op leren: neem een methode als uitgangspunt, volg de LVS doelen, de tussendoelen van SLO of formuleer je eigen doelen. Leerlingen zijn gekoppeld aan een set leerdoelen per periode/blok, waarbij je lesgeeft op basis van deze doelen. De software is geschikt voor elke onderwijsvorm, van methoden-gestuurd tot klas-overstijgend onderwijs en alle gradaties daartussen. Het helpt je de organisatie te analyseren en aan te passen indien nodig, zodat het altijd haalbaar is.