Het leerdoelenoverzicht, alles in één scherm voor de leerkracht

Belangrijke informatie op verschillende plekken is verleden tijd met MijnLeerlijn. Het leerdoelenoverzicht is uniek en praktisch voor de leerkracht. Het heeft als basis de status van het leerdoel per leerling verdeeld per blok / periode (afhankelijk van de versie). Je kunt een eenvoudig als leerkracht deze status aanpassen, een stappenplan met instructie en materialen sturen of persoonlijke berichten sturen naar leerlingen met informatie of vragen.

Leestijd: 3 minuten

Ondersteuningsbehoefte in beeld

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerling dossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ondersteuning toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakt afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekst venster.

Uitgestelde aandacht

Als leerkracht wil je adequaat inspelen op hulpvragen van leerlingen. Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig (ver)werken is daarbij belangrijk. De leerkracht is namelijk niet altijd beschikbaar. In de klas worden dan vaak zelfstandig werkblokjes of vraagtekenkaartjes ingezet. MijnLeerlijn heeft hiervoor een digitale en overzichtelijke oplossing. Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instructie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

Ik ben ‘klaar’ met de opdracht(en)

Tijdens het zelfstandig (ver)werken wil je als leerkracht weten welke leerlingen klaar zijn met de opdracht en aan de slag kunnen met andere of uitdagende opdrachten. In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de klaar-button en geeft de leerling wederom een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel. Op zijn eigen tijd kan de leerkracht vervolgens controleren of de opdracht voldoende is gemaakt, terwijl de leerling al heeft kunnen doorwerken.

Voortgang weergeven

Voor de leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben over hoe het verwerken van de leerstof gaat. Die belangrijke informatie kan namelijk direct gebruikt worden in de klas of meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les. Hierdoor weet je of je verder kunt of nog tijd aan instructie of oefening moet besteden. Met de vijf voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt weergegeven onder de status van het leerdoel. Een stimulerende factor voor de leerling is de fysieke actie die gedaan wordt door het selecteren van de voortgangsbol.

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Neem contact op via contact@mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn of bezoek www.mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn

Het persoonlijk leerdoelen plan voor de hele groep geeft het totale inzicht aan de leerkracht

Met de update PLP GROEP in de software van MijnLeerlijn is het mogelijk voor de leerkracht om een totaaloverzicht van de leerdoelen te genereren per groep. Hiermee spelen we in op de wens van veel leerkrachten om meer zicht te krijgen op het actuele lesaanbod.

Op de nieuwe pagina binnen de groepen wordt er binnen enkele seconden een leerdoelenplan gegenereerd van de gekozen groep. Vervolgens kun je als leerkracht in één oogopslag zien hoeveel doelen er binnen een hoofd- en deelgebied actief zijn onder je leerlingen. Dit geeft je al direct belangrijke informatie voor je planning en organisatie. Lukt het je om de bedachte leerlijn te blijven volgen of zijn er kleine of grote aanpassingen nodig. Dat is doelgericht werken en niet klakkeloos volgen.

Naast het aantal doelen kun je ook de specifieke leerdoelen per deelgebied tonen. Hiermee kun je als leerkracht je focus leggen op een deelgebied. Ga je een nieuw doel aanbieden? Een extra instructie aanbieden? Een aantal kinderen extra begeleiden? Is het al tijd om wat te toetsen? Of laat je ze juist een half uur zelfstandig verwerken? Natuurlijk is de functie, net zoals in de andere leerdoelenoverzichten, om aantallen per status in te zien beschikbaar.

Voor het wijzigen, communiceren en verwerken ga je met één knop naar het leerdoelenoverzicht. Door bij een deelgebied op het ‘oog’ te klikken genereert het systeem deze binnen enkele seconden. Vervolgens kun je als leerkracht voor, tijdens of na de les je ‘administratie’ doen. Je voorbereiding op de volgende lesdag pak je op deze manier gelijk mee. En ook die lesdag kun je weer leerdoelgericht aan de slag… voor iedere leerling!

‘Jaaaaaa, dit is top! Zo hebben wij als school precies in beeld wat er nog georganiseerd moet worden!’

 

Vragen of benieuwd naar meer (praktijk) verhalen? Neem contact op of kijk op onze socials. 

 

 

PLP GROEP

PLP OVERZICHT, actueel overzicht van de leerdoelen per deelgebied en groep

Met het nieuwe PLP OVERZICHT krijg je inzicht in de actieve leerdoelen binnen de gekozen groep. Hierdoor heb direct inzicht in het onderwijsaanbod. Je ziet per leerdoel de statussen en het bijbehorend aantal leerlingen. Met deze informatie kun je als leerkracht keuzes maken voor je lesorganisatie.

Het PLP OVERZICHT als tabblad (1) te vinden op iedere groepspagina. Het systeem genereert een overzicht van alle actieve doelen van de groepsleden / leerlingen. Vervolgens worden de doelen hetzelfde weergeven zoals in het curriculum van de school. Bij ieder hoofdgebied is direct te zien hoeveel deelgebieden en leerdoelen er in het overzicht staan (2). Door het deelgebied te openen (3) worden de actieve doelen zichtbaar. Door op de i achter het leerdoel te klikken verschijnen de aantallen per status (4). Met het ‘oogje’ (5) wordt er een doelenoverzicht samengesteld van alle doelen uit het deelgebied ten opzichte van de leerling uit de groep.


Op het PLP OVERZICHT is er veel informatie te vinden over de leerdoelen ten opzicht van de gekozen groep

In het leerdoelenoverzicht kun je als leerkracht de bekende acties uitvoeren ten opzichte van de leerlingen en de leerdoelen.


Het leerdoeloverzicht dat wordt gegeneerd bevat de actuele leerdoelen en leerlingen met betrekking tot de gekozen groep

Wist je dit al?

Zelf groepen samenstellen en inzicht creëren in sCoolGroups

In sCoolGroups kun je als gebruiker groepen samenstellen. Dit kunnen groepen zijn op basis van jaargroep, stamgroep, niveau, vakgebied enz. In het overzicht ‘leerlingen’ bevinden zich een informatie en een aantal koppelingen voor de leerkracht:

  1. Ondersteuning bij iedere leerling is het mogelijk om via de gekleurde bollen de ondersteuning te zien, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
  2. PLP / Portfolio openen door op de naam van de leerling te klikken
  3. Notities inzien door op de ‘regel-icoon’ te klikken
  4. Verwijderen uit een groep door op de prullenbak te klikken
  5. Leerling toevoegen door op de button ‘leerlingen toevoegen’

 

Wij hebben ook een BLOG geschreven over deze nieuwe functie. Lees hem hier