Het leerdoelenoverzicht, alles in één scherm voor de leerkracht

Belangrijke informatie op verschillende plekken is verleden tijd met MijnLeerlijn. Het leerdoelenoverzicht is uniek en praktisch voor de leerkracht. Het heeft als basis de status van het leerdoel per leerling verdeeld per blok / periode (afhankelijk van de versie). Je kunt een eenvoudig als leerkracht deze status aanpassen, een stappenplan met instructie en materialen sturen of persoonlijke berichten sturen naar leerlingen met informatie of vragen.

Leestijd: 3 minuten

Ondersteuningsbehoefte in beeld

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerling dossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ondersteuning toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakt afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekst venster.

Uitgestelde aandacht

Als leerkracht wil je adequaat inspelen op hulpvragen van leerlingen. Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig (ver)werken is daarbij belangrijk. De leerkracht is namelijk niet altijd beschikbaar. In de klas worden dan vaak zelfstandig werkblokjes of vraagtekenkaartjes ingezet. MijnLeerlijn heeft hiervoor een digitale en overzichtelijke oplossing. Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instructie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

Ik ben ‘klaar’ met de opdracht(en)

Tijdens het zelfstandig (ver)werken wil je als leerkracht weten welke leerlingen klaar zijn met de opdracht en aan de slag kunnen met andere of uitdagende opdrachten. In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de klaar-button en geeft de leerling wederom een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel. Op zijn eigen tijd kan de leerkracht vervolgens controleren of de opdracht voldoende is gemaakt, terwijl de leerling al heeft kunnen doorwerken.

Voortgang weergeven

Voor de leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben over hoe het verwerken van de leerstof gaat. Die belangrijke informatie kan namelijk direct gebruikt worden in de klas of meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les. Hierdoor weet je of je verder kunt of nog tijd aan instructie of oefening moet besteden. Met de vijf voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt weergegeven onder de status van het leerdoel. Een stimulerende factor voor de leerling is de fysieke actie die gedaan wordt door het selecteren van de voortgangsbol.

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Neem contact op via contact@mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn of bezoek www.mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *