Werken in het curriculum van de schoolomgeving

Het curriculum van de schoolomgeving is het het ‘hart’ van je onderwijs. Alle leerdoelen en bijbehorende informatie is hier opgeslagen en te vinden. Het is verdeeld in hoofdgebied, deelgebied, niveau en periode. Er kunnen eigen hoofdgebieden en deelgebieden worden toegevoegd, passend bij het onderwijs, de visie of organisatie van de school.

Handig dat je kunt filteren op niveau en/of periode.


Inzien van het aantal leerdoelen per niveau(s) en/of periode(s)

De leerkracht kan voor de periode afronding / planning gebruik maken van het curriculum om het aantal nieuwe leerdoelen in te zien. Dit kan per hoofdgebied, per deelgebied, per niveau en/of per periode.

Handig om een overvolle organisatie te voorkomen en vooraf na te denken over je organisatie.

 1. Ga naar Curriculum
 2. Klik op AANTALLEN INZIEN bij het hoofdgebied (inclusief de deelgebieden) per periode te zien. Per deelgebied worden de aantallen tussen ( ) getoond.
  Optie: Filter op niveau of periode om te specificeren. AANTALLEN INZIEN toont dan de aantallen voor het gefilterde niveau en/of de periode.


Leerdoelen inzien voor de komende periode(s)

De leerkracht kan de leerdoelen inzien voor de komende periode(s) / het komende schooljaar. Dit kan meegenomen worden in de voorbereiding

Handig want leerdoelen die nog niet gekoppeld zijn aan minimaal 1 leerling worden niet getoond in het Leerdoelenoverzicht. Deze zijn namelijk op basis van een actieve koppeling met een leerling.

 1. Ga naar Curriculum
 2. Filter op het gewenste niveau en/of periode(s)
 3. Open per deelgebied de leerdoelen voor dat niveau en/of die periode


Open het leerdoel

Op de pagina’s van het leerdoel staat beschreven wat de leerkracht nodig heeft om zijn les te geven en kan er lesmateriaal opgeslagen worden. Daarnaast kan er voor gekozen worden om stappenplannen voor de leerling te maken of te communiceren met collega’s over het leerdoel.

Het leerdoel kan op twee manieren geopend worden:

 1. Open het deelgebied met om de leerdoelen weer te geven
 2. Klik op om de pagina’s in een pop-up te openen of klik op om de pagina’s in een nieuw scherm te openen

Curriculum leerdoel openen


Leerdoelen toevoegen aan of verwijderen uit het curriculum.

Alleen een beheerder kan leerdoelen toevoegen aan of verwijderen uit een curriculum.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op VOEG LEERDOELEN TOE om een leerdoel toe te voegen binnen het deelgebied
 3. Klik op achter het leerdoel om deze te verwijderen.

leerdoel toevoegen of verwijderen aan curriculum


Aanpassen van de naam, het niveau of de periode van het leerdoel

De naam van het leerdoel, het niveau en/of de periode van het leerdoel kan door leerkrachten aangepast worden. Dit is direct zichtbaar voor alle gebruikers.
Let op: aanpassingen in het niveau en/of periode zorgen er niet voor dat leerdoelen verdwijnen van of toegevoegd worden aan het Persoonlijk LeerdoelenPlan van de leerling(en). Dit kan alleen door handmatig de leerdoelen toe te voegen (zie elders in onze klantenservice) of wanneer de periodewissel nog uitgevoerd gaat worden.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op om het leerdoel aan te passen
 3. Pas de naam aan van het leerdoel, wijzig het niveau en/of periode

Aanpassen van het leerdoel in het curriculum


Verplaatsen van een deelgebied of een leerdoel naar een ander hoofd- of deelgebied

Ieder deelgebied en leerdoel kan verplaatst worden binnen het curriculum. Dit is direct zichtbaar voor alle gebruikers.

 1. Ga naar het curriculum en open eventueel het deelgebied
 2. Klik op om het deelgebied of het leerdoel te verplaatsen
 3. Selecteer het hoofdgebied waar het deelgebied naar toe moet of selecteer het hoofdgebied en deelgebied waar het leerdoel naar toe moet

Animatie verplaatsen van deelgebied of leerdoel binnen het curriculum

 

Alles over Groepen in MijnLeerlijn

De leerkracht volgt de voortgang van een groep leerlingen via de desbetreffende groep of groepen waar een leerling deel van uit maakt. Groepen hebben verschillende mogelijkheden zoals een Groepsoverzicht statussen, Groepsoverzicht leerdoelen, GroepsNotities, Groepsdocument en GroepsAnalyse. Vanuit de groep kan de leerkracht communiceren met de leerlingen via de GroepsChat of een doelenset koppelen in een DoelensetPlan.

Handig bij de groepen is het Groepsoverzicht leerdoelen, vanuit daar ziet de leerkracht welke leerdoelen nog actief zijn binnen de groep.


Groepstypes

De omgeving bevat standaard Groepstypes. Via het beheerdersaccount kunnen deze aangepast worden of kunnen er nieuwe groepstypes aangemaakt worden. Lees hier meer over deze School instellingen [link].

 • Stamgroep, wordt gezien als de basisgroep voor de leerkracht en de leerling. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Roostergroep, wordt gebruikt in de digitale klassenmap en het dynamische lesrooster. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Coachgroep, is gekoppeld aan een coach en bestaat veelal uit een deel van een groep. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Projectgroep, wordt gezien als een kleine groep leerlingen die bijvoorbeeld projectmatig samenwerken. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Parnassys-groep, deze groep is gekoppeld aan en wordt beheerd via Parnassys. De mogelijkheden voor de leerkracht binnen de groep zijn beperkt. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.

Een nieuwe groep aanmaken

De leerkracht kan zelf groepen aanmaken in de schoolomgeving. Deze groepen zijn toegankelijk voor en te gebruiken door alle leerkrachten. Bij het aanmaken kan de leerkracht ervoor kiezen om de groep toe te voegen aan MijnGroepen.

Handig om bijvoorbeeld een coachgroep of extra rekengroep aan te maken zodat je deze leerling(en) beter kunt volgen.

 1. Ga naar Alle Groepen (of Mijn Groepen) en klik op MIJNGROEP TOEVOEGEN
 2. Geef de groep een naam, kies het Groepstype en koppel de leerkracht(en) aan de groep (kan ook via GroepsProfiel)
 3. Selecteer de leerlingen die je wil toevoegen aan de groep (kan ook via GroepsProfiel) en klik op volgende
 4. Controleer de gegevens en klik op volgende. De groep is aangemaakt.


Leerlingen toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande groep
Niet mogelijk bij Parnassys-groepen. Leerlingen moeten dan toegevoegd worden via Parnassys

De leerkracht kan (nieuwe) leerlingen zelf toevoegen aan of verwijderen uit een groep. 

 1. Selecteer de gewenste groep
 2. Klik op GroepsProfiel
 3. Klik op LEERLINGEN TOEVOEGEN om leerlingen toe te voegen
 4. Klik op achter de naam van een leerling en op VERWIJDER om de leerling uit de groep te verwijderen.

Om leerkrachten toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep ga je naar VOEG LERAREN TOE.


GroepsChat
Relevant wanneer de leerlingen over een eigen of shared device beschikken.

De leerkracht kan met via de GroepsChat berichten, bestanden of opdrachten delen met de groep. Dit kan alleen bij Groepstypes die zichtbaar zijn voor leerlingen. De groepsleden kunnen hier vervolgens op reageren. Leerlingen kunnen de chat ook gebruiken om samen te werken of digitaal te overleggen.


GroepsNotities

Een leerkracht kan snelle notities of een overdracht kwijt op in het onderdeel GroepsNotities. Deze zijn voor ieder leerkracht toegankelijk.


Groepsoverzicht statussen

Op het Groepsoverzicht statussen kan de leerkracht de aantallen per status inzien op basis van hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Daarmee kan de leerkracht de voortgang van ieder groepslid vergelijken met andere groepsleden en zo een analyse maken op de voortgang.

Meer informatie over Groepsoverzicht statussen


Groepsoverzicht leerdoelen

Op het Groepsoverzicht leerdoelen ziet de leerkracht de actieve leerdoelen (status blauw, geel, oranje) van de groepsleden. Dit kan gezien worden als het leerdoelenplan voor de leerkracht. Het overzicht toont de leerdoelen die de leerkracht nog moet organiseren. Het is mogelijk om direct een Leerdoelenoverzicht te generen.

Lees meer over Groepsoverzicht leerdoelen


DoelensetPlan
Relevant wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep

Wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep kan hier het DoelensetPlan aangepast of aangevuld worden.


GroepsAnalyse

De resultaten van de groepsleden (LVS) kunnen hier ingevuld worden. Dit is per toetsmoment. Daarnaast is er ruimte voor het noteren van notities en het aangeven of wijzigen van de uitstroom per hoofdgebied.

Meer informatie en uitleg volgt zo snel mogelijk

Verschillende Leerdoelenoverzichten

Er zijn drie verschillende Leerdoelenoverzichten te genereren binnen de schoolomgeving. Ieder overzicht heeft een ander doel, vergelijkbare en unieke kenmerken.

 1. In een groep, toont de actieve leerdoelen van de groepsleden
 2. Het curriculum, toont de leerdoelen op basis van niveau (en periode) in combinatie met de gekoppelde leerlingen
 3. Roosteroverzicht, toont de leerdoelen uit de les / workshop in combinatie met de aanwezige leerlingen (mogelijk met MijnLeerlijn versie Oranje)

Handig: Door de verschillende Leerdoelenoverzichten vind je snel de informatie die je zoekt en behoud je het overzicht.


1: In een groep (PLP Overzicht leerkracht)

Dit overzicht toont de leerdoelen die actief (blauw, geel, oranje status) zijn van de groepsleden. Dit kun je zien als het Leerdoelenplan voor de leerkracht. Het toont wat de leerkracht (nog) moet organiseren in de klas.

 • Ga naar de groep die je wilt zien
 • Kies “PLP overzicht leerkracht”
 • Je krijgt dan de afbeelding zoals hieronder.
  1. Met dit info bolletje kan je voor alle leerdoelen het overzicht “aantal leerlingen status” openen
  2. Met dit info bolletje kan je alleen voor dat specifieke leerdoelen het overzicht “aantal leerlingen status” openen
  3. “aantal leerlingen status” hier zie je hoeveel leerlingen, welke status hebben bij dit leerdoel
  4. Klik hier om naar het leerdoelenoverzicht te gaan met alle doelen voor het hoofdgebied (dus alle deelgebieden naast elkaar)
  5. Klik hier om naar het leerdoelenoverzicht te gaan van enkel het deelgebied waar dit leerdoel in zit.

2: Curriculum

Met dit Leerdoelenoverzicht toon je de leerdoelen zoals deze in het curriculum zijn opgenomen. Per leerdoel worden de leerlingen getoond die een koppeling hebben. Dit zijn ook de statussen groen en rood.

 • Kies links in het menu “Curriculum”
 • Klik op een oogje achter een deelgebied.
  1. Je kan hier snel wisselen tussen, “hoofdgebied”, “deelgebied”, “niveau” en “periode”. Het systeem haalt dan de doelen uit het curriculum op. Je ziet nu alle leerlingen op school die minimaal bij één leerdoel een actieve status heeft. (dus de status “nieuw”, “mee bezig” of “oud”.)
  2. Je kan hier nog filteren door een groep te kiezen, dan laat hij enkel de leerlingen uit die groep zien die
  3. minimaal bij één leerdoel een actieve status heeft. (dus de status “nieuw”, “mee bezig” of “oud”.)


3: Curriculum (versie oranje)

Wanneer je als school de digitale klassenmap of het flexibele lesrooster inzet kan je leerdoelen en leerlingen aan je les koppelen. Vanuit je Klassenmap kan je dan het leerdoelenoverzicht van die les genereren. Je ziet dan enkel de leerdoelen die gekoppeld zijn in combinatie met de leerlingen die in je les zitten.

Leerdoelen prioriteit geven op het PLP

De leerkracht kan een leerdoel prioriteit geven en daarmee de leerling ondersteunen bij het maken van keuzes. Op het Persoonlijke LeerdoelenPlan kan de leerling leerdoelen met prioriteit eenvoudig weergeven.

Handig: Het label / de naamgeving voor prioriteit (standaard: MijnVoorrang) zichtbaar voor de leerling, kan door de beheerder aangepast worden via:
MijnInstellingen >> School instellingen >> instellingen > PLP prio label

Met het geven van prioriteit aan een leerdoel kan de leerling ondersteund worden bij het maken van keuzes tijdens het zelfstandig (ver)werken, extra oefenen, volgens van instructies etc. Afspraken en de inzet van de mogelijkheden worden binnen de school bepaald. De leerling klikt op  (standaard benaming) binnen zijn Persoonlijke LeerdoelenPlan waarna enkel de leerdoelen met prioriteit weergegeven worden.

De leerkracht kan op verschillende plekken binnen de schoolomgeving een leerdoel prioriteit geven of deze uitschakelen.

Leerdoelenoverzicht

De leerkracht selecteert de leerdoelen die prioriteit moeten krijgen en klikt vervolgens in het menu op om deze leerdoelen voor de geselecteerde leerlingen prioriteit te geven. Dit wordt vervolgens weergeven in het overzicht door links van de status.

Door leerdoelen die prioriteit hebben te selecteren en in het menu te kiezen voor kan de prioriteit weer uitgeschakeld worden.

 

Persoonlijke LeerdoelenPlan (PLP)

Op het PLP kan de leerkracht een leerdoel prioriteit geven of deze verwijderen via van een leerdoel. In de pop-up verschijnt of .

Handig: Dit kan ook door in het Leerdoelenoverzicht de pop-up te openen met

De leerling

De leerling kiest op zijn PLP voor om de enkel de leerdoelen met prioriteit te tonen.

Door te klikken op worden alle leerdoelen van het PLP weer getoond.

 

Groepsoverzicht leerdoelen

 Met ‘Groepsoverzicht leerdoelen’ ziet de leerkracht het aantal actieve leerdoelen per hoofd- en deelgebied. Daarmee is direct duidelijk welke leerdoelen je nog moet organiseren.

Binnen iedere groep is  Groepsoverzicht leerdoelen de plek om de leerdoelen met een actieve status in één overzicht te zien. De leerkracht kan per hoofdgebied (1) en deelgebied (2) het aantal leerdoelen met een actieve status 🔵🟡🟠  opvragen met . Wanneer het leerdoel bij geen enkel groepslid meer een actieve status heeft, is deze niet zichtbaar in het overzicht.

De leerkracht heeft de mogelijkheid om direct een Leerdoelenoverzicht te generen met .

Met Genereer hoofdgebied overzicht wordt het Leerdoelenoverzicht gegenereerd met alle leerdoelen uit de onderliggende deelgebieden.

Wanneer de leerkracht kiest voor  achter het leerdoel wordt het Leerdoelenoverzicht gegenereerd met de leerdoelen uit het deelgebied.

Het Leerdoelenoverzicht per deelgebied kan de leerkracht verder specificeren door gebruik te maken van de filters. Daarbij kan er ook gekozen worden voor een ander hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Het leerdoelenoverzicht is enkel gevuld met de leerdoelen van de groepsleden.

 

 

Groepsoverzicht statussen

Met ‘Groepsoverzicht statussen’ ziet de leerkracht het aantal statussen per leerling. Volg de voortgang en zet het naast die van de andere groepsleden. Filter het overzicht op hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode.

Binnen iedere groep is  Groepsoverzicht statussen de plek voor de leerkracht om het aantal statussen in één overzicht per groepslid te zien. De leerkracht kan direct analyseren hoe het met de voortgang van de leerdoelen staat. Het overzicht toont per status het aantal leerdoelen.

Met het filter kan er een overzicht getoond worden op hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Daarnaast is het mogelijk om het niveau en de periode via te tonen per leerling. Zo kan de leerkracht het overzicht verder specificeren. Met kan het Persoonlijk LeerdoelenPlan van de leerling geopend worden.