Alles over Groepen in MijnLeerlijn

De leerkracht volgt de voortgang van een groep leerlingen via de desbetreffende groep of groepen waar een leerling deel van uit maakt. Groepen hebben verschillende mogelijkheden zoals een Groepsoverzicht statussen, Groepsoverzicht leerdoelen, GroepsNotities, Groepsdocument en GroepsAnalyse. Vanuit de groep kan de leerkracht communiceren met de leerlingen via de GroepsChat of een doelenset koppelen in een DoelensetPlan.

Handig bij de groepen is het Groepsoverzicht leerdoelen, vanuit daar ziet de leerkracht welke leerdoelen nog actief zijn binnen de groep.


Groepstypes

De omgeving bevat standaard Groepstypes. Via het beheerdersaccount kunnen deze aangepast worden of kunnen er nieuwe groepstypes aangemaakt worden. Lees hier meer over deze School instellingen [link].

 • Stamgroep, wordt gezien als de basisgroep voor de leerkracht en de leerling. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Roostergroep, wordt gebruikt in de digitale klassenmap en het dynamische lesrooster. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Coachgroep, is gekoppeld aan een coach en bestaat veelal uit een deel van een groep. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Projectgroep, wordt gezien als een kleine groep leerlingen die bijvoorbeeld projectmatig samenwerken. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.
 • Parnassys-groep, deze groep is gekoppeld aan en wordt beheerd via Parnassys. De mogelijkheden voor de leerkracht binnen de groep zijn beperkt. Standaard is deze zichtbaar voor leerlingen.

Een nieuwe groep aanmaken

De leerkracht kan zelf groepen aanmaken in de schoolomgeving. Deze groepen zijn toegankelijk voor en te gebruiken door alle leerkrachten. Bij het aanmaken kan de leerkracht ervoor kiezen om de groep toe te voegen aan MijnGroepen.

Handig om bijvoorbeeld een coachgroep of extra rekengroep aan te maken zodat je deze leerling(en) beter kunt volgen.

 1. Ga naar Alle Groepen (of Mijn Groepen) en klik op MIJNGROEP TOEVOEGEN
 2. Geef de groep een naam, kies het Groepstype en koppel de leerkracht(en) aan de groep (kan ook via GroepsProfiel)
 3. Selecteer de leerlingen die je wil toevoegen aan de groep (kan ook via GroepsProfiel) en klik op volgende
 4. Controleer de gegevens en klik op volgende. De groep is aangemaakt.


Leerlingen toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande groep
Niet mogelijk bij Parnassys-groepen. Leerlingen moeten dan toegevoegd worden via Parnassys

De leerkracht kan (nieuwe) leerlingen zelf toevoegen aan of verwijderen uit een groep. 

 1. Selecteer de gewenste groep
 2. Klik op GroepsProfiel
 3. Klik op LEERLINGEN TOEVOEGEN om leerlingen toe te voegen
 4. Klik op achter de naam van een leerling en op VERWIJDER om de leerling uit de groep te verwijderen.

Om leerkrachten toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep ga je naar VOEG LERAREN TOE.


GroepsChat
Relevant wanneer de leerlingen over een eigen of shared device beschikken.

De leerkracht kan met via de GroepsChat berichten, bestanden of opdrachten delen met de groep. Dit kan alleen bij Groepstypes die zichtbaar zijn voor leerlingen. De groepsleden kunnen hier vervolgens op reageren. Leerlingen kunnen de chat ook gebruiken om samen te werken of digitaal te overleggen.


GroepsNotities

Een leerkracht kan snelle notities of een overdracht kwijt op in het onderdeel GroepsNotities. Deze zijn voor ieder leerkracht toegankelijk.


Groepsoverzicht statussen

Op het Groepsoverzicht statussen kan de leerkracht de aantallen per status inzien op basis van hoofdgebied, deelgebied, niveau en/of periode. Daarmee kan de leerkracht de voortgang van ieder groepslid vergelijken met andere groepsleden en zo een analyse maken op de voortgang.

Meer informatie over Groepsoverzicht statussen


Groepsoverzicht leerdoelen

Op het Groepsoverzicht leerdoelen ziet de leerkracht de actieve leerdoelen (status blauw, geel, oranje) van de groepsleden. Dit kan gezien worden als het leerdoelenplan voor de leerkracht. Het overzicht toont de leerdoelen die de leerkracht nog moet organiseren. Het is mogelijk om direct een Leerdoelenoverzicht te generen.

Lees meer over Groepsoverzicht leerdoelen


DoelensetPlan
Relevant wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep

Wanneer er een Doelenset is gekoppeld aan de groep kan hier het DoelensetPlan aangepast of aangevuld worden.


GroepsAnalyse

De resultaten van de groepsleden (LVS) kunnen hier ingevuld worden. Dit is per toetsmoment. Daarnaast is er ruimte voor het noteren van notities en het aangeven of wijzigen van de uitstroom per hoofdgebied.

Meer informatie en uitleg volgt zo snel mogelijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *