DIT BEN IK, voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen

Voor persoonlijke kenmerken, ontwikkeling, vaardigheden en verhalen van een leerling een centrale plek te geven, is het DIT BEN IK-portfolio ontwikkeld. Hier kunnen leerkracht, leerling en eventueel ouder(s) of verzorger(s) bijdragen aan het portfolio. De school kan zelf keuzes maken voor de inzet en invulling van de pagina’s.

Handig: Het is mogelijk om eigen lijsten met vaardigheden en benamingen aan te maken om deze vervolgens per leerling of groep te koppelen.


DIT BEN IK en DIT BEN JIJ

Op de pagina zijn twee vakken. Een voor de leerling (DIT BEN IK) en een voor de leerkracht (DIT BEN JIJ). In beide vakken kunnen maximaal 6 woorden ingevuld om de eigenschappen / kenmerken van de leerling weer te geven.


VAARDIGHEDEN

In het vak “Vaardigheden” kunnen verschillende vaardigheden worden toegevoegd. Als school is dit vrij om in te vullen. Je kunt er voor kiezen om hier vaste vaardigheden in te vullen die in alle groepen gelijk zijn en om de zoveel tijd “beoordeeld” worden. Je kan ook verschillende vaardigheden per groep bedenken of de vaardigheden helemaal personaliseren per leerling.
Zowel de leerling, leraren en ouders kunnen hier aangeven of ze de vaardigheden 1,2 of 3 sterren geven. Deze vaardigheid kan dus door meerdere leerkrachten worden beoordeeld. Ook hier maak je als school afspraken over.


RESULTATEN

In het vak “Resultaten” kan je als leerkracht verschillende bestanden en PDF’s uploaden. De leerling en ouders kunnen deze downloaden en inzien.


TEKSTVAKKEN LEERLING, LEERKACHT EN OUDER

Zowel de leerling als de leerkracht en eventueel de ouder hebben een eigen tekstvak. Hoe je deze vakken inzet kan je als school zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om te gebruiken bij leerling/oudergesprekken of bij het formuleren van persoonlijke doelen.


FOTOGALERIJ

In de fotogalerij kan de leerling verschillende foto’s of screenshots plaatsen. Dit kunnen foto’s zijn van de afgelopen tijd waar de leerling het meest trots op is.

Leerling documenten

Document (sjablonen) aanmaken en koppelen voor verslag, monitoring, analyse en overdracht

In de schoolomgeving is het mogelijk om documenten, handelingsplannen, ontwikkelingsplannen etc. aan te maken volgens de wensen en eisen van de school, een externe partner of het samenwerkingsverband.

Het ontwikkelteam van MijnLeerlijn heeft bij de ontwikkeling van deze module zichzelf het doel gesteld om het werkbaar en toegankelijk te maken voor de gebruikers en betrokkenen.

Het is nu mogelijk om direct leerdoelen uit het persoonlijk leerdoelenplan (PLP) van de leerling toe te voegen, te monitoren en te evalueren. Met de optie om aan te geven wie het document mag inzien en/of bewerken. Eventueel kunnen ouder(s) meelezen.

Lees in onze klantenservice hoe je document (sjablonen) aanmaakt en koppelt aan de leerling.

Acties in het Leerdoelenoverzicht

Het Leerdoelenoverzicht neemt een belangrijke plek in binnen de schoolomgeving. De leerkracht ziet hier per leerdoel en per leerling de status, kan de voortgang inzien, heeft toegang tot informatie over het leerdoel en ondersteuning en kan verschillende acties uitvoeren. Daarmee heeft de leerkracht veel mogelijkheden en inzicht voor het organiseren van een effectieve les.


Het Leerdoeloverzicht downloaden als PDF

Het is mogelijk om het gefilterde Leerdoeloverzicht te downloaden als PDF. Je kunt daarvoor het hoofdgebied en/of deelgebied en/of niveau en/of periode en/of status zelf instellen. Vervolgens klik je op DOWNLOAD OVERZICHT.

Download Leerdoelenoverzicht


Selecteren van de statussen

Het selecteren van statussen kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is door de statussen apart aan te klikken / te selecteren. De tweede manier is door gebruik te klikken op ⚫🟡🔵🟠🔴 🟢 in iedere kolom. Daarmee worden alle leerdoelen met dezelfde status (kleur) geselecteerd.

Statussen selecteren


Actie-menu tonen

Om een actie bij een of meerdere leerdoelen uit voeren moeten deze geselecteerd worden. Vervolgens verschijnt het actie-menu voor het uitvoeren van verschillende acties. In het menu wordt het aantal geselecteerde leerdoelen (statussen) weergegeven. Via DESELECTEREN kan de selectie ongedaan gemaakt worden.

actiemenu tonen


Stappenplan voor leerlingen handmatig versturen

Leerdoelen die de gele status (mee bezig) hebben kunnen het stappenplan aan leerlingen tonen. Het stappenplan bevat informatie voor de leerling over de uitleg, opdracht(en) en/of manier van behalen van het leerdoelen. Wanneer een stappenplan is toegevoegd wordt weergegeven naast de status van het leerdoel.

Het stappenplan kan handmatig (voor eenmalig gebruik) ingevoerd worden of uit de bibliotheek van het leerdoel worden gehaald met. Die stap(pen) zijn opgeslagen bij het leerdoel zelf (zie verderop).

Leerdoelenoverzicht een stappenplan toevoegen


 

MFA instellen

Multi-Factor Authenticatie instellen en gebruiken

Als school is het mogelijk om Multi-factor authenticatie (MFA) in te stellen voor gebruikers. Dit is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op meer dan één manier. Door een MFA app (2FAS Auth Logo 2FAS Auth of OKTA ) te installeren op je telefoon of tablet kun je een unieke code genereren. Deze dien je vervolgens in te vullen naast je inlognaam en wachtwoord.

MFA inlogscherm

Wanneer er geen MFA is ingesteld, kan het veld ‘MFA Token’ leeg blijven.


Verplichte MFA voor beheerder(s)

In verband met de instellingen die een beheerder kan doen is de MFA voor het beheerdersaccount verplicht. Het is noodzakelijk om voor iedere beheerder een eigen account aan te maken zodat deze gekoppeld kan worden aan een MFA-token.


MFA een optie voor gebruikersrollen

Voor de overige gebruikersrollen is het een optie om de MFA te activeren. De beheerder het per gebruikersrol aanzetten bij SCHOOL INSTELLINGEN in het hoofdmenu.

Let op: leerlingen hebben dan een eigen / extra device nodig voor de MFA code!


(de)Activeren van een MFA voor een gebruikersrol

Het (de)activeren van een MFA kan de beheerder doen bij SCHOOL INSTELLINGEN in het hoofdmenu. Ga naar het tabblad INSTELLINGEN en scroll naar beneden. Bij MFA kan vervolgens voor leerkrachten, leerlingen en/of ouders de MFA geactiveerd worden.


Eerste keer inloggen met MFA

Wanneer een (nieuwe) gebruiker voor de eerste keer inlogt met MFA moeten enkel de loginnaam (emailadres) en het wachtwoord worden ingesteld. Vervolgens wordt de gebruiker doorverwezen naar de pagina om de MFA in stellen. Op deze pagina scan je de QR code met de MFA app om een koppeling te maken. Wacht vervolgens tot je 2x een MFA code hebt gekregen en voer deze beide in om de activatie te voltooien.


Inloggen met MFA

Om in te loggen met een MFA dient deze geactiveerd en ingesteld te zijn (zie hierboven). Iedere volgende inlogsessie zal gedaan worden met behulp van de inlognaam (emailadres), het wachtwoord en de unieke MFA code. Open voor de MFA code de app op de telefoon / tablet.


MFA resetten / opnieuw instellen (alleen door beheerder(s))

De beheerder van de schoolomgeving kan de MFA resetten om deze opnieuw in te stellen. Ga daarvoor naar het PROFIEL van de gebruiker. Klik op en scroll naar beneden. Klik vervolgens op RESET MFA (indien deze is ingesteld) en bevestig het resetten. De gebruiker kan nu bij de volgende inlog de MFA opnieuw koppelen en activeren.

MFA resetten door beheerder

filter op specifieke statussen

Filter op alle mogelijke statussen

In het Leerdoelenoverzicht is het nu mogelijk om te filteren op status. Daarmee kan je een specifieke selectie van leerdoelen en leerlingen weergeven.

filter statussen

Nieuw toegevoegd is de mogelijkheid om de ‘komende’ status weer te geven. Dit zijn de leerdoelen die actief worden in de aankomende periode. Dit kan ook in de start van het nieuwe schooljaar zijn.

Met de nieuwe mogelijkheid om het overzicht te downloaden kan de leerkracht naar wens overzichten samenstellen, downloaden en opslaan.

Filter op alle statussen

In onze klantenservice lees je over de verschillende Leerdoelenoverzichten  en de acties in het Leerdoelenoverzicht zoals downloaden.

Creëer groepsdocumenten aan en maak er één primair

Het aanmaken van ieder gewenst document was al mogelijk in onze software. Nu is daarbij de optie gekomen om specifieke groepsdocumenten aan te maken.

De groepsdocumenten kunnen gebruikt worden bij de groepen. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie document voor een groepsinterventie, een analyse van een LVS-toets voor een jaargroep of een weekoverdracht.

docment primair maken

Eén document kan de status ‘primair’ krijgen wat betekent dat deze in te zien en te wijzigen is in het Leerdoelenoverzicht van de groep. Zo kan de leerkracht snel bij de benodigde informatie.Document primair maken

In onze klantenservice leggen wij uit hoe je document sjablonen aanmaakt, koppelt en primair maakt.

Download leerdoelenoverzicht

Download het getoonde Leerdoelenoverzicht als PDF

Bij ieder leerdoelenoverzicht wordt nu de button DOWNLOAD OVERZICHT getoond. Daarmee kan het gegenereerde Leerdoelenoverzicht direct gedownload worden als PDF.

Het PDF-document kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor analyse of overleg. Met de nieuwe mogelijkheid om te selecteren welke leerdoelenstatus je wil filteren (lees verderop) kan je ook een overzicht downloaden met behaalde of nieuwe leerdoelen.

In onze klantenservice leggen wij bij acties in het Leerdoelenoverzicht uit hoe het werkt.

Download ieder leerdoelenoverzicht

Werken met de digitale klassenmap

Met de digitale klassenmap kan de leerkracht leerdoelen koppelen aan lessen en een lestype en lesnotitie toevoegen. Wanneer leerlingen werken vanuit de eigen online omgeving zien zij dezelfde informatie.

Handig: Met de digitale klassenmap kunnen leerlingen vooraf al zien wat er behandeld gaat worden in de les.


Klassenmap inrichten (beheerder)

Het inrichten van de klassenmap kan worden gedaan met het account van de beheerder(s).


Klassenmap zichtbaar in MijnDashboard

Wanneer de digitale klassenmap actief is gemaakt in de schoolomgeving wordt deze weergegeven in MijnDashboard. De huidige lesweek wordt getoond en de huidige dag is geselecteerd. De andere dagen van de lesweek kunnen aangeklikt worden om deze weer te geven. Het is ook mogelijk om een of meerdere weken vooruit of terug te kijken (afhankelijk van de schoolinstelling). Klik hiervoor op de < of >.


Les bewerken door leerdoelen en/of een lesnotitie toe te voegen

  1. Kies de les waar je leerdoelen aan wilt koppelen en/of een lesnotitie wil toevoegen. Klik hiervoor op
  2. Klik op LES BEWERKEN
  3. Met de kan per leerdoel of per deelgebied het aantal statussen opgevraagd worden om direct inzicht te geven.
  4. Selecteer de leerdoelen die aan de les gekoppeld moeten worden. Dit kunnen leerdoelen zijn uit meerdere hoofd- en deelgebieden. Dit kan overgeslagen worden.
  5. Klik onderaan de pagina op VOLGENDE
  6. Selecteer een lestype en voer een lesnotitie in. Dit kan overgeslagen worden.
  7. Controleer de leerdoelen en/of de lesnotitie en klik op OPSLAAN en OKE
  8. De leerdoelen worden nu weergegeven bij de les. De knop DOELEN OVERZICHT is nu actief geworden.


Direct een passend leerdoelenoverzicht

Wanneer er minimaal één leerdoel gekoppeld is aan een les, kan er een leerdoelenoverzicht worden gegenereerd. Dit overzicht bestaat uit de leerlingen die aanwezig zijn in de les en de leerdoelen die gekoppeld zijn aan de les. Klik hiervoor op de button DOELEN OVERZICHT. Vanuit dit overzicht kunnen dezelfde acties gedaan worden als in alle andere leerdoelenoverzichten


Aanwezigheid van de leerling(en)

In de digitale klassenmap is het mogelijk om (per les) de aanwezig- of afwezigheid bij te houden. Klik hiervoor op AANWEZIGHEID. Vervolgens kan er voor de hele groep in één keer of per leerling de aanwezig- of (reden van) afwezigheid aangegeven worden.

De aanwezigheid is voor ieder lesblok aan te geven, echter wordt de instelling ‘automatisch’ doorgezet naar de onderliggende lesblokken. Is een leerling dus later op school, dan dient de leerkracht bij het eerste lesblok dat de leerling weer aanwezig is, de aanwezigheid weer aan te passen.


Rooster inzien van leerkracht of leerling

In de MijnRooster kan de leerkracht het rooster tonen van een collega (leerkracht) of een leerling. Dit kan door in het zoekveld ‘zoek een ander rooster’ de naam in te voeren.

Het rooster van een leerling laat bij gekoppelde leerdoelen altijd de individuele status per leerdoel van de leerling zien. De acties en getoonde buttons zijn wel passend bij het leerkracht-account.