Acties in het Leerdoelenoverzicht

Het Leerdoelenoverzicht neemt een belangrijke plek in binnen de schoolomgeving. De leerkracht ziet hier per leerdoel en per leerling de status, kan de voortgang inzien, heeft toegang tot informatie over het leerdoel en ondersteuning en kan verschillende acties uitvoeren. Daarmee heeft de leerkracht veel mogelijkheden en inzicht voor het organiseren van een effectieve les.


Het Leerdoeloverzicht downloaden als PDF

Het is mogelijk om het gefilterde Leerdoeloverzicht te downloaden als PDF. Je kunt daarvoor het hoofdgebied en/of deelgebied en/of niveau en/of periode en/of status zelf instellen. Vervolgens klik je op DOWNLOAD OVERZICHT.

Download Leerdoelenoverzicht


Selecteren van de statussen

Het selecteren van statussen kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is door de statussen apart aan te klikken / te selecteren. De tweede manier is door gebruik te klikken op ⚫🟡🔵🟠🔴 🟢 in iedere kolom. Daarmee worden alle leerdoelen met dezelfde status (kleur) geselecteerd.

Statussen selecteren


Actie-menu tonen

Om een actie bij een of meerdere leerdoelen uit voeren moeten deze geselecteerd worden. Vervolgens verschijnt het actie-menu voor het uitvoeren van verschillende acties. In het menu wordt het aantal geselecteerde leerdoelen (statussen) weergegeven. Via DESELECTEREN kan de selectie ongedaan gemaakt worden.

actiemenu tonen


Stappenplan voor leerlingen handmatig versturen

Leerdoelen die de gele status (mee bezig) hebben kunnen het stappenplan aan leerlingen tonen. Het stappenplan bevat informatie voor de leerling over de uitleg, opdracht(en) en/of manier van behalen van het leerdoelen. Wanneer een stappenplan is toegevoegd wordt weergegeven naast de status van het leerdoel.

Het stappenplan kan handmatig (voor eenmalig gebruik) ingevoerd worden of uit de bibliotheek van het leerdoel worden gehaald met. Die stap(pen) zijn opgeslagen bij het leerdoel zelf (zie verderop).

Leerdoelenoverzicht een stappenplan toevoegen


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *