Is de LVS toets (zoals CITO, IEP, DIA, BOOM) een doel of juist een middel op je basisschool?

In onze gesprekken met de scholen komen de LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen vaak ter sprake.

Nu zien wij van MijnLeerlijn veel vragen en opmerkingen van ouders voorbij komen waarom de kinderen deze toetsen moeten maken. Dit geeft aan dat ouders onvoldoende geïnformeerd worden door de school over de reden van deze afname. Dus misschien moet die ene ouder de vraag stellen: Waarom nemen jullie als school de LVS toets eigenlijk af?

Het antwoord op deze vraag zal laten zien of de toets een middel is of een doel is geworden. De meest gegeven antwoorden zullen één van deze twee strekkingen hebben:

1: De toets wordt afgenomen omdat we ieder half jaar een rapport meegeven aan de kinderen. Daarin willen we laten zien waar de leerlingen staat ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Echter doen we niet veel met de resultaten en gaan we na de toets verder waar we zijn gebleven (in de methode).

2: We nemen de toets af of te kijken of hun kennis/antwoorden overeenkomt met wat wij in de klas hebben gezien. Met die informatie kunnen we ons onderwijs zo organiseren dat iedere leerling de lesstof blijft krijgen op het juiste niveau.

Bij antwoord 1 is het maken van de toets een doel geworden, terwijl het bij antwoord 2 een middel is gebleven.

Zonder te oordelen hopen wij dat zoveel mogelijk scholen antwoord 2 geven. Dat geeft aan dat de school zijn onderwijs kan aanpassen aan de vraag van de kinderen en past het aanbod beter.

Organiseer met MijnLeerlijn Leerdoelgericht Onderwijs

Bewust keuzes maken in je leerdoelen en daar je onderwijstijd mee vullen is één van de belangrijkste handreikingen voor het onderwijs op dit moment. Dit stelt niet alleen het ministerie van onderwijs, maar komt ook naar voren in recente onderzoeken.

Het inzichtelijk maken van de leerdoelen is daarin de eerste stap. Want pas als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren. Vervolgens kan je het lesaanbod kiezen en aanbieden dat het beste is voor iedere leerling.  Wij noemen dat Leerdoelgericht Onderwijs met als start het Gouden Curriculum. Met de trainingen, begeleiding en software van MijnLeerlijn is dat eenvoudig te realiseren voor iedere school.

Als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren.

Er zijn verschillende vertrekpunten om Leerdoelgericht Onderwijs te realiseren binnen de school. Graag benoemen wij de meest gekozen:

 • Manier 1 – vanuit een LVS toets
  • Er wordt een LVS toets afgenomen en de resultaten van de leerlingen worden vertaald naar concrete leerdoelen. Deze zijn toegevoegd aan het curriculum in de software en daardoor is dit eenvoudig toe te passen door de leerkracht of onderwijsassistent. Door deze stap te maken heeft de leerkracht naar aanleiding van de afname direct een vertaling naar de praktijk in de klas en kan daarna direct aan de slag met de concrete leerdoelen die passen bij de methodes en middelen die gebruikt worden.
 • Manier 2 – vanuit de methode / leerlijn in de school
  • Aan de hand van de huidige resultaten of door het afnemen van (extra) methode-toetsen wordt in beeld gebracht welke leerdoelen beheerst worden door de leerlingen. Dit wordt aangegeven in de software van MijnLeerlijn. Vervolgens kan de leerkracht per hoofd- en deelgebied zien welke leerdoelen beheerst en nog behaald moeten worden. Vervolgens wordt iedere leerling op leerdoel niveau geclusterd worden om te werken aan de leerdoelen die voor hem / haar noodzakelijk zijn.

De eerste stappen naar Leerdoelgericht Onderwijs zijn overzichtelijk en haalbaar voor ieder schoolteam:

 1. Het team geeft aan op welke manier je wil werken (manier 1 of manier 2)
 2. Het team krijgt toegang tot de online omgeving inclusief een ‘knoppentraining’
 3. De resultaten worden verwerkt in de software van MijnLeerlijn en volgt de training ‘je onderwijs in beeld’
 4. De actuele status van het leerdoel wordt bijgehouden om het zicht te behouden op de resultaten van iedere leerling.

En daarna gaan we gewoon door…

De software van MijnLeerlijn is iedere dag een meerwaarde voor de leerkracht en leerling. Naast de leerdoelen is er ruimte voor eigen leerdoelen, dag- en weektaken, eigenaarschap voor de leerling, behaalde successen, communicatie, uitgestelde aandacht,  zorgplannen,  enz. 

Het Gouden Curriculum principe en ons Leerdoelgericht Onderwijs is het onderwijs organiseren vanuit leerlijnen. MijnLeerlijn helpt het team om dit op een werkbare wijze te gaan en vooral blijven organiseren.

Bekijk alle berichten in sCoolMessenger

Uitbreiding sCoolMessenger voor de leerkracht

Het lezen van berichten binnen de software met de button ‘bekijk alle berichten’ geeft de leerkracht meer overzicht. Met het vinkje kan de leerkracht meldingen verwijderen.

Met de button bekijk alle berichten krijgt je als leerkracht een overzicht van alle meldingen die van toepassing zijn. De meldingen worden weergegeven op 5 tabbladen.

 • Nieuwe berichten – meldingen die nog niet gelezen zijn, deze worden ook getoond in de sCoolDesk messenger
 • Leerling pagina – overzicht van de berichten die geplaatst zijn op het tabblad ‘sCoolMessenger’ bij de leerlingen waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • PLP pop-up – overzicht van de berichten in PLP’s waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • Groep chats – overzicht van de berichten in de sCoolGroups-chats waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)
 • Leerdoelen – overzicht van de berichten op het tabblad ‘sCoolMessenger’ op leerdoel verdiepingspagina waar aan de leerkracht gekoppeld is (geweest)

In de sCoolMessenger kun je alle berichten bekijken via de button

Via de sCoolMessenger geschiedenis heeft leerkracht meer mogelijkheden om meldingen en berichten in te zien en te verwerken.

Met de link button kan de leerkracht het desbetreffende bericht lezen. Met het vinkje kan de melding verwijderd worden, deze is alleen zichtbaar in de sCoolMessenger op de sCoolDesk en op het tabblad nieuwe berichten.

De button om nieuwe meldingen te verwijderen is toegevoegd aan sCoolMessenger