WEBINARS: Organiseer je onderwijs vanuit inzicht met MijnLeerlijn

In november komt MijnLeerlijn met een reeks webinars waarin we dieper ingaan op een specifiek onderwijstype. Deze eerste drie zullen gaan over; unit onderwijs, montessori-onderwijs en speciaal (basis) onderwijs.

Tijdens het webinar vertellen Michel de Hond en Dirk-Jan de Graaf van MijnLeerlijn over de uitgangspunten en mogelijkheden van Leerdoelgericht Onderwijs. Ze komen met verschillende praktijkvoorbeelden van bestaande klanten die met MijnLeerlijn het onderwijs kunnen organiseren die past bij de school en de visie.

Om, ongeacht het type, onderwijs goed te organiseren zijn er verschillende randvoorwaarden zoals; duidelijke leerdoelen, inzicht in de voortgang per groep / leerling, leerlingen weten waar ze zelfstandig aan kunnen werken en een duidelijke planning. Dit is de basis van MijnLeerlijn en Leerdoelgericht Onderwijs.

Een interessante webinar voor iedere leerkracht, schoolleider, teamleider en bestuurder.

Kijk hier www.mijnleerlijn.nl/webinars om je aan te melden.

Aanpassen van het wachtwoord voor leerling, leerkracht en ouder(s)

In verband met de AVG is het niet mogelijk om wachtwoorden in te zien. Daarom moet er altijd een nieuw wachtwoord aangevraagd of aangemaakt worden.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het werkt.


WACHTWOORD VOOR LEERLING(EN) AANPASSEN

Het wachtwoord voor de leerlingen kan aangepast worden door een leerkrachtaccount en een beheerdersaccount.
Let op: Een leerling kan geen gebruik maken van de optie ‘wachtwoord vergeten’ op het inlogscherm.

Het aanpassen van het wachtwoord kan op twee manieren.

Wachtwoord aanpassen via het GroepsProfiel

 1. Kies een groep waarvan de leerling of leerlingen lid zijn
 2. Ga naar GroepsProfiel en kies voor WACHTWOORD INSTELLEN
 3. Klik op het pennetje achter de naam van de leerling om een nieuw (tijdelijk) wachtwoord in te geven.
 4. Kies voor om het wachtwoord op te slaan voor de leerling

Wachtwoord aanpassen via het profiel van de leerling

 1. Ga naar de leerling en kies voor PROFIEL
 2. Klik op om wijzigingen te doen en scroll naar beneden
 3. Vul twee maal het nieuwe wachtwoord in
 4. Scroll naar boven en klik op om de wijziging op te slaan

WACHTWOORD VOOR DE LEERKRACHT AANPASSEN

Het wachtwoord voor de leerkracht kan aangepast worden door de leerkracht zelf en een beheerdersaccount.
De leerkracht kan gebruik maken van ‘wachtwoord vergeten’ op het inlogscherm.

Leerkracht past zelf het wachtwoord aan.

 1. Ga naar je PROFIEL door te klikken op de naam of foto onderaan in het hoofdmenu
 2. Klik op om wijzigingen te doen en scroll naar beneden
 3. Vul twee maal het nieuwe wachtwoord in
 4. Scroll naar boven en klik op om de wijziging op te slaan

Beheerder past wachtwoord leerkracht aan

 1. Klik bij MIJNGEBRUIKERS > LERAREN op de naam van de gewenste leerkracht
 2. Klik op om wijzigingen te doen en scroll naar beneden
 3. Vul twee maal het nieuwe wachtwoord in
 4. Scroll naar boven en klik op om de wijziging op te slaan


WACHTWOORD VOOR DE OUDER AANPASSEN

Het wachtwoord voor de ouder kan aangepast worden door de ouder zelf en een beheerdersaccount.
De leerkracht kan gebruik maken van ‘wachtwoord vergeten’ op het inlogscherm.

Ouder past zelf het wachtwoord aan.

 1. Ga naar je PROFIEL door te klikken op de naam of foto onderaan in het hoofdmenu
 2. Klik op om wijzigingen te doen en scroll naar beneden
 3. Vul twee maal het nieuwe wachtwoord in
 4. Scroll naar boven en klik op om de wijziging op te slaan

Beheerder past wachtwoord ouder aan

 1. Klik bij MIJNGEBRUIKERS > OUDERS op de naam van de gewenste leerkracht
 2. Klik op om wijzigingen te doen en scroll naar beneden
 3. Vul twee maal het nieuwe wachtwoord in
 4. Scroll naar boven en klik op om de wijziging op te slaan

Instellen Digitale Klassenmap

Voor het inplannen van leerdoelen, bijhouden van statussen en creëren van Leerdoeloverzichten kan gebruik gemaakt worden van de Digitale Klassenmap. Dit vormt de basis voor de leerkracht. Er kan samengewerkt worden met duo-collega’s en eventueel hebben leerlingen daarmee toegang tot hun persoonlijke dag- en weekplanning.

Met het beheerdersaccount kan de Digitale Klassenmap ingesteld en ingepland worden. Het werkt op basis van een weeksjabloon die gevuld wordt met tijdsblokken. De tijdsblokken bevatten de lessen. De lessen zijn gekoppeld aan één of meerdere groepen / niveaus, een lokaal en een leerkracht. De tijdsblokken zijn schoolbreed, maar per klas / les kunnen er andere lessen gepland worden. Het is mogelijk om meerdere weeksjablonen aan te maken en deze te wijzigen.

De leerkracht(en) koppelen, eventueel, leerdoelen uit het curriculum aan de les(sen) en zetten er eventueel notities bij.

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe de beheerder de Digitale Klassenmap kan instellen, weeksjablonen kan aanmaken en kan inplannen.


INFORMATIE VOORAF

Wij raden aan om voordat men een Week sjabloon kan aanmaken, er al een aantal keuzes duidelijk zijn. Hieronder benoemen wij de belangrijkste punten:

 1. Welke tijdsloten zijn er en wanneer zijn er pauzes?
 2. Per tijdslot
  1. Welk hoofdgebied
  2. Welk deelgebied (optie)
  3. Welk(e) niveau(s) / groep(en)
  4. Welke leerkracht / onderwijs assistent
  5. Welk lokaal (optie)

Download hier een Excel-bestand om bovenstaande informatie te noteren.


SCHOOLTIJDEN INSTELLEN

Het is belangrijk om de juiste schooltijden in te stellen voor de Digitale Klassenmap. Op basis van die instellingen maakt het systeem de sjablonen aan.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op INSTELLINGEN.
 2. Klik bij SCHOOLTIJDEN op achter de dag om de standaardtijd te activeren.
 3. Pas met de tijd aan.
 4. Met kan de tijd / dag verwijderd worden.


WEEK SJABLOON AANMAKEN

Een week sjabloon is de basis voor het rooster in de Digitale Klassenmap. Het sjabloon bevat alle informatie die nodig is om te werken met de Digitale Klassenmap. Een sjabloon wordt schoolbreed gebruikt, maak kan per lesblok verschillen. Eventueel kunnen tijdsblokken ook aan elkaar gekoppeld worden.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op WEEK SJABLONEN.
 2. Klik op VOEG WEEK TOE om een nieuw sjabloon aan te maken.
 3. Geef het sjabloon een naam.

Het is ook mogelijk om vanuit een bestaand sjabloon te werken. Kopieer daarvoor eerst het gewenste sjabloon via achter het sjabloon. Wijzig vervolgens de kopie.


WEEK SJABLOON INVULLEN MET TIJDSLOTEN

Het weeksjabloon moet gevuld zijn met tijdsloten. Per tijdslot maak je de verder lessen aan. Een tijdsslot kan met één handeling over meerdere dagen gemaakt worden.

 1. Sleep op de gewenste dag van de begintijd tot de eindtijd.
 2. Geef het tijdslot een naam.
 3. Selecteer eventueel meerdere dagen
 4. Klik op toevoegen.
 5. Herhaal stap 1 tot 4 totdat alle tijdsloten aangemaakt zijn.


TIJDSLOT VULLEN MET LES(SEN)

Ieder tijdslot wordt gevuld met een of meerdere lessen. Deze lessen kunnen per niveau / groep verschillen. Eventueel kunnen lessen uit verschillende tijdsloten aan elkaar gekoppeld worden, dit worden dan blokuren. Wanneer een hoofdgebied en deelgebied en/of niveau gekoppeld worden aan de les, zal dit worden gefilterd bij het inplannen van de leerdoelen. Dit vereenvoudigd het selecteren van de juiste leerdoelen voor de leerkracht.

 1. Klik in het week sjabloon op het gewenste tijdslot.
 2. Klik op VOEG EEN LES TOE
 3. Selecteer de leerkracht (Bij het aanmaken van een les kun je alleen een leraar selecteren waarvoor nog geen les is ingepland.)
 4. (optie) Selecteer het hoofdgebied
 5. (optie) Selecteer het deelgebied
 6. (optie) Selecteer het lokaal
 7. (optie) selecteer het niveau / de niveau(s)(voor het filteren van het curriculum bij het koppelen van de leerdoelen)
 8. Selecteer de groep(en)
 9. (optie) maak de groep(en) verplicht om zeker te zijn dat de groep in de juiste groep komt
 10. Koppel eventueel de les aan meerdere tijdsloten
 11. Bekijk het overzicht en klik op MAAK LES AAN
 12. Voeg eventueel nog een les toe of sluit het tijdslot.


WEEK SJABLOON OMZETTEN IN EEN DIGITALE KLASSENMAP

Per lesweek kan er een (ander) week sjabloon klaargezet worden. Dit maakt het mogelijk dat er met verschillende weekroosters wordt gewerkt. De leerkrachten pas daarna werken met het (vernieuwde) week sjabloon.
Let op! Wanneer het rooster wordt overschreven, zijn alle eventueel geplande lessen verwijderd.

 1. Klik in het hoofdmenu bij MIJNROOSTER INSTELLINGEN op SCHOOL ROOSTER.
 2. Klik op ROOSTER MAKEN.
 3. Selecteer de startdatum.
 4. Geef het aantal weken dat ingepland moet worden in.
 5. Selecteer per week het gewenste sjabloon.
 6. Controleer de instellingen.
 7. Klik op VOLGENDE om het rooster te genereren.

Aanvragen Parnassys-koppeling

Voor het aanvragen van de Parnassys-koppeling dient eerst contact te worden opgenomen met de contactpersoon of stuur een verzoek via helpdesk@mijnleerlijn.nl.

Welke informatie is er nodig?

Uiteraard dient de school te beschikken over een eigen Parnassys-omgeving. Wij hebben voor een koppeling het verzoek en het brin-nummer nodig van de school om een koppelingsuitnodiging te versturen. Daarnaast het eventuele verzoek voor de automatische synchronisatie(s) van leerlingen en leerkrachten en/of ouders.

Let op! Wanneer ouders gesynchroniseerd worden ontvangen zij direct informatie over hun account. Wellicht is het verstandiger om dit op een later moment te doen.

Wat doet de school na de uitnodiging?

Wanneer de uitnodiging is gedaan zal MijnLeerlijn zichtbaar zijn bij de koppelpartners. Dit is in Parnassys alleen zichtbaar voor de accounts die beheerdersrechten hebben.

Klik op de koppeling en vervolgens op afnemen. Hiermee is de koppeling tot stand gekomen.

Wat doet de helpdesk van MijnLeerlijn?

De helpdesk zorgt ervoor dat de eerste synchronisatie wordt gedaan en wordt gecontroleerd. Daarnaast doen ze de instellingen voor de, indien gewenst, automatische synchronisatie(s).

En daarna?

De school kan in vervolg zelf wijzigingen doen via Parnassys. Deze worden dan meegenomen bij de eerstvolgende automatische of handmatige synchronisatie.

De instellingen kunnen ingezien worden van een beheerdersaccount bij SCHOOL INSTELLINGEN > INSTELLINGEN. Om de synchronisatie goed te laten verlopen kunnen deze instellingen alleen aangepast worden door onze helpdesk. Stuur daarvoor een verzoek naar helpdesk@mijnleerlijn.nl. Neem ook contact op wanneer er iets niet goed gaat / lijkt te kloppen.

Handig om te weten:

 • Nieuwe leerlingen worden gesynchroniseerd op het moment dat ze daadwerkelijknonderwijs gaan volgen (datum inschrijving)
 • Wijzigingen van gegevens voor leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen enkel gedaan worden in Parnassys.
 • Alleen de leden van Parnassys-groepen kunnen niet aangepast worden in MijnLeerlijn, enkel in Parnassys.
 • Aan het einde van het schooljaar vernieuwd Parnassys de groepen, hierdoor worden deze ook opnieuw aangemaakt in MijnLeerlijn. De groepen in MijnLeerlijn waarvoor deze groepen de bron zijn, dienen dan opnieuw gekoppeld te worden.