Tag Archief van: onderwijstijd

Organiseer met MijnLeerlijn Leerdoelgericht Onderwijs

Bewust keuzes maken in je leerdoelen en daar je onderwijstijd mee vullen is één van de belangrijkste handreikingen voor het onderwijs op dit moment. Dit stelt niet alleen het ministerie van onderwijs, maar komt ook naar voren in recente onderzoeken.

Het inzichtelijk maken van de leerdoelen is daarin de eerste stap. Want pas als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren. Vervolgens kan je het lesaanbod kiezen en aanbieden dat het beste is voor iedere leerling.  Wij noemen dat Leerdoelgericht Onderwijs met als start het Gouden Curriculum. Met de trainingen, begeleiding en software van MijnLeerlijn is dat eenvoudig te realiseren voor iedere school.

Als je weet wat je moet organiseren, kun je organiseren.

Er zijn verschillende vertrekpunten om Leerdoelgericht Onderwijs te realiseren binnen de school. Graag benoemen wij de meest gekozen:

  • Manier 1 – vanuit een LVS toets
    • Er wordt een LVS toets afgenomen en de resultaten van de leerlingen worden vertaald naar concrete leerdoelen. Deze zijn toegevoegd aan het curriculum in de software en daardoor is dit eenvoudig toe te passen door de leerkracht of onderwijsassistent. Door deze stap te maken heeft de leerkracht naar aanleiding van de afname direct een vertaling naar de praktijk in de klas en kan daarna direct aan de slag met de concrete leerdoelen die passen bij de methodes en middelen die gebruikt worden.
  • Manier 2 – vanuit de methode / leerlijn in de school
    • Aan de hand van de huidige resultaten of door het afnemen van (extra) methode-toetsen wordt in beeld gebracht welke leerdoelen beheerst worden door de leerlingen. Dit wordt aangegeven in de software van MijnLeerlijn. Vervolgens kan de leerkracht per hoofd- en deelgebied zien welke leerdoelen beheerst en nog behaald moeten worden. Vervolgens wordt iedere leerling op leerdoel niveau geclusterd worden om te werken aan de leerdoelen die voor hem / haar noodzakelijk zijn.

De eerste stappen naar Leerdoelgericht Onderwijs zijn overzichtelijk en haalbaar voor ieder schoolteam:

  1. Het team geeft aan op welke manier je wil werken (manier 1 of manier 2)
  2. Het team krijgt toegang tot de online omgeving inclusief een ‘knoppentraining’
  3. De resultaten worden verwerkt in de software van MijnLeerlijn en volgt de training ‘je onderwijs in beeld’
  4. De actuele status van het leerdoel wordt bijgehouden om het zicht te behouden op de resultaten van iedere leerling.

En daarna gaan we gewoon door…

De software van MijnLeerlijn is iedere dag een meerwaarde voor de leerkracht en leerling. Naast de leerdoelen is er ruimte voor eigen leerdoelen, dag- en weektaken, eigenaarschap voor de leerling, behaalde successen, communicatie, uitgestelde aandacht,  zorgplannen,  enz. 

Het Gouden Curriculum principe en ons Leerdoelgericht Onderwijs is het onderwijs organiseren vanuit leerlijnen. MijnLeerlijn helpt het team om dit op een werkbare wijze te gaan en vooral blijven organiseren.

Het leerdoelenoverzicht, alles in één scherm voor de leerkracht

Belangrijke informatie op verschillende plekken is verleden tijd met MijnLeerlijn. Het leerdoelenoverzicht is uniek en praktisch voor de leerkracht. Het heeft als basis de status van het leerdoel per leerling verdeeld per blok / periode (afhankelijk van de versie). Je kunt een eenvoudig als leerkracht deze status aanpassen, een stappenplan met instructie en materialen sturen of persoonlijke berichten sturen naar leerlingen met informatie of vragen.

Leestijd: 3 minuten

Ondersteuningsbehoefte in beeld

Een effectieve les begint met een goede startsituatie voor iedere leerling. Daarbij is eventuele ondersteuning of bijzonderheden rondom de leerling belangrijke informatie voor de leerkracht. In veel gevallen wordt dit vastgelegd in groepsoverzichten of in leerling dossiers. Papieren die vaak niet praktisch of onoverzichtelijk zijn voor in het klaslokaal. MijnLeerlijn heeft daarom een ondersteuning toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarop kan voor iedere leerling de benodigde ondersteuning, gemaakt afspraken of bijzonderheden worden genoteerd. De ondersteuning kan ondergebracht worden in 6 categorieën die door de school zelf bepaald kunnen worden. Deze zijn herkenbaar gemaakt met een kleur en worden weergegeven voor de leerkracht onder de naam van de leerling. Wanneer de leerkracht hierop klikt verschijnt het tekst venster.

Uitgestelde aandacht

Als leerkracht wil je adequaat inspelen op hulpvragen van leerlingen. Uitgestelde aandacht tijdens het zelfstandig (ver)werken is daarbij belangrijk. De leerkracht is namelijk niet altijd beschikbaar. In de klas worden dan vaak zelfstandig werkblokjes of vraagtekenkaartjes ingezet. MijnLeerlijn heeft hiervoor een digitale en overzichtelijke oplossing. Met de hulpbutton kan de leerling aangeven bij het leerdoel dat er extra hulp nodig is. De leerkracht ziet dit eveneens in zijn leerdoelenoverzicht dankzij de vraagtekens bij de status van het leerdoel. Het aantal leerlingen met een vraag is zichtbaar, maar ook de leerdoelen waarover een hulpvraag is gesteld. Hierdoor weet je of er een extra instructie groep of moment moet worden georganiseerd. Zo voorkom je dat je een aantal keer dezelfde vraag moet beantwoorden en kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden.

Ik ben ‘klaar’ met de opdracht(en)

Tijdens het zelfstandig (ver)werken wil je als leerkracht weten welke leerlingen klaar zijn met de opdracht en aan de slag kunnen met andere of uitdagende opdrachten. In MijnLeerlijn kan de leerling aangeven dat het de opdrachten die horen bij het leerdoel heeft afgerond. Dit kan met de klaar-button en geeft de leerling wederom een stimulerende fysieke actie. De leerkracht ziet dit in het leerdoelenoverzicht door het uitroepteken bij de status van het leerdoel. Op zijn eigen tijd kan de leerkracht vervolgens controleren of de opdracht voldoende is gemaakt, terwijl de leerling al heeft kunnen doorwerken.

Voortgang weergeven

Voor de leerkracht is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben over hoe het verwerken van de leerstof gaat. Die belangrijke informatie kan namelijk direct gebruikt worden in de klas of meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les. Hierdoor weet je of je verder kunt of nog tijd aan instructie of oefening moet besteden. Met de vijf voortgangsbollen kan de leerling aangeven hoe het werken aan de opdracht verloopt of hoeveel onderdelen van de opdracht zijn afgerond. Dit wordt weergegeven onder de status van het leerdoel. Een stimulerende factor voor de leerling is de fysieke actie die gedaan wordt door het selecteren van de voortgangsbol.

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Neem contact op via contact@mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn of bezoek www.mijnleerlijn.nl/mijnleerlijn

Het persoonlijk leerdoelen plan voor de hele groep geeft het totale inzicht aan de leerkracht

Met de update PLP GROEP in de software van MijnLeerlijn is het mogelijk voor de leerkracht om een totaaloverzicht van de leerdoelen te genereren per groep. Hiermee spelen we in op de wens van veel leerkrachten om meer zicht te krijgen op het actuele lesaanbod.

Op de nieuwe pagina binnen de groepen wordt er binnen enkele seconden een leerdoelenplan gegenereerd van de gekozen groep. Vervolgens kun je als leerkracht in één oogopslag zien hoeveel doelen er binnen een hoofd- en deelgebied actief zijn onder je leerlingen. Dit geeft je al direct belangrijke informatie voor je planning en organisatie. Lukt het je om de bedachte leerlijn te blijven volgen of zijn er kleine of grote aanpassingen nodig. Dat is doelgericht werken en niet klakkeloos volgen.

Naast het aantal doelen kun je ook de specifieke leerdoelen per deelgebied tonen. Hiermee kun je als leerkracht je focus leggen op een deelgebied. Ga je een nieuw doel aanbieden? Een extra instructie aanbieden? Een aantal kinderen extra begeleiden? Is het al tijd om wat te toetsen? Of laat je ze juist een half uur zelfstandig verwerken? Natuurlijk is de functie, net zoals in de andere leerdoelenoverzichten, om aantallen per status in te zien beschikbaar.

Voor het wijzigen, communiceren en verwerken ga je met één knop naar het leerdoelenoverzicht. Door bij een deelgebied op het ‘oog’ te klikken genereert het systeem deze binnen enkele seconden. Vervolgens kun je als leerkracht voor, tijdens of na de les je ‘administratie’ doen. Je voorbereiding op de volgende lesdag pak je op deze manier gelijk mee. En ook die lesdag kun je weer leerdoelgericht aan de slag… voor iedere leerling!

‘Jaaaaaa, dit is top! Zo hebben wij als school precies in beeld wat er nog georganiseerd moet worden!’

 

Vragen of benieuwd naar meer (praktijk) verhalen? Neem contact op of kijk op onze socials. 

 

 

Adaptieve software is een leermiddel, maar bepaalt niet onze organisatie

Bij het leerdoelgericht onderwijs bepaal je als leerkracht het aanbod en het moment van aanbieden. Om dit mogelijk te maken heb je inzicht nodig in de leerlijnen. Wij gebruiken daarvoor MijnLeerlijn. Hierin staan al onze leerdoelen, van rekenen tot en met bewegingsonderwijs. 

Bij het bepalen van het aanbod volgen wij niet klakkeloos een methode of softwarepakket. Want ook adaptieve software blindelings volgen is werken volgens een methode. Zwart-wit gezegd gaan wij nooit zomaar verder met de volgende les, opdracht of bladzijde. Continu kijkt de leerkracht wat er nodig is. Die heeft het totaalplaatje en weet wat de beste vervolgstap is voor een leerling/groep. Regelmatig werkt een leerling aan een ander vak of andere opdracht dan de groep wanneer het leerdoel behaald is. Zo kunnen we de onderwijstijd voor iedere leerling effectief maken.

Gynzy verwerkingssoftware gebruiken wij bijvoorbeeld bij de leerdoelen van rekenen en spelling. Dit soort adaptieve software is een goede ondersteuning voor de leerkracht en leerling. Het stemt de opdrachten af en biedt verschillende oefenvormen. Het geeft ook inzicht in de voortgang per opdracht of deelgebied en stelt de leerkracht in staat om direct hierop te anticiperen. De leerling krijgt direct feedback en kan snel leren van zijn fouten. 

Bij ons bepaalt de leerkracht of een leerdoel behaald is en de leerling door mag, niet de software. 

De organisatie van ons onderwijs staat los van de adaptieve software of methode. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van het aanbod. We kunnen ook op andere manieren leerdoelen aanbieden of laten behalen, zonder daarbij het inzicht te verliezen.


Op deze manier blijf je als leerkracht en leerling eigenaar van het leerproces.

De voortgang van de leerlingen bepaalt bij ons het lesaanbod.

Door: Dirk-Jan de Graaf – leerkracht CBS de Grondtoon

Op CBS De Grondtoon werken wij leerdoelgericht. Dit betekent dat niet de methode of adaptieve software het lesaanbod bepaalt, maar dat de leerkrachten dit zelf doen. De methodes en software gebruiken wij puur als bron.

Het eigenaarschap en kennis van de leerlijnen is binnen het team enorm gegroeid. Daardoor hebben we goede keuzes kunnen maken hoe de leerlijnen eruit zouden moeten zien. Voor het lesaanbod wordt er continu gekeken naar de beheersing van de groep, maar ook naar de individuele leerling. Aan de hand daarvan bepaalt de leerkracht of iets herhaald of extra uitgelegd moet worden en wanneer het door een leerling daadwerkelijk behaald is. 

Als ‘hart’ van ons onderwijs gebruiken wij MijnLeerlijn. Iedere leerling is aan een passend niveau gekoppeld. Dit kan per vakgebied of zelfs deelgebied verschillend zijn en is gelijk uitgesplitst in referentieniveaus. De leerling krijgt in zijn Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) automatisch de leerdoelen die passend zijn. Door dit overzicht heeft een leerling zelf inzicht in zijn leerproces en wordt als vanzelf eigenaar. Zodra er een instructie is gegeven geeft de leerkracht bij het leerdoel aan wat er van de leerling wordt verwacht. Denk hierbij aan de oefeningen die gemaakt moeten worden, wat er beheerst moet zijn en hoe het getoetst wordt.

De leerling kan bij de leerdoelen waar aan gewerkt wordt contact maken met de leerkracht. Dit kan via de messenger / chat. De leerling kan ook eenvoudig aangeven als er extra hulp nodig is of wanneer hij denkt het leerdoel te beheersen. 

Dankzij het inzicht in de voortgang ten opzichte van de leerdoelen is het mogelijk om leerlingen te clusteren in (niveau)groepen. De eerste instructie is veelal aan een hele niveaugroep. Daarna is de oefen- en verwerkingstijd aan de hand van behoefte. 

Doordat je als leerkracht constant inzicht hebt in het aantal leerlingen dat het doel nog niet heeft behaald, kun je daar extra instructies voor organiseren. Daarnaast kun je via de PLP leerlingen die het leerdoel hebben behaald aan uitdaging, verbreding of nog niet behaalde doelen laten werken.

Zo kunnen we per leerdoel convergent differentiëren.

Met MijnLeerlijn lukt het ons om op een inzichtelijke en werkbare manier onderwijs te bieden in (niveau)groepen vanuit leerdoelen. Om op die manier beter aan te sluiten op de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van iedere leerling. 

Wij blijven onze organisatie aanpassen aan de hand van het inzicht wat we hebben!

 

Vragen of benieuwd naar meer praktijkverhalen? Stuur een mail naar Dirk-Jan de Graaf. (dirkjan.de.graaf@degrondtoon.nl)

Pas je organisatiemodel aan wanneer de leerlingen weer naar school gaan en speel zo in op deze nieuwe situatie.

De afgelopen jaren hebben veel scholen het organisatiemodel al aangepast. Veel van deze veranderingen zijn ingezet door nieuwe technologie, uitbreiding van ict of adaptieve software. Iedere school doet dit op zijn eigen manier.

Tot de sluiting van de scholen lukte het om te werken volgens het ritme van de methode en/of te differentiëren per les of leerdoel. Dit geldt voor de traditionele manier van lesgeven tot aan de scholen met gepersonaliseerd leren en alles wat ertussen zit. 

Maar straks op dezelfde manier doorgaan is bijna onmogelijk. Enerzijds omdat er lestijd is verdwenen, maar belangrijker nog omdat iedere leerling ergens anders op zijn leerlijn staat. Natuurlijk was dit voor de crisis ook zo, maar nu gaat het om veel meer kinderen of zelfs je hele school. Daarnaast is het goed denkbaar dat ook de start van het nieuwe schooljaar hierdoor anders zal zijn.

Om hierop in te spelen moet je inzicht krijgen in de leerlijn van iedere leerling. Daarna kun je de juiste aanpassingen doen. Dit kan door op een slimme, inzichtelijke wijze de organisatievorm aan te passen. MijnLeerlijn biedt daarvoor een onmisbaar stuk gereedschap en de benodigde ondersteuning. Bruikbaar, inzetbaar en waardevol voor iedere leerkracht.

Niet voor niets is onze slogan: Inzicht om je onderwijs effectiever te organiseren”

 

Meer weten hoe MijnLeerlijn werkt? Kijk dan dit filmpje:

Zorgen over niveauverschil thuislerende kinderen: ‘Verschillen straks groot’

Zorgen over niveauverschil thuislerende kinderen: ‘Verschillen straks groot’

Dit soort uitspraken lees je op dit moment overal (NOS

Bij scholen groeit de zorg dat een deel van de kinderen een grotere achterstand oploopt dan de rest van de klas. Als reden wordt genoemd dat niet alle ouders kunnen helpen en dat er thuis geen laptop, device of wifi beschikbaar is.

Dat is natuurlijk een grote zorg, maar ook als iedere leerling wel een laptop, device, wifi en helpende ouders heeft, dan nog bestaat er een aannemelijke kans dat de verschillen groot zijn geworden.

Met het ‘onderwijs op afstand’ deel je als school het maak- en leerwerk met de leerling. Daarbij is de educatieve en adaptieve software een goed middel om de opdrachten in te maken. Als leerkracht kun je op afstand zien waar de leerling aan heeft gewerkt en welke opdracht volgens de software is afgerond. Maar is het dan ook zo dat de leerling het leerdoel beheerst? Je hebt immers het oefen-, begeleid- en maakproces gemist door de afstand. Weet de leerling en ouder wel wat er geleerd moet worden? Alleen goede antwoorden zijn natuurlijk niet genoeg. Het leren gaat veel meer over de strategie, de regel, de oplossing vinden. 

Wanneer je blind uitgaat van de software bestaat het risico dat een leerling het leerdoel niet goed beheerst. Misschien blijven ouders de leerlingen wel verbeteren tot het juiste antwoord is ingevuld? In de software mogen ze dan door, maar waar staan ze wanneer ze weer op school komen?

Het was en blijft belangrijk dat jij als leerkracht bepaalt wanneer een leerling een leerdoel beheerst. Wanneer je immers in de klas de software gebruikt is het ook een hulpmiddel en niet bepalend. Gebruik het dan nu ook zo. 

Denk bij de leerdoelen dus ook na over de voorwaarden voor de leerling. Is de opdracht in het boek of de software nu ook voldoende of ga ik het ook anders toetsen. Ga niet enkel uit van wat je op een dashboard ziet. Laat een leerling aan een volgend leerdoel werken als het daar aan toe is. Houdt de voortgang van de leerdoelen die je aanbiedt bij. Daarmee behoud je als leerkracht overzicht en controle, ook op afstand.

Wanneer je dit doet blijft natuurlijk de zorg over de verschillen in niveau bestaan. Het voordeel is wel het inzicht dat je hebt gekregen. Je ziet meteen waar nog werk aan de winkel is en wat je als school moet organiseren. 

MijnLeerlijn kan daarbij helpen, neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

 

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje:

Wanneer is een leerdoel thuis behaald?

Nu het ‘onderwijs op afstand’ voortduurt, is het nog noodzakelijker om na te denken over de rest van dit schooljaar. Dat betekent als eerste keuzes maken in het lesaanbod voor de leerlingen en dan het liefst de juiste!

Op 16 maart waren er nog ongeveer 14 lesweken tot aan de zomervakantie. Als de school weer open zou gaan na de meivakantie zijn er nog 9 lesweken over. Dit betekent dat je vijf lesweken, oftewel een gemiddeld blok in de methode, aan fysieke lestijd kwijt bent. Ga maar na hoeveel instructies, extra hulp en opdrachten je normaal als leerkracht behandeld in die tijd. En denk maar even niet aan de leerlingen die aan die normale lestijd niet genoeg hebben.

De leerlingen en ouders doen echt hun best, maar met alle goede wil van de wereld lukt het niet om de schoolsituatie thuis te creëren. Hoe goed adaptieve software, een methode of oefenpakket ook is. Ik zie het bij mijn eigen zoontje van vijf en hoor het van andere ouders door heel Nederland.

Daarbij is het voor de leerkracht bijna onmogelijk met al die verschillende dashboards, producten en materialen om op de ‘normale’ manier het overzicht te bewaren en het juiste inzicht te krijgen. Daarom pleit ik ervoor om keuzes te gaan maken, om na te denken over het vervolg van dit schooljaar, dus niet alleen de situatie nu, maar tot de zomervakantie. In mijn vorige post “Minder onderwijstijd, wat nu?” heb ik het al gehad over de keuzes in leerdoelen en het creëren van inzicht.

Wanneer je inzicht in de leerdoelen hebt moet je nadenken over de vraag; Wat is er nodig om het leerdoel te behalen voor de leerling? Denk daarbij aan de materialen, opdrachten en eisen bij het leerdoel. Maak het haalbaar, beter, eenvoudiger en toets het juist op een andere manier. Want als leraar ben jij de beslissende factor om te bepalen of een leerling klaar is voor het volgende leerdoel. Jij weet wat de leerling kan en of het een doel beheerst. Zo houd jij controle over de lesstof.

Die controle is hard nodig. Aan de ene kant om de leerling thuis effectief met zijn onderwijstijd om te laten gaan en aan de andere kant om zo de rest van het onderwijs die dit jaar nog op school wordt gegeven maximaal te benutten.

Want over één ding is iedereen het eens. De ‘normale’ gang van zaken, het klassikale lesgeven, weer oppakken gaat niet werken zodra ze weer op school zijn. Maak duidelijke keuzes en gebruik nu de tijd om jezelf en je team voor te bereiden op de rest van het schooljaar en niet alleen de situatie die er nu is.

MijnLeerlijn kan daarbij helpen, neem contact met ons op, we staan voor je klaar.

 

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje:

Minder onderwijstijd, wat nu?

In de deze eerste vlog van MijnLeerlijn vertelt Michel de Hond over de verminderde onderwijstijd in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Want één ding is zeker, dit jaar kom je onderwijstijd tekort. 

Wat hij vooral ziet is dat iedere school het ‘onderwijs op afstand’ op een andere manier vormgeeft. Van scholen die pakketjes meegeven, scholen die educatieve software inzetten om thuis mee te werken tot online lessen met de gehele klas. Wat je wel op iedere school ziet is dat de eerste anderhalve week vooral bestond uit het herhalen van leerstof.

Nu er nog geen duidelijkheid is over de duur van de maatregelen moeten er ook nieuwe leerdoelen aan bod komen. Scholen die ‘gewoon’ de methode willen volgen, zullen het qua tijd niet gaan redden. Je kunt nu niet zomaar het volgende doel uit het boek gaan inzetten, want dan kom je aan het einde van het jaar tijd tekort. Maar hoe ga je hiermee om? Wat is het beste om te doen als school? En hoe bereidt de school zich goed voor op de rest van het jaar?

Michel heeft een simpel stappenplan voor de scholen. Hij geeft aan dat je eerst in kaart moet brengen wat er nog aangeboden wordt in de methode en daarna moet je gaan wegstrepen. Je moet daarbij kijken wat de essentiële doelen voor het leerproces zijn en wat eventueel extra aanbod is. Dus focus op leerdoelen van de kernvakken. Zo ontstaat er een duidelijk curriculum met leerdoelen dit dit jaar nog aangeboden moeten worden aan de leerlingen de rest van het jaar. Als je dat hebt gedaan kun je pas nadenken over de organisatie, hoe je het gaat aanbieden aan de leerlingen. Nu op afstand en straks weer op school. 

Zorg dat je inzicht krijgt in wat de leerlingen thuis hebben geleerd. Want dan kan je binnen je organisatiemodel de leerlingen laten werken aan leerdoelen die ze dit jaar nog moeten behalen. Zo besteed je de overgebleven onderwijstijd optimaal. 

MijnLeerlijn biedt hulp. In de software zijn de methodes al in kaart gebracht, waardoor het eenvoudig is om inzicht te krijgen. Binnen een uur staat de eigen schoolomgeving klaar en het is helemaal GRATIS tot het einde van dit schooljaar. MijnLeerlijn wil helpen!

Succes

MijnLeerlijn, effectief onderwijs met inzicht!

 

Meer weten hoe je met MijnLeerlijn binnen uur onderwijs of afstand heb geregeld? Kijk dan dit filmpje: