Laat de leerlingen rekenen op het niveau dat ze aankunnen

Op 9 april 2021 bracht de inspectie van het onderwijs het nieuws naar aanleiding van het peil. onderzoek dat veel leerlingen niet zo goed kunnen rekenen als ze zouden kunnen. Veel groeipotentieel van rekenvaardige leerlingen blijft onbenut, doordat het rekenonderwijs onvoldoende is afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften. Het afstemmen van het lesaanbod mogelijk maken voor iedere leerling door te organiseren vanuit inzicht is het uitgangspunt voor Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn.

  • Uit het nieuwsbericht: Naar aanleiding van de resultaten concludeert een focusgroep van experts dat in het basisonderwijs ten onrechte in veel gevallen niet 1S, maar het fundamentele niveau 1F wordt nagestreefd. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo is niet bij iedere leerkracht bekend dat er naar het niveau 1S dient te worden toegewerkt.

Binnen Leerdoelgericht Onderwijs werken wij in eerste instantie aan het curriculum bewustzijn. Daarvoor gaan leerkrachten aan de slag met de leerdoelen en de bijbehorende referentieniveaus. Dit alles leggen wij vast met de school in het eigen vastgestelde Gouden Curriculum. Daardoor heeft de leerkracht inzicht, kennis en regie over het aanbod tot op referentieniveaus. Dit betekent dat de leerkracht zelf bepaalt welke leerdoelen geschikt zijn, ten opzichte van de voortgang, voor de leerling.

  • Uit het nieuwsbericht: Daarnaast gaat er in de klas vaak meer aandacht naar leerlingen die de rekenstof nog onvoldoende beheersen dan naar vaardigere leerlingen die mogelijk hogere prestaties kunnen halen. Dit heeft consequenties voor de ontwikkeling van deze rekenvaardige leerlingen. Zelfs als zij vooruitgaan, dan is het de vraag of hun groeipotentieel wel voldoende wordt benut.

Doordat de leerkracht met kennis en inzicht in de leerlijnen, leerdoelen en referentieniveaus leerlingen kan groeperen op lesaanbod, wordt het mogelijk om in passende groepen onderwijs te bieden. Dat betekent dat de leerstof voor de leerlingen haalbaar is, want het past bij de ontwikkeling. Leerlingen die niet meedoen met deze les kunnen werken aan eigen passende leerdoelen, welke voor iedere leerling automatisch inzichtelijk zijn in onze software. Hierdoor kan de leerkracht zich focussen op de leerlingen die les krijgen. Alle groepen, niveaus en leerlingen krijgen de aandacht die ze nodig hebben.

  • Uit het nieuwsbericht: Afstemming op de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in het rekenonderwijs draagt bij aan een betere rekenvaardigheid op alle niveaus. Juist ook voor de vaardigere rekenaar die mogelijk nog veel beter kan leren rekenen met het juiste onderwijsaanbod. Een voorwaarde hiervoor is voldoende zicht op de inhoud van de landelijke leerlijnen die leiden tot de referentieniveaus rekenen en meer bewustzijn van de consequenties van de keuze voor een bepaalde leerlijn.

Met Leerdoelgericht Onderwijs is er zicht op de leerlijn en de leerdoelen van iedere leerling. Hiermee ondersteunt het de leerkracht bij het lesaanbod. Daarnaast kan de leerkracht zich focussen op de juiste rekendidactiek en dit kan eventueel vastgelegd worden in het Gouden Curriculum binnen de software. Wanneer groeps- of schoolbreed blijkt dat bepaalde rekendidactiek onvoldoende beheerst wordt kan daar na- of bijscholing voor georganiseerd worden.

Wij hebben ons beperkt tot het nieuwsbericht, maar binnen het gehele onderzoek zijn er diverse aanknopingspunten voor Leerdoelgericht Onderwijs. Wilt u hier meer over weten of kennismaken met Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn? Maak dan nu direct een afspraak!

Download hier het onderzoek

Wellicht ook interessant:

Lees meer over Leerdoelgericht Onderwijs

Lees meer over het Gouden Curriculum

Lees meer over Leerdoelgericht Onderwijs en het Nationaal Programma Onderwijs

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *